Referat af bestyrelsesmødet d. 9-10-2008
 
 
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet d. 19-5-08
 
                                            -referatet blev godkendt.
 
Add.2            Opfølgning fra sidste møde.
Klubhus: Der mangler stadig flere ting i klubhuset. Det besluttedes at indkøbe et Soliventi luftvarmesolfanger incl. montage. Kim Bestiller dette. Det elektriske varmeanlæg færdiggøres og der sætte automatik op således at varmeanlæget kan startes via en sms-besked. Kim bestiller og opsætter.Udvendig lys renoveres og komfur tilsluttes. Kim sørger for begge dele.
Kaj kontakter Ruben fra Åif ang færdiggørelsen af deres del af projektet, vinduer og isolering.
Kaj sender mail til Ruben fra Åif ang. vore aktiviteter i klubhuset for resten af året.
Kaj snakker med Ruben, Åif, ang tillæg i lejeaftalen, der sikre vores investering i klubhuset.
Klubdragt:  Mange fra klubben har fået de nye klubdragter. Betalingen foregår via O-service. Den nye klubdragt kan ses på hjemmesiden.
Revision af klubbens vedtægter: Thorkild arbejder videre med opgaven, så vi kan være klar til generalforsamlingen i feb. 2009
Faste poster i skoven: Der mangler stadig info om foldere fra DOF.
Kaj vil kontakte DOF endnu engang så projektet ”Poster i skoven” kan færdiggøres. Det eneste der mangler er foldere.
Add.3            Siden sidst.
                                            Løvenholmløbet: 148 løbere var i skoven. Alt gik godt, løberne var
                                            tilfredse og samarbejdet med OK-Djurs gik godt. Arrangementet gav et
rimeligt overskud.
4.divisionsmatch: Alt gik godt , vi vandt som forventet over alle i 4.div.
og er nu klar til oprykningsmatchen d. 5-11-08 i Rold skov.
Der skal gøres noget ekstra for at så mange som muligt stiller til start på
oprykningsmatchen. Det blev besluttet at ringe til en del medlemmer.
Specielt damebanerne ønskes bedre besat. Bent ringer til udvalgte
løbere, som kan forventes at ville deltage.
Holdfinalen: Der var tilmeldt 435 løbere til finalen. Alt gik fremragende, bortset fra lidt stress omkring start og tidtagning. Der var lidt problemer
med synkronisering af start-ur og tidtagning. På grund af disse problemer
ønskes der en guide til opsætning af startur, tidtagning og beregningssystem. Anker laver en IT-guide til tidtagningssystemet og beregningssystemet. Thorkild laver en praktisk guide til startteltet.
OK-Djurs hjalp til og får tilbud om godtgørelse af kørsel. Mesterskabet giver sikkert et pænt overskud. Det diskuteredes om vi skal købe flere egne ”sport-ident” enheder, da der var problemer med nogle af de lånte enheder fra OK-Pan
DOF: Intet nyt udover at Mads Ingvardsen er udnævnt til direktør i DOF
Kommunen: Kaj informerede om nyt fra kommunen.
 
Add.4            Kommende arrangementer.
                                            Klubaften: Klubaftenen flyttes til torsdag d. 13-11-08. temaet er
O-løbsteknik og vejvalg. Kaj , Bent og Kim laver indhold.
Klubmesterskab: Erik Bobach fra Silkeborg OK laver baner lørdag d. 1-11-08 fælles med Silkebord OK `s klubmesterskab. Thorkild laver mesterskabsregler.
Thorkild lægger invitation og tilmelding på hjemmesiden.
Klubben inviterer til mesterskabsfest i klubhuset lørdag aften. Der medbringes selv drikkevarer.
Julestue d. 26-11-08: Thorkild sørger for sponsorgaver. Kaj står for aftenen.
Weekendtur med OK-Djurs: Vi deltager gerne og foreslår d. 28/29-3-09
Løb 2009. OK-Djurs vil gerne have hjælp til løb d.21-06-09. Vi hjælper til.
Løb 2010. Vi laver samarbejde med Mariager Fjord OK om Jysk/fynsk mesterskab d. 21/22-08-10. Vi skal stå for stafetten.  Kaj har kontakt.
Søndermarksskolen:Vi vil gerne lave O-løbs arrangement for Søndermarksskolen d. 12-5-09 eller d. 21-5-09. Kaj, Anker og Kim hjælper til.
 
Add.5            Økonomi.
                                            Intet specielt ny om økonomien.
 
Add.7            Eventuelt.
-vi skal bruge klubhusområdet mere i efteråret.
-oprydning fra Rokkjærs , vi mødes på stedet kl. 10.00. Kaj har et par
 flasker med som ”tak for lån”.
-vi skal have fundet en ny materielmand. Kaj kontakter emner.
-Bent genopstiller ikke til bestyrelsen, vi skal derfor have fundet en ny.
-Niels laver Elgtyrløb d. 18-10-08
-Anker kan printe kort mod betaling og finder en pris.
-Klubsamarbejdet med OK-Djurs, er det officielt og registreret. Kaj undersøger dette.
 
 
                                            Næste møde bliver afholdt hos Bent d. 9-12-2008 kl. 19.00
 
Mødet sluttede kl. 22.30 i god ro og orden.
 
 
Ref. Kim Topp