Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2008.

1. Organisation.
Klubben har ved udgangen af 2008 i alt 61 aktive medlemmer og 16 passive. Hermed har vi for tredje år i træk fremgang i medlemstallet i det vi i 2007 havde 52 aktive medlemmer. Denne udvikling dækker over fremgang i forhold til helt nye, flere nye familiemedlemmer, og samtidig spores der en fortsat aktivitetsfremgang. Rekrutterings indsatsen nu med udgangspunkt i vores klubhus i Ålum har dermed fastholdt den positive tendens –lad os styrke indsatsen og fastholdelsen i den kommende tid.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøder i DOF og Nordkredsen og har deltaget i Nordkredsens klubledertræf. Årets sidste blev holdt i Ålum forsamlingshus. På grund af DOF’s ændrede struktur er Nordkredsen formelt nedlagt, men fortsætter som et kredsudvalg med formand der repræsenterer klubberne i Nordkredsen.

Vi har klubben repræsenteret i friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard (suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Kronjyllands skovdistrikt (tidligere Fussingø). Carl Malling er revisor i Nordkredsens venner.

2. Sportslige aktiviteter.

Resultatmæssigt var 2008 et roligt år. Finn Søndergaard var i H65 skarp ved DM lang på Rømø, så det blev til et flot mesterskab. Nils Jansson vandt herudover bronze ved DM nat. I DOF’s medaljestatistik er klubben placeret som nr. ?

I divisionsturneringen leverede de deltagende en formidabel indsats. Vi dystede den 27/4 i Bjerre skov og i Løvbakkerne ved Herning den 28/9. Og med henholdsvis 19 og 17 deltagere vandt vi 4. division klart og skulle derfor i oprykningsmatch den 9/11 i Rold Nørreskov. Hele 28 fra klubben trodsede efterårsvejret, og det lykkes os lige akkurat at slå St. Binderup (og OK Djurs) så vi næste år igen skal dyste i 3. division. Flot klaret.

Årets klubmesterskaber blev afviklet ved Himmelbjerget et spændende kuperet område, der blev brugt til WM stafet i 2006 . Thorkild Jensen blev igen mester i seniorklassen, Bent Fenger Jensen vandt Oldboys klassen, Solveig Topp blev Old Girls mester, Laurits Bidstrup Møller blev Drenge/Juniormester, Mie Lillethorup blev mester i Damebegynder, og Jesper Høgsted blev mester i Herre begynder.

Årets Elgtyr løb blev afviklet lørdag d. 18 /10 med følgende resultater: lang bane : Thorkild Jensen, mellem bane : Sten-Olof Jansson, kort bane: Mie Lillethorup.

Årets aktivitetspokal gives i år til Bent Fenger Jensen. Bent har i det forløbne år været primusmotor for samarbejdet mellem Randers OK og OK Djurs ligesom han også var stævneleder for det åbne løb i Løvenholm. Herudover har Bent igennem de sidste 10 år siddet i bestyrelsen, hvor han ihærdigt har fastholdt en resultatgivende struktur.

3. Arrangementer.
I samarbejde med OK. Djurs arrangerede vi et åbent C–løb i Løvenholm den 31/8 med i alt 148 deltagere. Desværre er der mange store indhegninger i skoven, men løberne udtrykte alligevel tilfredshed med at løbe i stort set ukendt terræn. Bent var stævneleder og alt forløb efter bogen – og selv vejret viste sig fra sin gode side. Overskudet blev fordelt ligeligt mellem klubberne.

Vores B-løb i Hjermind blev opgraderet til DM Hold, da Horsens kunne risikere at havne i finalen. Løbet var et lukket arrangement for de to bedste hold fra hver kreds, og i alt 435 deltagere og 38 på børnebanen mødte op den 5/10 med stævneplads ved jægerhytten. Blæst og regn i løbet af natten/morgenen blev afløst af sol lige inden starten, så selv om skoven var våd, var de fleste løbere tilfredse ikke mindst for de hårde veldrejede baner som Finn Søndergaard og Henrik Valentinsen var mestre for. Kaj var stævneleder, og den koncentrerede men hyggelige stævneplads fungerede fint. Tisvilde Hegn blev mestre i tæt opløb med Silkeborg Ok.

Træningsløb: Igen i år var vores træningsløb velbesøgte, og vi fastholdt at klubbens egne træningsløb er gratis for medlemmer, ligesom der annonceres på nettet, så løberne får en reminder om løbet. Koordineringen af træningsløbene har haft Bent Fenger som tovholder (NB: ny ønskes til koordinering fra i år – 2009). Vi afholdt i alt 11 træningsløb (3 færre end i 2007) med i alt 280 deltagere ( 25 i gennemsnit / sidste år 29 ). Træningssamling i Sverige i efterårsferien med Ronnie og Carl som tovholdere blev afviklet under sin nuværende form for sidste gang- der arbejdes med nye modeller!

Vintertræningen fortsætter i år fra kl. 18.00 – 20.00 om onsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts. Arrangementet kører på sin 12. sæson, og i år starter vi med opvarmning til musik, træner musklerne i styrkerummet, herefter lidt boldspil (badminton/ volleyball), og slutter af med udstrækning

4. Klubhus.
Pr. 1 oktober 2007 fik klubben igen foden indenfor i et klubhus, så 2008 var vores første hele år med tag over hovedet. Klubhusudvalget havde arrangeret to arbejdsdage, så der er blevet ryddet op, gjort rent, sat lamper op og malet udvendigt. Sådanne arbejdsdage øger klubmedlemmernes engagement og lyst til at komme i klubhuset. Kommunen bevilgede penge til de ønskede forbedringer, så et nyt Solarivent system, og nye el radiatorer samt et mobilt baseret varmestyringsanlæg er sat op – endnu mangler nye vinduer og isolering af loftet før varmesystemet kommer til at virke ordentligt.

Vores depot i kommunens garager fastholdes men der arbejdes på en løsning så vi via container flytter depotet til Ålum.

Efter bestyrelsens mening var beslutningen om at leje sig ind hos ÅIF rigtig, og indtil videre har det fungeret fint med samarbejdet. Her i det kommende år skal bestyrelsen have drøftelser med ÅIF om hvordan samarbejdet skal fortsætte – skal kommunens investeringer påvirke kontrakten /lejemålet – og hvordan sikres vi de bedste vilkår som medejere eller som lejere?

Ellers skal år 2009 bruges til at ordne klubhusets depotrum, og ”pynte” klubhuset med kort, posters og relevante tidsskrifter.

5. Klubliv.

Med de kun 61 aktive medlemmer har vi et rimeligt aktivt klubliv. Året startede med nytårsappel med start fra klubhuset . De hårde medlemmer løb efter Fussingø kortets faste poster, og en gruppe nøjedes med en gåtur, og herefter var det tid til årets generalforsamling. Påsken foregik i år på Fanø – 11 fra klubben deltog, og de fleste overnattede sammen med Kolding OK. Vores deltagelse i divisions- turneringen havde fint fremmøde og resulterede som tidligere omtalt i oprykning til 3 division. Ovennævnte klubhus arbejdsdage styrker også klubsammenholdet, og mon ikke de nye klubdragter har lidt den samme effekt . Farverne på dragten er fastholdt, men snittet er mere moderne. Vores klubaften i oktober havde fokus på o-teknik og vejvalg ud fra kort fra året.12 deltagere Klubmesterskaber ved Himmelbjerget samlede 24 løbere og den efterfølgende fest  med Thorkild og Anette som styrmænd havde 22 deltagere. Årets sidste arrangement var julestuen med hele 27 deltagere. Kaj stod for arrangementet. Ud over træningsløb har vi også forsøgt os med løbetræning om tirsdagen med udgangspunkt i klubhuset – der har været fra 1 – 10 deltagere. Et vigtigt punkt fremover bliver hvordan vi kan fremme klublivet yderligere – skal vi f.eks. om tirsdagen have ungdomstræning med o-teknik på programmet?

6. ROK –NYT.
Vores infofolder er i gode hænder hos Henrik Valentinsen, da der her bringes de væsentligste nyheder og annoncerer vores arrangementer. Væsentlige ændringer eller bare almindelige reklamefremstød for forskellige arrangementer sørger Villy for at sende rundt på mail, og endelig har vi klubbens  hjemmeside, der redigeres af Anker Møller der sørger for kommunikation både til klubmedlemmer og eksternt til nye medlemmer og andre klubbers løbere. Bestyrelsen fastholder vores kommunikationsløsning der er billig og mere aktuel end tidligere.

7. Korttegning.
Igen i år har Nils lavet et kæmpe arbejde med nytegning og revision af vores skove. Løvenholm blev færdigtegnet til vores stævne den 31/8, og Hjermind blev også lynrevideret, så det var klart til DM hold den 5/10. Fladbro er revideret, og Langå tænkes også revideret. Hertil er indkøbt de nye laserkurvekort med tilhørende Ortofoto. Det er tanken at vi lør. 18/4 vil forsøge at afprøve dette for alle interesserede, så hvis du går rundt med en lille korttegnerdrøm i maven – så har du her chancen!

8. DOF.
2008 fik DOF ny formand, da den lokale Helge Søgaard blev valgt. Herudover er der sket en del udskiftning . Vi har fået ny direktør (tidligere generalsekretær)ved Mads Ingvardsen ligesom breddekonsulenten også er skiftet og nu hedder Gert Nielsen. I hovedbestyrelsen arbejdes der p.t. med reglementsjusteringer og en ny visionsplan – plan 2015, som klubberne involveres aktivt i. Forbundsbladet har fået ny redaktør og er blevet mere temapræget og trykt i bedre magasinkvalitet.

9. Kommende aktiviteter.
Trænings løbene vil igen i år blive planlagt og koordineret med vores naboklubber. Lø/sø den 28-29 /3 vil Ok Djurs arrangere en Weekend klubtur for begge klubber i Grenå Plantage.

Eneste egentlige arrangement er i det kommende år er et MBT-O stævne i Ålum/Fussingø lørdag d. 9/5. Det giver os tid til at få planlagt JFM lang og Stafet i 2010 sammen med Mariager Fjord OK, og få styr på vores materiel – hvad skal vi have i klubhuset og hvad skal være i garagerne /Container

10. Materiel.
Økonomien har også i år set fornuftig ud og klubben har indkøbt ny printer, ligesom der også er brugt midler på indkøb af nye flotte  klubdragter. Indkøb af nye postenheder blev lagt i bero, men er stadig aktuelt, så de nye træningsløbsstativer kan etableres med de lette postenheder til vores træningsløb.

10. Bestyrelsen.

Vi har afholdt i alt 6 møder med diskussioner om  DOF’s udvikling, klubbens udvikling,rekruttering, informationsstrategi, almindelig planlægning af vores aktiviteter, samt ikke mindst klubhuset som vi har brugt meget energi på.

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt konstruktivt arbejde i det forgangne år .

Det nye år skal have fokus på at få skabt nogle gode rammer for klubativiteter i klubhuset,fortsat rekruttering og etablering af konstruktivt samarbejde med OK Djurs .Desværre har Bent Fenger Jensen valgt at sige stop for sit bestyrelsesarbejde. Bent har været et stort aktiv bl.a. omkring træningsløbs planlægningen, og har med sin resultatorienterende stil fremmet bestyrelsens arbejde konstruktivt.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson.
 

Årsplan 2009.      NB: skovtilladelser er søgt men ikke godkendt endnu.

On.7/1- 18/3 Vintergymnastik på UDC.

Lø.31/1. 09 Nytårsappel- gåtur i Hvorslevgaard kl.12.30

Lø.31/1.09 Generalforsamling i klubhuset kl.15.00,Ålum

Lø/sø.13-14/3 Nordjysk 2 dages Tversted/Tornby

Sø.22/3  4 div. i Ålum (DOF s venner).

Lø/sø 28-29/3 Weekend klubtur ok Djurs

Ti 31/3- 23/6 løbetræning fra klubhuset.

To.2/4 træningsløb Ålum Vest

To.fr.lø. 9,10,11/4 Påskeløb Stråsø,Husby.

To. 16/4 (Rommalt ) +23/4 (Fussingø)+30/4 (Ålum ) +7/5(Fussingø)  begyndertræning /træningsløb.

Lø. 18/4 Korttegnerlørdag i Langå på laserkurvekort.

Lø.9/5 MTB-O Fussingø/Ålum.

Sø.17/5  3 divisionsmatch Rold Nørreskov.

To. 4/6  Træningsløb Hjermind

Sø. 21/6 C-løb i Grenå plantage – ok Djurs.

To.25/6 Skt.Hans arrangement. Klubhuset ?

Lø/sø. 27/28 /6 Vestjysk 2 dages.

Sø. 16/8 .3 divisionsmatch Rosenvold, Horsens

To. 27/8 Træningsløb Løvenholm (Ok Djurs ?)

Lø. 5/9 træningsløb Hjermind.

Lø. 19/9 træningsløb Egekrattet ?

Sø.27/9 oprykningsmatch Flamsted/voldsted Ålborg.

Lø.3/10. Træningsløb, Ålum/fussingø

On. 21/10 – 17/3.10 Vintergymnastik

To. 8/10 Klubaften

Lø. 31/10 klubmesterskaber/klubfest

Lø.14/11 efterårsstafet Fussingø (Mariager)

On.25/11 Julestue.

Lø. 6/2.2010  Nytårsappel/generalforsamling