Referat af bestyrelsesmødet i Randers OK  d. 13-5-2009
Add.1           Godkendelse af referat fra mødet d. 23-3-09 hos Kaj
-referatet blev godkendt.
Add.2           Opfølgning fra sidste møde.
Henvendelse til passive medlemmer:
Kajs udkast blev gennemgået. Der blev lavet lidt rettelser og herefter godkendt til udsendelse til de passive medlemmer.
Klubvimpel:
Kaj retter henvendelse til Bo Clausen om hjælp til design af klubvimpel
Oprydning i materialerummet i klubhuset:
Kaj og Franz aftaler tidspunkt om oprydning i materialerummet og indkalder hjælpere til en dag eller aften.
Klubhuset:
Kaj har mailet til Ruben fra Ålum IF ang. Færdiggørelse af deres del af arbejdet med klubhuset. Kaj har intet hørt endnu, men afventer svar.
Add.3           Siden sidst.
Nye medlemmer:
Kaj booker lokale til teoriopfølgning for nye medlemmer. Datoen blev
fastsat til d. 16-6-09. Kaj laver opfølgningsbrev hvor det opfordres
til at deltage i vore naboklubbers træningsløb.
MTB-O i Ålum-Fussingø:
Arrangementet gik fint på trods af lidt stress fra Ankers side
Faste poster:
Kaj har modtaget data fra DOF, men har ikke haft tid til at lave det sidste
stykke arbejde inden projektet søsættes, men det kommer.
DOF:
Hvidbog – om hvordan vi gør – plan 2015. Det tilsendte materiale blev gennemgået. Der udspandt sig en længere snak om vore træningsløb og behovet for ”lange lette baner” Thorkild har kontakt til flere interesserede
Fra en lokal løbeklub. Der blev snakket om at lave et arrangement med dette i sensommeren/efteråret.
Nordkredsen:
Vi har fået en ”påmindelse” om at der mangler arrangerende klubber til
B-løb i 2010. Vi blev enige om at vi er involveret i nok løb i 2010. Der blev
Snakket om at vi kunne melde os som hjælpeklub.
Add.4           Kommende arrangementer.
4-6. klassesløb d. 19. maj:
Kaj, Anker og Herik V. står for O-løbsdelen, der bliver udformet
som et pointløb.
Løb 2010. Samarbejdet om at afholde Jysk/fynsk mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK. kører videre. Der er aftalt møde d. 2.juni kl. 19.30 i klubhuset i Ålum. Kaj og Carl deltager. De overordnede planer er lagt.
Add.5           Økonomi.
Thorkild har været på kursus for ”kasserer i foreninger” ved kommunen.
Her blev tilskudsreglerne gennemgået. Vi får lidt tilskud p.g.a. vore
medlemmer under 15 år. Thorkild spurgte ved mødet om man kunne få
tilskud til korttegning, da dette er en del af vores idrætsplads. Svaret var
lidt diffust afhængigt af hvordan reglerne tolkes. DOF har et
ansøgningsskema beregnet til ansøgning om tilskud til korttegning hos
kommunen.
Der er flere fra bestyrelsen der har ”hørt rygter” om at Ebba Jansson fylder rundt. Det blev besluttet af klubben giver en gave.
Add.6           Eventuelt.
Kaj har fået en henvendelse fra et medlem fra Silkeborg OK ang. Tegning
af et skole/bykort o-kort i Ulstrup. Kaj melder positivt tilbage.
Korttegnings og Condes –aften vil blive lagt engang til efteråret. Vi finder
en dato på næste møde.
Vi opfordres til at deltage som arrangør at et løb i serien ”Vinterlang 2010”
sammen med OK-Djurs. Anker har kik på Lindum Skov. Kaj formidler
kontakt.
Næste møde afholdes onsdag d.12-8-09 kl. 19-00 i klubhuset i Ålum
Mødet sluttede vist ved 22`tiden.
Ref. Kim Topp