All posts by Kim Topp

Generalforsamling

Hermed indkaldes alle klubmedlemmer til årets generalforsamling i klubhuset lørdag den 23/2 2019 med start kl. 15.00.

Klubben sørger for kaffe og brød.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Kontingenterne fastsættes
 5. Planer for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter
 8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 10. Klubbens udvalg
 11. Valg af to revisorer
 12. Eventuelt

Randers By-o-løb

Randers Orienteringsklub arrangerer igen i år by-orienteringsløb i byens parker og snørklede stræder. Orienteringsløbet er for både almindelige motionsløbere, gående og klubaktive orienteringsløbere. Du vælger den bane der passer dig i længde og sværhedsgrad.

Instruktion byløb 2018