All posts by Thorkild Jensen

Klubmesterskab

Årets klubmesterskaber afvikles som planlagt den 24. oktober i Hjermind skov på helt nytegnet kort. 

Nedenfor ses de forsvarende klubmestre fra 2019.

Fra venstre: Bo Clausen, Bjarne Nielsen, Thorkild Jensen, Finn Søndergaard, Karen Pihl Kristensen.

Baner:

Bane 1. Herre senior                     6,5 km   

18 poster     svær

Bane 2. Old boys, Dame senior    4,8 km   

13 poster      svær


Bane 3. Old Girls, Ældre old boys 3,4 km    

9 poster      svær

Bane 4. H/D, let øvede                  3,7 km  

11 poster      mellemsvær 

           
Bane 5. Nybegyndere                    3,05 km

13 poster      let                

Det er lidt op til en selv, om man vil starte i senior, old boys eller ældre old boys, men man kan få fradrag ved start i h-senior, hvis man er over 50; ved start i oldboys, hvis man er over 60, og ved start i ældre oldboys, hvis man er over 75 (1/2 min pr. år). 

Mødested: Ved skovhytten/shelters lige nordvest for stor P-plads på vej 525 gennem skoven. 

Start: Mellem kl. 12.45 og 13.30. 

Tilmelding: Til Kaj på: valnoed@webspeed.dk senest onsdag den 21. oktober.

Træningsløb Romalt Bakker 2. september 2020

Tid: Onsdag den 2. september 2020. Start mellem kl. 17.30 og 18.30.

Mødested: Afmærkning på Kristrup Engvej mod Aktivitetscenter Romalt Bakker.

Start og mål omkring klatretårnet i Romalt bakker.

Kort: Romalt Bakker målestok 1:7500. Ækvidistance 2,5 m. 2017.

Bynær skov og villakvarter. Skoven er indeholder en del MTB spor, ikke alle er på kortet.

Baner:

Bane 1 Lang svær 5760 m 19 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 1 Lang svær

Bane 2 Kort svær 3840 m 16 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 2 Kort svær

Bane 3 Mellemsvær 3540 m 13 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 3 Mellemsvær

Bane 4 Let 1900 m 8 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 4 Let

Tilmelding: Ingen. Du printer selv dit kort/din bane, men hvis du ikke kan printe, så kan du bestille et kort/en bane hos Thorkild Jensen mail: 030866tjensen@gmail.com eller mobil: 25 27 25 70 senest tirsdag den 1. september 2020.

Med O-hilsen

Thorkild Jensen