Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling Randers Orienteringsklub

februar 29 @ 15:00 - 17:00

Hermed indkaldes alle klubmedlemmer til årets generalforsamling i klubhuset lørdag den
29/2 2020 med start kl. 15.00. På valg er Kaj, Kim og Thorkild – alle er villige til genvalg.
Klubben sørger for kaffe og brød.

§ 7. Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes inden udgangen af februar hvert år. Der indkaldes skriftligt
med mindst 14 dages varsel til generalforsamlingen, som har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Kontingenterne fastsættes
5. Planer for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter
8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
10. Klubbens udvalg
11. Valg af to revisorer
12. Eventuelt
Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest seks dage før
generalforsamlingen. Forslag, som fremkommer efter denne frist, kan kun komme til afstemning, når 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Forslag vedrørende lovændringer kan dog ikke komme til afstemning, når de er indgivet efter fristens udløb.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de
stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i restance til klubben. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Detaljer

Dato:
februar 29
Tidspunkt:
15:00 - 17:00

Arrangør

Randers OK
Hjemmeside:
www.randers-ok.dk

Sted

P-plads ved Nørre Ålumvej