Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde.

  • Rekrutteringsprojekt: det går fint – hvordan følger vi op?
  Rekrutteringsprojektet har været positivt – det har i runde tal givet 14 potentielle nye medlemmer – og flere kommer stadig dryssende. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
  • Hvordan skal vores velkomst/fastholdelseskoncept være?
  Der blev ikke fremlagt noget konkret men nogle stikord kunne være: Fadderordning, begyndertræning, Teoriundervisning m.v.

3 Hjemmesiden, hvordan gør vi vores nye hjemmeside spændende og mere dagsaktuel?

  • Anker Møller fremviste og gennemgik den nye hjemmeside. Den er lavet således at flere (bestyrelsen) kan logge sig på og skrive indlæg.

4 Siden sidst.

 •  
  •  
    * Midtjysk Forårscup 2007 med 6-8 afdelinger i perioden fra Påske til sommerferien.
    * Midtjysk Efterårscup 2007 med 5-7 afdelinger i perioden fra medio september til ultimo oktober.
    * Løbene skal så vidt muligt afholdes i attraktive terræner.
    * Hyggelige stævnepladser.
    * Som udgangspunkt skulle der være 10 baner: 4 svære, 2 mellemsvære, 2 lette, 1 begynder og 1 børnebane.
    * Gennemgående konkurrence med præmier.
    * Ikke nødvendigvis krav om tilmelding – det skal dog være muligt.
    * Alle baner gennemføres som Put & Run evt. styret Put & Run.
    * Oplæg til startafgifter kunne være 40 kr./voksne og 20 kr./børn.
    * Løbene er åbne for alle, men flg. Klubber inviteres til at deltage i arrangørkredsen: Silkeborg OK, OK Pan, Randers OK, Horsens OK, Herning OK, Viborg OK, Karup OK, Århus 1900 og Mariager Fjord OK.
    * Silkeborg påtager sig den koordinerende rolle, herunder terminslistekoordinering, etablering af fælles løbshjemmeside, løbende opdatering af stilling i den gennemgående konkurrence.
  • – Supertræningsløb i Hjermind.
   Der var 73 betalende løbere.
   Det er vigtigt at der kommunikation mellem banelægger og skovkontakt således at skovtilladelser (privat skov) er på plads i fornuftig tid før løbet.
   Der var problemer med Sportident systemet til løbet. Der var batterisvigt på printeren. Hvad gør vi ved det? – flere muligheder blev diskuteret: Køb af ekstra batteri, omformer fra bilbatteri, generator.
   – Nyt løbskoncept.
   Peter S. Poulsen fra Silkeborg OK er kommet med forslag til nyt løbskoncept for de midt/østjyske klubber.
   Overskrifterne var:

   – Idrætskonference.
   Kaj og Henrik deltog i idrætskonferencen som blev afholdt den 2. april. En hyggelig og inspirerende dag med flere gode indlæg.
   – Klubhus.
   Der er kommet et nyt bygningsreglement – hvilket giver nye problemer – men også nye muligheder.
   – Intet væsentligt nyt.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

5 Kommende arrangementer.

  • Mountainbike o-løb.
  I Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – planlægningsmøde har været afholdt.
  • JFM – klassisk.
  1. bulletin er nu klar til O-service.
  • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. eller Ålum.
  Datoen bliver 12. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.

6 Økonomi.

  • Kassereren melder alt vel.

7 Eventuelt.

  • WOC–Tour – klubtur?
  Vi laver klubtur lørdag den 5. august hvor der afholdes stafet. Læs mere i klubbladet.
  • Klubtelt.
  Der arbejdes på sagen.

8 Næste møde.

• Bliver formodentlig onsdag den 2. august klokken 19.00 ved ????????????

Hvad er orientering

Orientering

Ingen anden sport kombinerer naturoplevelse og motion på samme måde som orientering.

Du kommer ud i skoven, langt væk fra idrætshallernes neonlys og obligatoriske grill-duft. Du kan løbe kort eller langt. Du kan altid få en bane der passer til dit niveau, og du kan deltage når du har tid og lyst.

Orientering er for hele familien — både dig og dit barn på én gang
 

Hvad går det ud på

Kort fortalt drejer orientering sig om at finde en række poster i en given rækkefølge.

Princippet er det samme som en skattejagt til en børnefødselsdag. Dog skal der ikke svares på spørgsmål eller løses praktiske opgaver ved posterne. Derimod ”klikker” man posten med en lille brik med en computerchip, som udleveres ved starten.

Chip’en viser, at løberen har været ved posterne i den rigtige rækkefølge og giver desuden mellemtider for hver post samt naturligvis en sluttid.

Den der har været hurtigst er vinder.

Men at kunne løbe stærkt er ikke nødvendigvis det samme som at kunne finde den bedste og hurtigste vej fra post til post.
 

Om at komme igang

For at prøve orientering behøver du ikke andet end et par gode løbesko. Kompas er godt, men ikke nødvendigt som begynder. Du kan jævnligt komme til introduktionsarrangementer, der retter sig mod begyndere. Banerne findes i mange varianter fra de helt lette til de mere krævende. Du bestemmer selv hvornår du ønsker at skifte sværhedsgrad.

Aktuelt kan du følge Randers OK’s begyndertilbud her på siden.
 

Om at finde vej

Alle kan finde vej. Når vi kører bil, kigger vi på et kort for at finde en by eller en gade. Når vi er i lufthavnen eller i et indkøbscenter kigger vi på oversigtstavlen, så vi kan finde hen
til det sted vi skal være.

Orientering er egentlig kun en specialisering af det, vi allerede gør i hverdagen. Alt efter, hvor konkurrenceminded du er, kan du lægge et større eller mindre tidspres på dig selv. Men naturoplevelsen og glæden ved at lykkes er fælles for alle orienteringsløbere.
 

Om at læse kort

Et orienteringskort kan se kryptisk ud for en begynder. Men der er logik i det. Alt der er blåt er vand (søer, moser, bække og åer). Alt der er sort er stier og veje – jo tykkere streg, jo større vej. Alt der er grønt markerer skov – jo mørkere grønt, jo tættere er bevoksningen. Alt der er brunt er højdekurver, der viser hvor naturen går op og ned og hvor stejlt der er – jo flere brune kurver, jo stejlere er det.
 

Om at løbe vildt

Både børn og voksne kan have en frygt for at ”løbe vild” eller blive væk i skoven. Men der er ingen orienteringsløbere, der er blevet væk. Heller ikke begyndere.

Der er altid andre løbere i skoven, og der er altid en bane, der passer til dit niveau.

Det kan godt være, at du ikke rammer posterne helt så præcist som du ønsker. Det kaldes at ”bomme” og det sker for alle – også dem der er verdensmestre i orienteringsløb. Det svarer lidt til at skyde forbi målet i fodbold eller ramme ved siden af hullet på golfbanen.

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde og fra generalforsamlingen.

  • Medlemslisten. Det blev aftalt at Ulla kontakter Kaj i hvert enkelt tilfælde (udmeldelse).
  • Rekrutteringsprojekt. Der er blevet husstandsomdelt ca. 650 ”løbesedler” som fortæller om vores rekrutteringsprojekt. Derudover er der blevet hængt ”løbesedler” op på skoler, i sportshaller, relevante klubhuse, på biblioteker og lignende steder. Der er blevet udsendt pressemeddelelse om rekrutteringsprojektet. Bo Clausen har lavet en flot folder som fortæller noget om klubben og om hvad o-løb er. Vi har fået noget introduktionsmateriale fra DOF. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
  • Breddeansvarlig. Skal klubben have en breddeansvarlig? Anker og Henrik har meldt sig – og skal prøve at sætte et velkomst/fastholdelseskoncept sammen.
  • Medlemsmøder. Skal vi have medlemsmøder 1-2 gange om året? – Vi blev enige om at vi godt kunne holde medlemsmøder et antal gange om året – evt. som indledning til bestyrelsesmøder. Emner kunne være: Klubhus, rekruttering og andre større projekter.
  • Klubdragter. Er bestilt via O-butikken på Sjælland.

3 Arbejdsfordeling i bestyrelsen

 •  
   – Tager sig af alt, hvad der vedrører klubbens økonomi (indkrævning af kontingent, betaling for løb, betaling til DOF m.m.)
   – Har kontakten til DOF og kommunen i sager vedr. økonomi.
   – Deltager også i div. møder – såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i div. projekter.
   – Modtager post fra div. myndigheder, andre klubber, DOF.
   – Deltager i div. møder – såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Har kontakten til kommunen.
   – Sidder med i løbsudvalg (rekruttering af funktionsledere).
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i diverse projekter.
   – Deltager og skriver referater fra div. møder i Klub/Forbund som eksternt.
   – Er redaktør på klubbladet.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i div. projekter.
   – Er formand for træningsudvalget.
   – Er med i breddeudvalget (nye medlemmer)
   – Er med i afgrænsede projekter (som koordinering af træningsløb) og lignende.
   – Deltager i div. projekter – i det omfang det er muligt.
   – Har kontakten til pressen (Amtsavisen og relevante uge/lokalaviser).
   – Sidder med i løbsudvalg (rekruttering af funktionsledere).
   – Deltager i div. møder såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Er med i breddeudvalget (nye medlemmer)
   – Tager sig af MTB – stævner og MTB – træning.
   – Er medredaktør på hjemmesiden.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Hjælper til på div. projekter.
 • • Kassereren – Ulla:

  • Formanden – Kaj:

  • Næstformand/Sekretær – Henrik:

  • Bestyrelsesmedlem – Bent:

  • Bestyrelsesmedlem – Anker:

  • Kaj har diverse materialer som nye medlemmer skal ha’ tilsendt.

4 Siden sidst.

 •  
   – Byens gave. Nils var på Værket den 21. februar sammen med mange andre idrætsudøvere – hvor de modtog byens gave som gives til alle som har vundet et Danmarksmesterskab.
   – Find vejen. Som var et bil-orienteringsløb arrangeret af Bent FJ var en stor succes. Der deltog 19 hold med i alt 42 deltagere. Opgaven gik ud på at finde og køre den gamle vej fra Randers til Grenå.
   – Idrætskonference. Kaj og Henrik deltager i idrætskonferencen som afholdes den 2. april. Vi er tilmeldt.
   – Repræsentantskabsmøde den 4. – 5. marts. Kaj gav et fyldigt referat fra mødet.
   • Rekrutteringsprojekt/vigtig med opfølgning efter WM. Det er vigtigt er vi er parate og klar med et ”modtagelseskoncept” når der forhåbentlig dukker nye medlemmer op efter WM. Det er også vigtigt at vi holder ”gryden i kog” for dem som kommer her i foråret og hen over sommeren. Med andre ord: Butikken skal være åben hele tiden.
   • Mountainbike o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – flere har meldt sig som hjælpere. Banelæggere skal orienteres om at det almindelige træningsløb (fodorientering) starter klokken 12.00 – og MTB løbet starter klokken 13.00
   • JFM – klassisk – Funktionsledere. Kaj vil ringe rundt til klubbens medlemmer her i løbet af marts.
   • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. Eller Ålum. Datoen bliver 12. eller 19. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.
   • Kassereren melder alt vel.
   • Fælles Påsketur? – Er der tilstrækkelig med tilmeldinger prøver Bent FJ at finde ud af noget logi.
   • WOC–Tour – skal vi invitere en politiker/kulturchef en af dagene så vi kan præsentere vores sport? – Det snakkede vi lidt frem og tilbage om – men vi fik vel ikke besluttet noget?.
   • Bliver mandag den 1. maj klokken 19.00 ved Ulla Knudsen.
   • Tema bliver Hjemmesiden.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

  5 Kommende arrangementer.

  6 Økonomi.

  7 Eventuelt.

  8 Næste møde.

Vedtægter for Randers Orienteringsklub

Love
for
RANDERS ORIENTERINGSKLUB
Stiftet 25. august 1954

§ 1. Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke orienteringsidræt og at udbrede kendskabet til denne sport.

§ 2. Klubben er medlem af Dansk Orienterings Forbund under Dansk Idræts Forbund og underkastet disse forbunds love og regler.
Klubbens hjemsted er Randers.

§ 3. Som medlem kan optages alle, som tilslutter sig klubbens formål. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren.

§ 4. Klubbens årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Kontingenternes størrelse bekendtgøres på klubbens hjemmeside. Kontingenterne forfalder 1. januar. For nye medlemmer, som indmeldes i en løbende kontingentperiode, gives en forholdsvis reduktion i kontingenterne beregnet fra nærmest følgende månedsskifte.
Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingenterne er betalt. Restance på 3 måneder fra forfaldsdagen kan ligesom anden gæld til klubben medføre eksklusion.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 5. Klubben tegnes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Disse vælges for to år ad gangen. Tre er på valg de ulige år, og to er på valg de lige år. Formanden og kasserer vælges ved direkte valg på generalforsamlingen hvert år blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv senest 1 måned efter generalforsamlingen. Der vælges hvert år to suppleanter.

§ 6. Klubbens midler forvaltes af bestyrelsen. Regnskabet revideres af de af den årlige generalforsamling valgte revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7. Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes inden udgangen af februar hvert år. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til generalforsamlingen, som har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Kontingenterne fastsættes
 5. Planer for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter
 8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 10. Klubbens udvalg
 11. Valg af to revisorer
 12. Eventuelt

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest seks dage før generalforsamlingen. Forslag, som fremkommer efter denne frist, kan kun komme til afstemning, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Forslag vedrørende lovændringer kan dog ikke komme til afstemning, når de er indgivet efter fristens udløb.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i restance til klubben. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8. Ændringer i klubbens love kan ske på enhver generalforsamling, når §7 er iagttaget, og mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og mindst 3/4 af disse stemmer for ændringerne. Opnås dette flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes senest 14 dage og tidligst 6 dage efter til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. I alle andre spørgsmål er simpelt stemmeflertal afgørende.

§ 9. Klubben opløses efter samme regler som gældende for lovændringer, jfr. §8, dog skal en beslutning om opløsning altid bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst kan finde sted en måned efter den første generalforsamling og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Uanset årsagen til opløsning tilfalder klubbens aktiver efter bestyrelsens beslutning en klub under Dansk Orienterings Forbund eller forbundet selv. Bestyrelsen skal pr. brev underrette hvert medlem om opløsningen, herunder også om årsagen til opløsningen samt om aktivernes anvendelse.

Disse love er vedtaget 12. april 1956.
Revideret 12. december 1966, 30. november 1970, 7. februar 1979, 30. marts 1987, 15. marts 1989,
31. maj 1994 og 13. marts 2002 og 25.juni 2009.

Stævner

I O-service kan man finde alle orienteringsløb arrangeret af klubber under Dansk Orienterings-Forbund. Det er også i O-service at man tilmelder sig orienteringsløb. Hvis du har problemer med at tilmelde dig via O-Service, kan du kontakte Randers OK’s løbstilmelder, Kim Topp.

Randers OK betaler deltagergebyret for klubbens medlemmer til divisionsmatcher, til op- og nedrykningsmatcher samt til Midgårdsormen. Hvis en tilmeldt løber af en eller anden årsag ikke møder frem til et stævne, hvor klubben har betalt deltagergebyret, trækkes deltagergebyret fra løberens egen konto.

Se kalenderen med orienteringsløb arrangeret af Randers OK….

Orienteringskort

Kortsalg

Nils Jansson
Adresse: Hirsevej 20, 8920 Randers NV
Tlf.: 8642 5240

I O-service kan man finde en fortegnelse over Randers OK’s orienteringskort.

Kortfiler til anvendelse ved banelægning i Condes kan hentes under menupunktet kortfiler, hvis man er registreret bruger.

Faste poster

Randers OK har placeret faste poster i følgende skove:

Klik på linket for at se kort med posterne.
Du kan frit printe enkelte kopier af kortene til eget brug,
men hvis du har behov for et større antal kopier, appellere vi til, at du kontakter Nils Jansson.

 

Nyttig information

Kortnorm (2000 V2) for fodorientering
Kortnorm (2007) for sprint
Kortnorm (2007) for MTB-O

Postbeskrivelser (2004)

Adresser

Bestyrelse

Formand

Kaj Jansson
Adresse: Valnøddevej 37, 8920 Randers NV
Tlf.: 8640 2078
E-mail: valnoed@webspeed.dk

Kasserer

Åge Lillethorup
Adresse: Urtevangen 10, 8920 Randers NV
Tlf.: 8640 6056
E-mail: lillethorupaage@live.dk

Sekretær

Kim Topp
Adresse: Hjaltesvej 9, 8370 Hadsten
Tlf.: 8691 5626
E-mail: kim.b.topp@gmail.com

Best. medlem

Henrik Valentinsen
Adresse: Elkjærsvej 36,1, 8450 Hammel
Tlf.: 8696 1824
E-mail: hcv@webspeed.dk

Best. medlem

Kristian Armborg Nielsen
Adresse: Bagervej 10, 8920 Randers NV
Tlf.: 86408406
Email:

Udvalg/funktioner

Kort

Nils Jansson
Adresse: Hirsevej 20, 8920 Randers NV
Tlf.: 8642 5240
E-mail: nils.jansson@fiberflex.dk

Træning og aktivitetsliste

Henrik Valentinsen
Adresse: Elkjærsvej 36,1, 8450 Hammel
Tlf.: 8696 1824
E-mail: hcv@webspeed.dk

Materiel

Kristian Arnborg Nielsen
Adresse: Bagervej 10, 8920 Randers NV
Tlf.: 8640 8406
E-mail: 

E-mail service

Villy Sørensen
Adresse: Kildevej 33, 8870 Langå
Tlf.: 8646 1680
E-mail: vs.sh@mail.dk

Andre adresser

Klubhus

Medlemsregistrering

Åge Lillethorup
Adresse: Urtevangen 10, 8920 Randers NV
Tlf.: 8640 6056
E-mail: lillethorupaage@live.dk

Løbstilmelding

Kim Topp
Adresse: Hjaltesvej 9, 8370 Hadsten
Tlf.: 8691 5626

Konti

Bank: Andelskassen Randers Reg. nr. 5974, konto 1022590