Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde – 1. maj ved Ulla.

  • Hjemmesiden, kan farverne gøres mere klare?
  Der er åbenbart nogle der har problemer med at læse teksten på hjemmesiden. Anker kigger på sagen men forklarede at det måske bunder i at vi er ”bundet” af klubfarverne.
  Efterfølgende har Anker rettet på det – så der bør ikke være problemer nu.
  • Fastholdelse. Hvad sker der helt konkret?
  Kaj har kontakten til de nye.
  Vi kan evt. lave en speciel mail service for de nye – for at holde dem til ilden.
  Indtil videre har kun en af de nye meldt sig ind i klubben – der skulle dog gerne komme flere.
  Vi kan evt. lave noget teori for de nye, men det kræver jo både lokaler og ressourcer – og kan teorien ikke ligeså godt foregå derude i skoven – så det kan blive omsat i praksis med det samme?.
  Vi overvejer at lave et lignende rekrutteringsprojekt til foråret. Det skal markedsføres med bl.a. løbesedler, annoncering i den lokale dagspresse, opslag ved ”relevante” p-pladser.
  • De kort, som vi har med faste poster skal også markedsføres bedre. Vi vil også prøve, at få sat faste poster op ude i Fussingø – i området omkring Galgebakken og Kardamssøen.

3 Siden sidst.

 •  
   – MTB o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj.
   Det MTB o-løb som Anker lavede i Ålum/Fusingø den 13. maj havde omkring 60 deltagere til start. Løbet var både et af løbene i serien Løberen Cup og samtidig kvalifikationsløb til VM i MTB.
   Der blev i samme forbindelse afholdt et almindeligt træningsløb som havde ca. 10 løbere til start.
   – JFM i Houlbjerg den 20. august.
   Der var ca. 470 til start. Det var vel egentlig rimelig acceptabelt? – vejret taget i betragtning. Der var sikkert mange som stadig pustede ud efter publikumsløbene som blev afholdt i forbindelse med VM.
   – Sportslige resultater.
   Nils Jansson fik en tredjeplads og dermed bronze ved DM mellem, som blev afholdt i Langesø skov på Fyn den 26. august.
   – O-løb for de Himmerlandske Friskoler.
   Onsdag den 20. september arrangerede vi løb for 12 Himmerlandske Friskoler i Fussingø. Der deltog ca. 460 elever fordelt på 3 baner.
   – Klubhus.
   Kommunen er kommet med et udspil til ud/ombygning af det eksisterende klubhus nede på ”Vasen”. Et udspil som vi dog ikke helt kan godkende. Vi har sendt forslaget tilbage til kommunen med div. ændringer – så må vi se hvad der sker.
   – VM og WOC.
   Det eneste negative der kan siges om VM var vel det sportslige? – mon ikke der var mange, som havde håbet på en medalje på mellemdistancen, som blev afholdt i Gjern Bakker.
   Nu blev det desværre ”kun” til Claus Bloch’s bronzemedalje ved sprinten.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

4 Kommende arrangementer.

  • Klubmesterskab/Klubfest.
  Traditionen tro afholdes der klubmesterskab og klubfest sidst i oktober. Nærmere betegnet lørdag den 28.
  Det har ikke kunnet lade sig gøre at leje klubhuset på Vasen. Årets klubfest bliver så i stedet afholdt i Kajakklubbens klubhus.
  • Klubaften.
  René Rokkjær kommer og fortæller bl.a. om vejvalgsproblematikken ved VM.
  • Vintergymnastik.
  Ja, efteråret er over os, det er vintergymnastikken også – nu med løbetræning.
  Gymnastikken finder sted på onsdage mellem kl. 18 og 20.
  • Midtjysk forårscup – 2007.
  Vi har budt ind på et løb i Hjermind lørdag den 26. maj. Finn Søndergaard spørges om han vil være banelægger. Kaj er tovholder på arrangementet.
  • C-løb/divisionsløb i Ålum den 19. august.
  Vi vil undersøge om vi kan få den vestlige (private del) tegnet – således at vi kan få det med på kortet. Ulrik Cramer spørges om han vil være stævneleder. Evt. Niels Ole.
  • MTB o-løb i 2007
  Anker satser på at lave MTB o-løb den 14. oktober 2007

5 Økonomi.

  • Det er ikke så ringe endda…
  JFM gav et pænt overskud. Også løbet for Friskolerne gav et lille overskud.

6 Eventuelt.

  • De har været længe undervejs… men nu er de her – vi har købt to klubtelte – og de er indviet.
  • Vi har også købt en ny og større posesvejser – således at vi også kan svejse A3 poserne, uden at skulle vende dem.

7 Næste møde.

• Næste møde afholdes mandag den 13. november ved Bent Fenger Jensen.

Træning

Træningsløb

Randers OK arrangerer jævnligt træningsløb i de lokale skove. Alle kan deltage i træningsløb, også begyndere der endnu ikke er medlem af en orienteringsklub. Se listen over træningsløb arrangeret af Randers OK i aktivitetskalenderen.

Der laves normalt en begynderbane på ca. 2,5-3 km, en mellemsvær bane på 4-5 km, en svær bane på 5-6 km og en svær bane på 7-8 km.

Deltagelse i træningsløb arrangeret af Randers OK er gratis for Randers OK’s medlemmer. For øvrige er prisen 20 kr.

Se hjemmesiderne for naboklubberne; Silkeborg OK, OK Pan/Århus 1900, Mariager Fjord OK, Viborg OK og OK Djurs for at finde træningsløb i alternative skove.

Der arrangeres ofte fælleskørsel til naboklubbernes træningsløb. Kontakt Kaj Jansson på tlf. 8640 2078 for nærmere information.

Vintergymnastik

Om vinteren laves efter en lille løbetur, styrketræning og udstrækning tirsdage fra kl. 18:00 til 19:45 på Uddannelsescentret, Nålemagervej 110, i drengegymnastiksalen.

Der er ikke gymnastik i skolernes efterårsferie, juleferien og vinterferien.

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde.

  • Rekrutteringsprojekt: det går fint – hvordan følger vi op?
  Rekrutteringsprojektet har været positivt – det har i runde tal givet 14 potentielle nye medlemmer – og flere kommer stadig dryssende. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
  • Hvordan skal vores velkomst/fastholdelseskoncept være?
  Der blev ikke fremlagt noget konkret men nogle stikord kunne være: Fadderordning, begyndertræning, Teoriundervisning m.v.

3 Hjemmesiden, hvordan gør vi vores nye hjemmeside spændende og mere dagsaktuel?

  • Anker Møller fremviste og gennemgik den nye hjemmeside. Den er lavet således at flere (bestyrelsen) kan logge sig på og skrive indlæg.

4 Siden sidst.

 •  
  •  
    * Midtjysk Forårscup 2007 med 6-8 afdelinger i perioden fra Påske til sommerferien.
    * Midtjysk Efterårscup 2007 med 5-7 afdelinger i perioden fra medio september til ultimo oktober.
    * Løbene skal så vidt muligt afholdes i attraktive terræner.
    * Hyggelige stævnepladser.
    * Som udgangspunkt skulle der være 10 baner: 4 svære, 2 mellemsvære, 2 lette, 1 begynder og 1 børnebane.
    * Gennemgående konkurrence med præmier.
    * Ikke nødvendigvis krav om tilmelding – det skal dog være muligt.
    * Alle baner gennemføres som Put & Run evt. styret Put & Run.
    * Oplæg til startafgifter kunne være 40 kr./voksne og 20 kr./børn.
    * Løbene er åbne for alle, men flg. Klubber inviteres til at deltage i arrangørkredsen: Silkeborg OK, OK Pan, Randers OK, Horsens OK, Herning OK, Viborg OK, Karup OK, Århus 1900 og Mariager Fjord OK.
    * Silkeborg påtager sig den koordinerende rolle, herunder terminslistekoordinering, etablering af fælles løbshjemmeside, løbende opdatering af stilling i den gennemgående konkurrence.
  • – Supertræningsløb i Hjermind.
   Der var 73 betalende løbere.
   Det er vigtigt at der kommunikation mellem banelægger og skovkontakt således at skovtilladelser (privat skov) er på plads i fornuftig tid før løbet.
   Der var problemer med Sportident systemet til løbet. Der var batterisvigt på printeren. Hvad gør vi ved det? – flere muligheder blev diskuteret: Køb af ekstra batteri, omformer fra bilbatteri, generator.
   – Nyt løbskoncept.
   Peter S. Poulsen fra Silkeborg OK er kommet med forslag til nyt løbskoncept for de midt/østjyske klubber.
   Overskrifterne var:

   – Idrætskonference.
   Kaj og Henrik deltog i idrætskonferencen som blev afholdt den 2. april. En hyggelig og inspirerende dag med flere gode indlæg.
   – Klubhus.
   Der er kommet et nyt bygningsreglement – hvilket giver nye problemer – men også nye muligheder.
   – Intet væsentligt nyt.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

5 Kommende arrangementer.

  • Mountainbike o-løb.
  I Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – planlægningsmøde har været afholdt.
  • JFM – klassisk.
  1. bulletin er nu klar til O-service.
  • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. eller Ålum.
  Datoen bliver 12. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.

6 Økonomi.

  • Kassereren melder alt vel.

7 Eventuelt.

  • WOC–Tour – klubtur?
  Vi laver klubtur lørdag den 5. august hvor der afholdes stafet. Læs mere i klubbladet.
  • Klubtelt.
  Der arbejdes på sagen.

8 Næste møde.

• Bliver formodentlig onsdag den 2. august klokken 19.00 ved ????????????