Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde.

  • Rekrutteringsprojekt: det går fint – hvordan følger vi op?
  Rekrutteringsprojektet har været positivt – det har i runde tal givet 14 potentielle nye medlemmer – og flere kommer stadig dryssende. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
  • Hvordan skal vores velkomst/fastholdelseskoncept være?
  Der blev ikke fremlagt noget konkret men nogle stikord kunne være: Fadderordning, begyndertræning, Teoriundervisning m.v.

3 Hjemmesiden, hvordan gør vi vores nye hjemmeside spændende og mere dagsaktuel?

  • Anker Møller fremviste og gennemgik den nye hjemmeside. Den er lavet således at flere (bestyrelsen) kan logge sig på og skrive indlæg.

4 Siden sidst.

 •  
  •  
    * Midtjysk Forårscup 2007 med 6-8 afdelinger i perioden fra Påske til sommerferien.
    * Midtjysk Efterårscup 2007 med 5-7 afdelinger i perioden fra medio september til ultimo oktober.
    * Løbene skal så vidt muligt afholdes i attraktive terræner.
    * Hyggelige stævnepladser.
    * Som udgangspunkt skulle der være 10 baner: 4 svære, 2 mellemsvære, 2 lette, 1 begynder og 1 børnebane.
    * Gennemgående konkurrence med præmier.
    * Ikke nødvendigvis krav om tilmelding – det skal dog være muligt.
    * Alle baner gennemføres som Put & Run evt. styret Put & Run.
    * Oplæg til startafgifter kunne være 40 kr./voksne og 20 kr./børn.
    * Løbene er åbne for alle, men flg. Klubber inviteres til at deltage i arrangørkredsen: Silkeborg OK, OK Pan, Randers OK, Horsens OK, Herning OK, Viborg OK, Karup OK, Århus 1900 og Mariager Fjord OK.
    * Silkeborg påtager sig den koordinerende rolle, herunder terminslistekoordinering, etablering af fælles løbshjemmeside, løbende opdatering af stilling i den gennemgående konkurrence.
  • – Supertræningsløb i Hjermind.
   Der var 73 betalende løbere.
   Det er vigtigt at der kommunikation mellem banelægger og skovkontakt således at skovtilladelser (privat skov) er på plads i fornuftig tid før løbet.
   Der var problemer med Sportident systemet til løbet. Der var batterisvigt på printeren. Hvad gør vi ved det? – flere muligheder blev diskuteret: Køb af ekstra batteri, omformer fra bilbatteri, generator.
   – Nyt løbskoncept.
   Peter S. Poulsen fra Silkeborg OK er kommet med forslag til nyt løbskoncept for de midt/østjyske klubber.
   Overskrifterne var:

   – Idrætskonference.
   Kaj og Henrik deltog i idrætskonferencen som blev afholdt den 2. april. En hyggelig og inspirerende dag med flere gode indlæg.
   – Klubhus.
   Der er kommet et nyt bygningsreglement – hvilket giver nye problemer – men også nye muligheder.
   – Intet væsentligt nyt.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

5 Kommende arrangementer.

  • Mountainbike o-løb.
  I Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – planlægningsmøde har været afholdt.
  • JFM – klassisk.
  1. bulletin er nu klar til O-service.
  • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. eller Ålum.
  Datoen bliver 12. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.

6 Økonomi.

  • Kassereren melder alt vel.

7 Eventuelt.

  • WOC–Tour – klubtur?
  Vi laver klubtur lørdag den 5. august hvor der afholdes stafet. Læs mere i klubbladet.
  • Klubtelt.
  Der arbejdes på sagen.

8 Næste møde.

• Bliver formodentlig onsdag den 2. august klokken 19.00 ved ????????????

Hvad er orientering

Orientering

Ingen anden sport kombinerer naturoplevelse og motion på samme måde som orientering.

Du kommer ud i skoven, langt væk fra idrætshallernes neonlys og obligatoriske grill-duft. Du kan løbe kort eller langt. Du kan altid få en bane der passer til dit niveau, og du kan deltage når du har tid og lyst.

Orientering er for hele familien — både dig og dit barn på én gang
 

Hvad går det ud på

Kort fortalt drejer orientering sig om at finde en række poster i en given rækkefølge.

Princippet er det samme som en skattejagt til en børnefødselsdag. Dog skal der ikke svares på spørgsmål eller løses praktiske opgaver ved posterne. Derimod ”klikker” man posten med en lille brik med en computerchip, som udleveres ved starten.

Chip’en viser, at løberen har været ved posterne i den rigtige rækkefølge og giver desuden mellemtider for hver post samt naturligvis en sluttid.

Den der har været hurtigst er vinder.

Men at kunne løbe stærkt er ikke nødvendigvis det samme som at kunne finde den bedste og hurtigste vej fra post til post.
 

Om at komme igang

For at prøve orientering behøver du ikke andet end et par gode løbesko. Kompas er godt, men ikke nødvendigt som begynder. Du kan jævnligt komme til introduktionsarrangementer, der retter sig mod begyndere. Banerne findes i mange varianter fra de helt lette til de mere krævende. Du bestemmer selv hvornår du ønsker at skifte sværhedsgrad.

Aktuelt kan du følge Randers OK’s begyndertilbud her på siden.
 

Om at finde vej

Alle kan finde vej. Når vi kører bil, kigger vi på et kort for at finde en by eller en gade. Når vi er i lufthavnen eller i et indkøbscenter kigger vi på oversigtstavlen, så vi kan finde hen
til det sted vi skal være.

Orientering er egentlig kun en specialisering af det, vi allerede gør i hverdagen. Alt efter, hvor konkurrenceminded du er, kan du lægge et større eller mindre tidspres på dig selv. Men naturoplevelsen og glæden ved at lykkes er fælles for alle orienteringsløbere.
 

Om at læse kort

Et orienteringskort kan se kryptisk ud for en begynder. Men der er logik i det. Alt der er blåt er vand (søer, moser, bække og åer). Alt der er sort er stier og veje – jo tykkere streg, jo større vej. Alt der er grønt markerer skov – jo mørkere grønt, jo tættere er bevoksningen. Alt der er brunt er højdekurver, der viser hvor naturen går op og ned og hvor stejlt der er – jo flere brune kurver, jo stejlere er det.
 

Om at løbe vildt

Både børn og voksne kan have en frygt for at ”løbe vild” eller blive væk i skoven. Men der er ingen orienteringsløbere, der er blevet væk. Heller ikke begyndere.

Der er altid andre løbere i skoven, og der er altid en bane, der passer til dit niveau.

Det kan godt være, at du ikke rammer posterne helt så præcist som du ønsker. Det kaldes at ”bomme” og det sker for alle – også dem der er verdensmestre i orienteringsløb. Det svarer lidt til at skyde forbi målet i fodbold eller ramme ved siden af hullet på golfbanen.