Træning

Træningsløb

Randers OK arrangerer jævnligt træningsløb i de lokale skove. Alle kan deltage i træningsløb, også begyndere der endnu ikke er medlem af en orienteringsklub. Se listen over træningsløb arrangeret af Randers OK i aktivitetskalenderen.

Der laves normalt en begynderbane på ca. 2,5-3 km, en mellemsvær bane på 4-5 km, en svær bane på 5-6 km og en svær bane på 7-8 km.

Deltagelse i træningsløb arrangeret af Randers OK er gratis for Randers OK’s medlemmer. For øvrige er prisen 20 kr.

Se hjemmesiderne for naboklubberne; Silkeborg OK, OK Pan/Århus 1900, Mariager Fjord OK, Viborg OK og OK Djurs for at finde træningsløb i alternative skove.

Der arrangeres ofte fælleskørsel til naboklubbernes træningsløb. Kontakt Kaj Jansson på tlf. 8640 2078 for nærmere information.

Vintergymnastik

Om vinteren laves efter en lille løbetur, styrketræning og udstrækning tirsdage fra kl. 18:00 til 19:45 på Uddannelsescentret, Nålemagervej 110, i drengegymnastiksalen.

Der er ikke gymnastik i skolernes efterårsferie, juleferien og vinterferien.

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde.

  • Rekrutteringsprojekt: det går fint – hvordan følger vi op?
  Rekrutteringsprojektet har været positivt – det har i runde tal givet 14 potentielle nye medlemmer – og flere kommer stadig dryssende. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
  • Hvordan skal vores velkomst/fastholdelseskoncept være?
  Der blev ikke fremlagt noget konkret men nogle stikord kunne være: Fadderordning, begyndertræning, Teoriundervisning m.v.

3 Hjemmesiden, hvordan gør vi vores nye hjemmeside spændende og mere dagsaktuel?

  • Anker Møller fremviste og gennemgik den nye hjemmeside. Den er lavet således at flere (bestyrelsen) kan logge sig på og skrive indlæg.

4 Siden sidst.

 •  
  •  
    * Midtjysk Forårscup 2007 med 6-8 afdelinger i perioden fra Påske til sommerferien.
    * Midtjysk Efterårscup 2007 med 5-7 afdelinger i perioden fra medio september til ultimo oktober.
    * Løbene skal så vidt muligt afholdes i attraktive terræner.
    * Hyggelige stævnepladser.
    * Som udgangspunkt skulle der være 10 baner: 4 svære, 2 mellemsvære, 2 lette, 1 begynder og 1 børnebane.
    * Gennemgående konkurrence med præmier.
    * Ikke nødvendigvis krav om tilmelding – det skal dog være muligt.
    * Alle baner gennemføres som Put & Run evt. styret Put & Run.
    * Oplæg til startafgifter kunne være 40 kr./voksne og 20 kr./børn.
    * Løbene er åbne for alle, men flg. Klubber inviteres til at deltage i arrangørkredsen: Silkeborg OK, OK Pan, Randers OK, Horsens OK, Herning OK, Viborg OK, Karup OK, Århus 1900 og Mariager Fjord OK.
    * Silkeborg påtager sig den koordinerende rolle, herunder terminslistekoordinering, etablering af fælles løbshjemmeside, løbende opdatering af stilling i den gennemgående konkurrence.
  • – Supertræningsløb i Hjermind.
   Der var 73 betalende løbere.
   Det er vigtigt at der kommunikation mellem banelægger og skovkontakt således at skovtilladelser (privat skov) er på plads i fornuftig tid før løbet.
   Der var problemer med Sportident systemet til løbet. Der var batterisvigt på printeren. Hvad gør vi ved det? – flere muligheder blev diskuteret: Køb af ekstra batteri, omformer fra bilbatteri, generator.
   – Nyt løbskoncept.
   Peter S. Poulsen fra Silkeborg OK er kommet med forslag til nyt løbskoncept for de midt/østjyske klubber.
   Overskrifterne var:

   – Idrætskonference.
   Kaj og Henrik deltog i idrætskonferencen som blev afholdt den 2. april. En hyggelig og inspirerende dag med flere gode indlæg.
   – Klubhus.
   Der er kommet et nyt bygningsreglement – hvilket giver nye problemer – men også nye muligheder.
   – Intet væsentligt nyt.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

5 Kommende arrangementer.

  • Mountainbike o-løb.
  I Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – planlægningsmøde har været afholdt.
  • JFM – klassisk.
  1. bulletin er nu klar til O-service.
  • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. eller Ålum.
  Datoen bliver 12. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.

6 Økonomi.

  • Kassereren melder alt vel.

7 Eventuelt.

  • WOC–Tour – klubtur?
  Vi laver klubtur lørdag den 5. august hvor der afholdes stafet. Læs mere i klubbladet.
  • Klubtelt.
  Der arbejdes på sagen.

8 Næste møde.

• Bliver formodentlig onsdag den 2. august klokken 19.00 ved ????????????