Klubbens Vedtægter kan ses her.

Klubbens aktiviteter kan ses i kalenderen samt af aktivitetsoversigten – placeret under Løb/aktiviteter

Der afholdes generalforsamling hvert år i januar/februar og bestyrelsen mødes ca. hver 2. måned.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter. Disse er følgende:

Thorkild Jensen (Formand)
Jadedalen 17
8930 Randers NØ

Tlf. 25 27 25 70
Mail: 030866tjensen@gmail.com

Kaj Jansson (bestyrelsesmedlem)
Valnøddevej 37
8920 Randers NV

Tlf. 23 72 08 20
Mail: valnoed@webspeed.dk

Bjarne Stange Nielsen (kasserer og medlemsregistrering),

Niels Ebbesensvej vej 8 st. th.
8920 Randers NV

Tlf. 26411322
Mail: randersok@gmail.com

Karl Åge Hvid Maj (sekretær)

Bo Clausen

Langgade 34
8920 Randers NV

Andre:

Villy Sørensen (email-service)
Kildevej 33
8870 Langå

Tlf. 86 46 16 80
Mail: vs.sh(at)mail.dk

Kim Topp (suppleant)

Rasmus Møller (suppleant)

Carl Malling (revisor suppleant)

Anders Ladefoged (revisor)

Bank: Andelskassen Randers, reg. nr. 5974, konto 1022590