Træningsløb i Hjermind skov.lørdag den 24.09,22 med start kl. 12.30-13.30.

Mødested: p-plads midt i skoven – afmærkning til stævneområde. Shelterplads ved Jægerhytten.

Kort: Hjermind 2021.5 m. ækvidistance 1:10.000.

Baner: 1. lang svær 5,8 km.           

2. kort svær 4,0 km.           

3. kort kort svær 2,7 km.           

4. mellemsvær 3,7 km.           

5 let   3,1 km.Tilmelding – ingen.

Kortet kan selvprintes, ses herunder, eller bestilles hos randersok@gmail.com Tidtagning med sportident.

Banelægger Kaj Jansson