Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde.

  • Rekrutteringsprojekt: det går fint – hvordan følger vi op?
  Rekrutteringsprojektet har været positivt – det har i runde tal givet 14 potentielle nye medlemmer – og flere kommer stadig dryssende. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
  • Hvordan skal vores velkomst/fastholdelseskoncept være?
  Der blev ikke fremlagt noget konkret men nogle stikord kunne være: Fadderordning, begyndertræning, Teoriundervisning m.v.

3 Hjemmesiden, hvordan gør vi vores nye hjemmeside spændende og mere dagsaktuel?

  • Anker Møller fremviste og gennemgik den nye hjemmeside. Den er lavet således at flere (bestyrelsen) kan logge sig på og skrive indlæg.

4 Siden sidst.

 •  
  •  
    * Midtjysk Forårscup 2007 med 6-8 afdelinger i perioden fra Påske til sommerferien.
    * Midtjysk Efterårscup 2007 med 5-7 afdelinger i perioden fra medio september til ultimo oktober.
    * Løbene skal så vidt muligt afholdes i attraktive terræner.
    * Hyggelige stævnepladser.
    * Som udgangspunkt skulle der være 10 baner: 4 svære, 2 mellemsvære, 2 lette, 1 begynder og 1 børnebane.
    * Gennemgående konkurrence med præmier.
    * Ikke nødvendigvis krav om tilmelding – det skal dog være muligt.
    * Alle baner gennemføres som Put & Run evt. styret Put & Run.
    * Oplæg til startafgifter kunne være 40 kr./voksne og 20 kr./børn.
    * Løbene er åbne for alle, men flg. Klubber inviteres til at deltage i arrangørkredsen: Silkeborg OK, OK Pan, Randers OK, Horsens OK, Herning OK, Viborg OK, Karup OK, Århus 1900 og Mariager Fjord OK.
    * Silkeborg påtager sig den koordinerende rolle, herunder terminslistekoordinering, etablering af fælles løbshjemmeside, løbende opdatering af stilling i den gennemgående konkurrence.
  • – Supertræningsløb i Hjermind.
   Der var 73 betalende løbere.
   Det er vigtigt at der kommunikation mellem banelægger og skovkontakt således at skovtilladelser (privat skov) er på plads i fornuftig tid før løbet.
   Der var problemer med Sportident systemet til løbet. Der var batterisvigt på printeren. Hvad gør vi ved det? – flere muligheder blev diskuteret: Køb af ekstra batteri, omformer fra bilbatteri, generator.
   – Nyt løbskoncept.
   Peter S. Poulsen fra Silkeborg OK er kommet med forslag til nyt løbskoncept for de midt/østjyske klubber.
   Overskrifterne var:

   – Idrætskonference.
   Kaj og Henrik deltog i idrætskonferencen som blev afholdt den 2. april. En hyggelig og inspirerende dag med flere gode indlæg.
   – Klubhus.
   Der er kommet et nyt bygningsreglement – hvilket giver nye problemer – men også nye muligheder.
   – Intet væsentligt nyt.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

5 Kommende arrangementer.

  • Mountainbike o-løb.
  I Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – planlægningsmøde har været afholdt.
  • JFM – klassisk.
  1. bulletin er nu klar til O-service.
  • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. eller Ålum.
  Datoen bliver 12. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.

6 Økonomi.

  • Kassereren melder alt vel.

7 Eventuelt.

  • WOC–Tour – klubtur?
  Vi laver klubtur lørdag den 5. august hvor der afholdes stafet. Læs mere i klubbladet.
  • Klubtelt.
  Der arbejdes på sagen.

8 Næste møde.

• Bliver formodentlig onsdag den 2. august klokken 19.00 ved ????????????