Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde – 1. maj ved Ulla.

  • Hjemmesiden, kan farverne gøres mere klare?
  Der er åbenbart nogle der har problemer med at læse teksten på hjemmesiden. Anker kigger på sagen men forklarede at det måske bunder i at vi er ”bundet” af klubfarverne.
  Efterfølgende har Anker rettet på det – så der bør ikke være problemer nu.
  • Fastholdelse. Hvad sker der helt konkret?
  Kaj har kontakten til de nye.
  Vi kan evt. lave en speciel mail service for de nye – for at holde dem til ilden.
  Indtil videre har kun en af de nye meldt sig ind i klubben – der skulle dog gerne komme flere.
  Vi kan evt. lave noget teori for de nye, men det kræver jo både lokaler og ressourcer – og kan teorien ikke ligeså godt foregå derude i skoven – så det kan blive omsat i praksis med det samme?.
  Vi overvejer at lave et lignende rekrutteringsprojekt til foråret. Det skal markedsføres med bl.a. løbesedler, annoncering i den lokale dagspresse, opslag ved ”relevante” p-pladser.
  • De kort, som vi har med faste poster skal også markedsføres bedre. Vi vil også prøve, at få sat faste poster op ude i Fussingø – i området omkring Galgebakken og Kardamssøen.

3 Siden sidst.

 •  
   – MTB o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj.
   Det MTB o-løb som Anker lavede i Ålum/Fusingø den 13. maj havde omkring 60 deltagere til start. Løbet var både et af løbene i serien Løberen Cup og samtidig kvalifikationsløb til VM i MTB.
   Der blev i samme forbindelse afholdt et almindeligt træningsløb som havde ca. 10 løbere til start.
   – JFM i Houlbjerg den 20. august.
   Der var ca. 470 til start. Det var vel egentlig rimelig acceptabelt? – vejret taget i betragtning. Der var sikkert mange som stadig pustede ud efter publikumsløbene som blev afholdt i forbindelse med VM.
   – Sportslige resultater.
   Nils Jansson fik en tredjeplads og dermed bronze ved DM mellem, som blev afholdt i Langesø skov på Fyn den 26. august.
   – O-løb for de Himmerlandske Friskoler.
   Onsdag den 20. september arrangerede vi løb for 12 Himmerlandske Friskoler i Fussingø. Der deltog ca. 460 elever fordelt på 3 baner.
   – Klubhus.
   Kommunen er kommet med et udspil til ud/ombygning af det eksisterende klubhus nede på ”Vasen”. Et udspil som vi dog ikke helt kan godkende. Vi har sendt forslaget tilbage til kommunen med div. ændringer – så må vi se hvad der sker.
   – VM og WOC.
   Det eneste negative der kan siges om VM var vel det sportslige? – mon ikke der var mange, som havde håbet på en medalje på mellemdistancen, som blev afholdt i Gjern Bakker.
   Nu blev det desværre ”kun” til Claus Bloch’s bronzemedalje ved sprinten.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

4 Kommende arrangementer.

  • Klubmesterskab/Klubfest.
  Traditionen tro afholdes der klubmesterskab og klubfest sidst i oktober. Nærmere betegnet lørdag den 28.
  Det har ikke kunnet lade sig gøre at leje klubhuset på Vasen. Årets klubfest bliver så i stedet afholdt i Kajakklubbens klubhus.
  • Klubaften.
  René Rokkjær kommer og fortæller bl.a. om vejvalgsproblematikken ved VM.
  • Vintergymnastik.
  Ja, efteråret er over os, det er vintergymnastikken også – nu med løbetræning.
  Gymnastikken finder sted på onsdage mellem kl. 18 og 20.
  • Midtjysk forårscup – 2007.
  Vi har budt ind på et løb i Hjermind lørdag den 26. maj. Finn Søndergaard spørges om han vil være banelægger. Kaj er tovholder på arrangementet.
  • C-løb/divisionsløb i Ålum den 19. august.
  Vi vil undersøge om vi kan få den vestlige (private del) tegnet – således at vi kan få det med på kortet. Ulrik Cramer spørges om han vil være stævneleder. Evt. Niels Ole.
  • MTB o-løb i 2007
  Anker satser på at lave MTB o-løb den 14. oktober 2007

5 Økonomi.

  • Det er ikke så ringe endda…
  JFM gav et pænt overskud. Også løbet for Friskolerne gav et lille overskud.

6 Eventuelt.

  • De har været længe undervejs… men nu er de her – vi har købt to klubtelte – og de er indviet.
  • Vi har også købt en ny og større posesvejser – således at vi også kan svejse A3 poserne, uden at skulle vende dem.

7 Næste møde.

• Næste møde afholdes mandag den 13. november ved Bent Fenger Jensen.