Referat af bestyrelsesmødet i Randers OK d. 23-3-2009
 
 
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet d.19-1-09
                                            referatet blev godkendt.
                      Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d.31-1-2009
                                            referatet blev godkendt.
Add.2            Opfølgning fra sidste møde
I forbindelse med pkt. 5 ved generalforsamlingen vil bestyrelsen sende 
                             en mail til de passive medlemmer om hvad de får for deres passive medlemskab.
Kaj udsender denne mail.
Der blev ved generalforsamlingen også besluttet, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med punktet om vedtægtsændringerne. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er lagt på hjemmesiden.
 
Add.3            Siden sidst.
                                            ROK:    Klubturen til Grenå blev desværre aflyst. Der blev snakket om
hvad årsagen kunne være til den lave tilmelding. Der arbejdes videre på
et 1.dags arrangement evt. i starten af juni hvor der nok er lidt varmere.
Anker er i kontakt med Max Hansen fra OK-Djurs.
Nytårsapellen gik godt. Herefter udspandt der sig en snak om
o-løbsområder tæt på Randers.
DOF: intet nyt.
DIF: Kaj har modtaget henvendelser ang. godkendelse af ungdomsledere.
Ungdomsledere skal godkendes og ”sceenes” via børneatester.
Kaj vil undersøge hvad vi skal gøre, da vi jo ikke har nogen ungdomsafdeling. Hos os er det normalt forældre til barnet der er ”træner”
Kommunen: Kaj har modtaget en gave fra Randers Kommune på 1.500 kr.
for oprukningen til 3. Division. 
 
Add.4            Kommende arrangementer.
                                             
Løb 2009. MTB-O stævne i Ålum er næsten klar Anker Møller og Carl Malling arbejder videre. Der mangles flere hjælpere.
Løb 2010. Samarbejdet om at afholde Jysk/fynsk mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK. kører videre. Ålum og Fussingø kortene skal revideres.
4-6 kl.løb: Kaj og Anker har været til møde Søndermarksskolen om o-løb for 4-6-kl. der skal afholdes d. 19. Maj. Der arbejdes videre.
 
Add.5            Økonomi.
                                                          Thorkild berettede om tilgang og afgang af medlemmer. Thorkild opsiger
vores annonce i ”De gule sider”.
Kim har kikket på beach-flag og fundet priser. Kaj vil bede Bo om at
komme med et designforslag hvor vores klublogo, farver og design fra
løbedragten indgår.
 
 
Add.6            Arbejdsfordeling.
                                                          Vi bibeholder opgaverne således at:
                                                           Kaj er formand og træningsløbskoordinator
                                                           Thorkild er kasserer
                                                           Anker er næstformand
                                                           Kim er sekretær og koordinator i klubhusudvalget
                                                           Franz er bestyrelsesmedlem og bindeled med materielmand Kristian
 Arnborg.
                      Løse ender.
                                                          Kaj er i gang med træningsløbsplanen for foråret og retter også
                                                          forårsrekruterings-folderen til som sidste år.
                                                          Klubhusarbejdsdagen bliver i første omgang kun for indbudte, da vi skal
have indrettet materielsrummet og ryddet op i vores materiel. Der mangler
stadig at blive malet noget udvendigt. Franz kontakter Kristian Armborg
om dato.
Der var også en snak om indvigelse af klubhuset. Det skal gerne være
sammen med åbningen af de nye faste poster i Fussingø skov. Det sidste
lader vente på sig da vi stadig mangler materialer fra DOF.
 
Add.7            Eventuelt.
Kaj har fået henvendelse fra Fussingø skovdistrikt ang. ”Skovens dag”,
Vi kan desværre ikke deltage.
 
 
                                            Næste afholdes i klubhuset i Ålum d. 13.maj kl.19.00
 
Mødet sluttede kl. 22.10
 
 
Ref. Kim Topp