Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 10-4-2013

 

Add.1. Opfølgning fra sidste møde:

Vores klage  er modtaget fra kommunen. Men vi har ikke hørt noget endnu. Vi afventer.

Klubaftenen d. 20.3.13 med 7-8 deltagere hvor Condes og SI enheder til træningsløb  blev gennemgået. 

Der var en løs snak om søgning af midler hos fonde og andre.


Add.2. Siden sidst:

Kommunen: Se add. 1

DOF: 

Kaj gennemgik et skriv fra DOF  om Vision 2015. De nye forslag til brug af Statsskovene var også et tema på DOF repræsentatskabsmødet. Forslagene kan begrænse vores brug som o-løbere.

ROK Hjemmeside:

Kim sørger for at siden er opdateret med kalender og laver løbende artikler om ture og arrangementer. Større ting af tekniske karakter tager tager Anker sig stadig af.

 

  
Add.3. Kommende arrangementer:

Træningsløbsplanlægning.

Henrik har fundet banelæggere til næsten alle løb i foråret. Der arbejdes videre med at med at finde banelæggere til træningsløbene

Begyndertræning.

Kaj gennemgik planen for begyndertræning. Kaj rundsender den til klubbens medlemmer via Villy`s rundsendingsservice. Kim lægger det på hjemmesiden.

2.divisionsmantch d.5.5.13 i Ålum.

Planlægningen af 2.divisionsmatchen er i fuld gang. Kaj er ved at have alle funktioner besat. Carl og Franz er banelæggere. Der er møde om løbet d. 15.4.13 med funktionslederne.

 

Mobilisering til 3.divisionsmatch.

Kim sender brev rundt via Villy til reklame for 3.divisions matchen. Kim lægger tilsvarende reklame på hjemmesiden.

 

Randers Festuge by-o-løb.

ROK  arrangere by-o-løb i Randers Festuge tirsdag d. 13. august 2013. Der bliver start og mål på Østervold som sidst. Kortet er blevet udvidet mod nord. Bent Fenger Jensen er i gang med at lave baner. Der bliver lagt en større indsats med banerne for aktive orienteringsløbere. Ellers følges konceptet fra 2012.

 

Add.6 Økonomi:

Indkøb af materiel, herunder stativer.

Åge har bestilt en del materiel hos Lars Ole Kopp for et større beløb, han mangler at få tilbagesvar fra Lars Ole

Farveprinter.

Der var en længere snak om anskaffelse af lazerfarveprinter til klubben. Gerne til A3. Åge forhører sig ved Randers PC-center. Åge mailer tilbage med pris inden beslutningen tages.


Add.5. Eventuelt.

Klubarbejdsdag lørdag d.15.6.13  kl. 10.00 – 16.00. Kim sender indbydelse ud via Villy.

Kim kontakter Ruben fra ÅIF ang. Isætning af manglende vindue.

Kim har undersøgt pris på 20” kontainer. Prisen vil være ca. 40.000 kr incl moms og transport.

 

Næste møde onsdag d. 30.5. 2013 i klubhuset. Kl. 19.00