Tid: Onsdag den 2. september 2020. Start mellem kl. 17.30 og 18.30.

Mødested: Afmærkning på Kristrup Engvej mod Aktivitetscenter Romalt Bakker.

Start og mål omkring klatretårnet i Romalt bakker.

Kort: Romalt Bakker målestok 1:7500. Ækvidistance 2,5 m. 2017.

Bynær skov og villakvarter. Skoven er indeholder en del MTB spor, ikke alle er på kortet.

Baner:

Bane 1 Lang svær 5760 m 19 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 1 Lang svær

Bane 2 Kort svær 3840 m 16 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 2 Kort svær

Bane 3 Mellemsvær 3540 m 13 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 3 Mellemsvær

Bane 4 Let 1900 m 8 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 4 Let

Tilmelding: Ingen. Du printer selv dit kort/din bane, men hvis du ikke kan printe, så kan du bestille et kort/en bane hos Thorkild Jensen mail: 030866tjensen@gmail.com eller mobil: 25 27 25 70 senest tirsdag den 1. september 2020.

Med O-hilsen

Thorkild Jensen