INDBYDELSE til træningsløb onsdag den 29. maj 2019 Hjermind

START/MÅL: SHELTERPLADSEN, Ulstrupvej 11, 8850 Bjerringbro AFMÆRKNING FRA RASTEPLADSEN OVER FOR ULSTRUPVEJ 13

START MELLEM KL. 1800 OG 1830

LØBSKORT HJERMIND 2011 – 1:10000 – ÆKV. 5 M

ET GAMMELT KORT – JA – MEN FORTSAT BRUGBART

Der er mulighed for tilmelding til banerne nr. 1-6 senest mandag 27-5-2019 kl. 1800:

1 Bane 1 Svær, 6,6 km

2 Bane 2 Svær, 5,2 km

3 Bane 3 Svær, 3,9 km

4 Bane 3a Svær, 3,0 km

5 Bane 4 Ml. svær 4,1 km

6 Bane 5 LET-LET, 3,1 km

Du er også meget velkommen uden tilmelding. Vi printer nogle ekstra kort TIL ALLE BANER.

Kontrol og tidtagning med SportIdent. Løbebrik kan lånes. Vi har også enkelte kompasser.

Medlemmer af Mariager Fjord OK, OK Djurs og Randers OK deltager gratis. Alle andre må erlægge 20 kr.

Tilmelding kan ske til: sondergaardfinn@gmail.com – Tlf. 86 45 41 64

Mange o-hilsner fra banelægger FINN SØNDERGAARD.

Nytårsappel

Årets nytårsappel foregår lørdag den 23/2 kl. 12.00  med start fra Myretuen, Gl. Jennumvej i Randers nord. Vi går en tur i området- det er muligt at løbe hvis man vil – på ca.1 times tid.
Efter det kører vi til klubhuset i Ålum, hvor klubben serverer det sædvanlige pølsebord med brød til.
Årets generalforsamling starter kl.15.00 og dagsordenen er efter reglementet-se vedhæftede.
Kasia har desværre meldt at hun ønsker at stoppe i bestyrelsen ,men det er lykkes at finde en villig kandidat.
På bestyrelsens vegne  Kaj Jansson

Generalforsamling

Hermed indkaldes alle klubmedlemmer til årets generalforsamling i klubhuset lørdag den 23/2 2019 med start kl. 15.00.

Klubben sørger for kaffe og brød.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Kontingenterne fastsættes
 5. Planer for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter
 8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 10. Klubbens udvalg
 11. Valg af to revisorer
 12. Eventuelt