Træningsløb Ålum Øst d. 19. sept 2020

Mødested: P-plads. Følg Nørre Ålumvej ca. 1000 m mod VNV fra klubhuset på Nørre Ålumvej 22. GPS-koordinater: 56°28.021’N 9°49.793’E

Start og mål er ca. 300 m syd for p-pladsen som ses på o-løbskortet når du printer det ud.

Klubhuset ved Ålum Stadion vil være åbent fra kl. 12.00- 17.00 til omklædning og bad.

Starttid: Mellem  kl. 13.00 og 14.00

Baner:

Bane 1, lang  svær, 6,5 km, 18 poster

Bane 2, kort svær, 4,6km, 13 poster

Bane 3, mellemsvær, 4,6 km, 12 poster

Bane 4, let, 4,5 km, 8 poster, 13 poster


Der er kun sat o-løbsskærme ud, ingen tidtagning ud over din egen.Banerne bliver lagt på  o-track.dk så du kan checke din og andres løb, hvis du har gps-ur. se mere på www:o-track.dk/
Tilmelding/selvprint: Ingen tilmelding. Du printer selv din bane, se vedhæftet fil. Har du ikke mulighed for selvprint, kan kort/bane bestilles hos Kim Topp mail: kim.bertil.topp@gmail.com  eller på mobil 51541771 senest fredag den 18. september 2020 kl. 12.00. Jeg printer et par kort ud pr. bane hvis nogen har glemt kort.

Hvis nogen vil være behjælpelig med indsamling af lidt poster efter løbet tager jeg gerne mod tilbuddet, send mig en mail eller sms.

Banelægger Kim Topp, Randers OK

Træningsløb Romalt Bakker 2. september 2020

Tid: Onsdag den 2. september 2020. Start mellem kl. 17.30 og 18.30.

Mødested: Afmærkning på Kristrup Engvej mod Aktivitetscenter Romalt Bakker.

Start og mål omkring klatretårnet i Romalt bakker.

Kort: Romalt Bakker målestok 1:7500. Ækvidistance 2,5 m. 2017.

Bynær skov og villakvarter. Skoven er indeholder en del MTB spor, ikke alle er på kortet.

Baner:

Bane 1 Lang svær 5760 m 19 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 1 Lang svær

Bane 2 Kort svær 3840 m 16 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 2 Kort svær

Bane 3 Mellemsvær 3540 m 13 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 3 Mellemsvær

Bane 4 Let 1900 m 8 poster

Romalt Bakker 02-09-2020 Bane 4 Let

Tilmelding: Ingen. Du printer selv dit kort/din bane, men hvis du ikke kan printe, så kan du bestille et kort/en bane hos Thorkild Jensen mail: 030866tjensen@gmail.com eller mobil: 25 27 25 70 senest tirsdag den 1. september 2020.

Med O-hilsen

Thorkild Jensen