Referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde:

  • Klubhus.
  Vi har intet hørt fra kommunen.
  Mon boldklubben overhovedet har meldt tilbage til kommunen med deres kommentarer til byggeriet?
  Kommunens budgetter for 2007 er jo for længst lavet – så som udgangspunkt sker der ikke noget i 2007.
  • Nye medlemmer.
  Af dem som tiltog i rekrutteringsprojektet er der tre til fire, som har meldt sig ind i klubben.
  Desværre er der også en af dem, som har meldt sig ud igen. Vi kan kun håbe, at vedkommende vender tilbage igen senere.
  • Status for året.
  Medlems/Aktivitetsstatus i Klubben: Vi må jo nok beklageligvis erkende, at medlemstallet på trods af diverse rekrutteringsprojekter er faldende. Randers og omegn er åbenbart svær at rekruttere o-løbere i. Vi er jo også i hård konkurrence med håndbold og fodbold.

  Det er også vigtigt at vi bruger medierne/avisen noget mere – så borgerne kan se, at der er en orienteringsklub i byen, og de kan læse om vores aktiviteter.

  De fleste af klubbens medlemmer er af en eller anden grund heller ikke specielt aktive. Dog er der stadigvæk en lille hård kerne, som tager ud til stævner og træningsløb.

  Hvad kan der gøres for at vende skuden? – måske et emne at tage op på generalforsamlingen.

  Arrangementer: Kan vi blive ved med at finde kræfter nok blandt klubbens medlemmer, når vi skal arrangere stævner?

  Er det ved at være tid at indgå i et arrangementssamarbejde med en anden klub? På sidste bestyrelsesmøde blev OK Djurs nævnt som en mulighed.

  Træningsløb: Vi har i år arrangeret 11 træningsløb, hvilket vel er meget passende? – den interne tilslutning til løbene kunne dog godt være lidt større.

3 Siden sidst:

  • ROK.
  Klubaften: Onsdag den 11. oktober var der klubaften, hvor René Rokkjær fortalte om sine oplevelser ved VM – og om vejvalgsproblematikken ved de forskellige konkurrencer.

  En spændende og lærerig aften, hvor vi fik set, at selv verdens bedste o-løbere kan begå elementære fejl.

  En skam der kun mødte 8 deltagere op denne aften.

  Måske vi kunne invitere naboklubber med til lign. arrangementer fremover?

  Vintergymnastik: For dem som har lyst til det, prøves der i denne sæson at lægge ud med en løbe/joggetur på ca. 30 minutter. For øvrige er der mulighed for boldspil imens. Efterfølgende er der mulighed for styrketræning, forskelligt boldspil, udspænding/udstrækning.

  Det er en lille hård og trofast skare som møder op til gymnastikken – og der er plads til flere.

  Klubmesterskab: Årets klubmesterskab var henlagt til Ryekol, som ligger ved Gl. Rye. En lille naturperle, som er et orienteringsmæssigt svært terræn.

  Efter indregning af aldershandicap var det igen Finn Søndergaard, der blev seniorklubmester. Villy Sørensen blev klubmester blandt de lidt ældre. Det var også flot, at en af vore nye løbere, Kim Topp, gennemførte en svær bane i det vanskelige terræn.

  Klubfest: Årets klubfest blev afholdt i Kajakklubbens lokaler. Så vidt vides var både stemningen og maden fin. 10 deltagere mødte op til klubfesten.

  • Kommunen.
  Mandag den 4. december var en repræsentant for klubben på Værket for at modtage – Byens gave – for vores oprykning til 3. division.

  En gave som vi har modtaget flere gange de senere år, da vi jo er rykket op og ned nogle gange.

  • DOF.
  DOF’s reglement er blevet revideret og ”forenklet”. Det betyder bl.a. at klassificeringen af stævner er blevet ændret således:

  A-stævner: Mesterskaber – bl.a. DM og JFM.
  B-stævner: En sammenlægning af de gamle B og C stævner.
  C-stævner: De gamle D-stævner.

  • Nordkredsen.
  Vi var repræsenteret ved Nordkredsens klubledermøde, som blev af holdt i Mariager den 23. november.

4 Kommende arrangementer:

  • Midtjysk forårscup – 2007.
  Vi har budt ind på et løb i Hjermind den 26. maj.
  Anker Møller står for beregningen. Finn Søndergaard spørges om banelægning.

  • C-løb/divisionsløb i Ålum den 19. august.
  Vi vil undersøge om vi kan få den vestlige (private del) tegnet – således at vi kan få det med på kortet. Nils er allerede i gang med at rekognoscere den øvrige del af kortet.
  Niels Ole Mortensen spørges om han vil være stævneleder.

  • Træningsløb.
  Vi planlægger træningsløb i samarbejde med Mariager, Ok Djurs og Viborg OK.

  • Nytårsappel.
  Årets Nytårsappel finder sted lørdag den 3. februar. Vi mødes ved garagerne på Viborgvej 82 kl. 12.00, hvorefter vi kører ud og går en tur i et indtil videre ukendt terræn. Efter turen er der dejlig varm suppe på Rokkjærs Køreskole.

  • Generalforsamling.
  Årets generalforsamling finder steder efter Nytårsappellen – nemlig kl. 15.00 på Rokkjærs Køreskole.

5 Økonomi.

  6 Eventuelt.

  7 Næste møde.

  • Næste møde afholdes mandag den 15. januar 2007 ved Henrik Valentinsen

  Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

  Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

  1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

   • Referatet blev godkendt.

  2 Opfølgning fra sidste møde – 1. maj ved Ulla.

   • Hjemmesiden, kan farverne gøres mere klare?
   Der er åbenbart nogle der har problemer med at læse teksten på hjemmesiden. Anker kigger på sagen men forklarede at det måske bunder i at vi er ”bundet” af klubfarverne.
   Efterfølgende har Anker rettet på det – så der bør ikke være problemer nu.
   • Fastholdelse. Hvad sker der helt konkret?
   Kaj har kontakten til de nye.
   Vi kan evt. lave en speciel mail service for de nye – for at holde dem til ilden.
   Indtil videre har kun en af de nye meldt sig ind i klubben – der skulle dog gerne komme flere.
   Vi kan evt. lave noget teori for de nye, men det kræver jo både lokaler og ressourcer – og kan teorien ikke ligeså godt foregå derude i skoven – så det kan blive omsat i praksis med det samme?.
   Vi overvejer at lave et lignende rekrutteringsprojekt til foråret. Det skal markedsføres med bl.a. løbesedler, annoncering i den lokale dagspresse, opslag ved ”relevante” p-pladser.
   • De kort, som vi har med faste poster skal også markedsføres bedre. Vi vil også prøve, at få sat faste poster op ude i Fussingø – i området omkring Galgebakken og Kardamssøen.

  3 Siden sidst.

  •  
    – MTB o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj.
    Det MTB o-løb som Anker lavede i Ålum/Fusingø den 13. maj havde omkring 60 deltagere til start. Løbet var både et af løbene i serien Løberen Cup og samtidig kvalifikationsløb til VM i MTB.
    Der blev i samme forbindelse afholdt et almindeligt træningsløb som havde ca. 10 løbere til start.
    – JFM i Houlbjerg den 20. august.
    Der var ca. 470 til start. Det var vel egentlig rimelig acceptabelt? – vejret taget i betragtning. Der var sikkert mange som stadig pustede ud efter publikumsløbene som blev afholdt i forbindelse med VM.
    – Sportslige resultater.
    Nils Jansson fik en tredjeplads og dermed bronze ved DM mellem, som blev afholdt i Langesø skov på Fyn den 26. august.
    – O-løb for de Himmerlandske Friskoler.
    Onsdag den 20. september arrangerede vi løb for 12 Himmerlandske Friskoler i Fussingø. Der deltog ca. 460 elever fordelt på 3 baner.
    – Klubhus.
    Kommunen er kommet med et udspil til ud/ombygning af det eksisterende klubhus nede på ”Vasen”. Et udspil som vi dog ikke helt kan godkende. Vi har sendt forslaget tilbage til kommunen med div. ændringer – så må vi se hvad der sker.
    – VM og WOC.
    Det eneste negative der kan siges om VM var vel det sportslige? – mon ikke der var mange, som havde håbet på en medalje på mellemdistancen, som blev afholdt i Gjern Bakker.
    Nu blev det desværre ”kun” til Claus Bloch’s bronzemedalje ved sprinten.
  • • ROK:

   • Kommunen:

   • DOF:

  4 Kommende arrangementer.

   • Klubmesterskab/Klubfest.
   Traditionen tro afholdes der klubmesterskab og klubfest sidst i oktober. Nærmere betegnet lørdag den 28.
   Det har ikke kunnet lade sig gøre at leje klubhuset på Vasen. Årets klubfest bliver så i stedet afholdt i Kajakklubbens klubhus.
   • Klubaften.
   René Rokkjær kommer og fortæller bl.a. om vejvalgsproblematikken ved VM.
   • Vintergymnastik.
   Ja, efteråret er over os, det er vintergymnastikken også – nu med løbetræning.
   Gymnastikken finder sted på onsdage mellem kl. 18 og 20.
   • Midtjysk forårscup – 2007.
   Vi har budt ind på et løb i Hjermind lørdag den 26. maj. Finn Søndergaard spørges om han vil være banelægger. Kaj er tovholder på arrangementet.
   • C-løb/divisionsløb i Ålum den 19. august.
   Vi vil undersøge om vi kan få den vestlige (private del) tegnet – således at vi kan få det med på kortet. Ulrik Cramer spørges om han vil være stævneleder. Evt. Niels Ole.
   • MTB o-løb i 2007
   Anker satser på at lave MTB o-løb den 14. oktober 2007

  5 Økonomi.

   • Det er ikke så ringe endda…
   JFM gav et pænt overskud. Også løbet for Friskolerne gav et lille overskud.

  6 Eventuelt.

   • De har været længe undervejs… men nu er de her – vi har købt to klubtelte – og de er indviet.
   • Vi har også købt en ny og større posesvejser – således at vi også kan svejse A3 poserne, uden at skulle vende dem.

  7 Næste møde.

  • Næste møde afholdes mandag den 13. november ved Bent Fenger Jensen.