Hvad er orientering

Orientering

Ingen anden sport kombinerer naturoplevelse og motion på samme måde som orientering.

Du kommer ud i skoven, langt væk fra idrætshallernes neonlys og obligatoriske grill-duft. Du kan løbe kort eller langt. Du kan altid få en bane der passer til dit niveau, og du kan deltage når du har tid og lyst.

Orientering er for hele familien — både dig og dit barn på én gang
 

Hvad går det ud på

Kort fortalt drejer orientering sig om at finde en række poster i en given rækkefølge.

Princippet er det samme som en skattejagt til en børnefødselsdag. Dog skal der ikke svares på spørgsmål eller løses praktiske opgaver ved posterne. Derimod ”klikker” man posten med en lille brik med en computerchip, som udleveres ved starten.

Chip’en viser, at løberen har været ved posterne i den rigtige rækkefølge og giver desuden mellemtider for hver post samt naturligvis en sluttid.

Den der har været hurtigst er vinder.

Men at kunne løbe stærkt er ikke nødvendigvis det samme som at kunne finde den bedste og hurtigste vej fra post til post.
 

Om at komme igang

For at prøve orientering behøver du ikke andet end et par gode løbesko. Kompas er godt, men ikke nødvendigt som begynder. Du kan jævnligt komme til introduktionsarrangementer, der retter sig mod begyndere. Banerne findes i mange varianter fra de helt lette til de mere krævende. Du bestemmer selv hvornår du ønsker at skifte sværhedsgrad.

Aktuelt kan du følge Randers OK’s begyndertilbud her på siden.
 

Om at finde vej

Alle kan finde vej. Når vi kører bil, kigger vi på et kort for at finde en by eller en gade. Når vi er i lufthavnen eller i et indkøbscenter kigger vi på oversigtstavlen, så vi kan finde hen
til det sted vi skal være.

Orientering er egentlig kun en specialisering af det, vi allerede gør i hverdagen. Alt efter, hvor konkurrenceminded du er, kan du lægge et større eller mindre tidspres på dig selv. Men naturoplevelsen og glæden ved at lykkes er fælles for alle orienteringsløbere.
 

Om at læse kort

Et orienteringskort kan se kryptisk ud for en begynder. Men der er logik i det. Alt der er blåt er vand (søer, moser, bække og åer). Alt der er sort er stier og veje – jo tykkere streg, jo større vej. Alt der er grønt markerer skov – jo mørkere grønt, jo tættere er bevoksningen. Alt der er brunt er højdekurver, der viser hvor naturen går op og ned og hvor stejlt der er – jo flere brune kurver, jo stejlere er det.
 

Om at løbe vildt

Både børn og voksne kan have en frygt for at ”løbe vild” eller blive væk i skoven. Men der er ingen orienteringsløbere, der er blevet væk. Heller ikke begyndere.

Der er altid andre løbere i skoven, og der er altid en bane, der passer til dit niveau.

Det kan godt være, at du ikke rammer posterne helt så præcist som du ønsker. Det kaldes at ”bomme” og det sker for alle – også dem der er verdensmestre i orienteringsløb. Det svarer lidt til at skyde forbi målet i fodbold eller ramme ved siden af hullet på golfbanen.

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde og fra generalforsamlingen.

  • Medlemslisten. Det blev aftalt at Ulla kontakter Kaj i hvert enkelt tilfælde (udmeldelse).
  • Rekrutteringsprojekt. Der er blevet husstandsomdelt ca. 650 ”løbesedler” som fortæller om vores rekrutteringsprojekt. Derudover er der blevet hængt ”løbesedler” op på skoler, i sportshaller, relevante klubhuse, på biblioteker og lignende steder. Der er blevet udsendt pressemeddelelse om rekrutteringsprojektet. Bo Clausen har lavet en flot folder som fortæller noget om klubben og om hvad o-løb er. Vi har fået noget introduktionsmateriale fra DOF. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
  • Breddeansvarlig. Skal klubben have en breddeansvarlig? Anker og Henrik har meldt sig – og skal prøve at sætte et velkomst/fastholdelseskoncept sammen.
  • Medlemsmøder. Skal vi have medlemsmøder 1-2 gange om året? – Vi blev enige om at vi godt kunne holde medlemsmøder et antal gange om året – evt. som indledning til bestyrelsesmøder. Emner kunne være: Klubhus, rekruttering og andre større projekter.
  • Klubdragter. Er bestilt via O-butikken på Sjælland.

3 Arbejdsfordeling i bestyrelsen

 •  
   – Tager sig af alt, hvad der vedrører klubbens økonomi (indkrævning af kontingent, betaling for løb, betaling til DOF m.m.)
   – Har kontakten til DOF og kommunen i sager vedr. økonomi.
   – Deltager også i div. møder – såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i div. projekter.
   – Modtager post fra div. myndigheder, andre klubber, DOF.
   – Deltager i div. møder – såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Har kontakten til kommunen.
   – Sidder med i løbsudvalg (rekruttering af funktionsledere).
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i diverse projekter.
   – Deltager og skriver referater fra div. møder i Klub/Forbund som eksternt.
   – Er redaktør på klubbladet.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i div. projekter.
   – Er formand for træningsudvalget.
   – Er med i breddeudvalget (nye medlemmer)
   – Er med i afgrænsede projekter (som koordinering af træningsløb) og lignende.
   – Deltager i div. projekter – i det omfang det er muligt.
   – Har kontakten til pressen (Amtsavisen og relevante uge/lokalaviser).
   – Sidder med i løbsudvalg (rekruttering af funktionsledere).
   – Deltager i div. møder såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Er med i breddeudvalget (nye medlemmer)
   – Tager sig af MTB – stævner og MTB – træning.
   – Er medredaktør på hjemmesiden.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Hjælper til på div. projekter.
 • • Kassereren – Ulla:

  • Formanden – Kaj:

  • Næstformand/Sekretær – Henrik:

  • Bestyrelsesmedlem – Bent:

  • Bestyrelsesmedlem – Anker:

  • Kaj har diverse materialer som nye medlemmer skal ha’ tilsendt.

4 Siden sidst.

 •  
   – Byens gave. Nils var på Værket den 21. februar sammen med mange andre idrætsudøvere – hvor de modtog byens gave som gives til alle som har vundet et Danmarksmesterskab.
   – Find vejen. Som var et bil-orienteringsløb arrangeret af Bent FJ var en stor succes. Der deltog 19 hold med i alt 42 deltagere. Opgaven gik ud på at finde og køre den gamle vej fra Randers til Grenå.
   – Idrætskonference. Kaj og Henrik deltager i idrætskonferencen som afholdes den 2. april. Vi er tilmeldt.
   – Repræsentantskabsmøde den 4. – 5. marts. Kaj gav et fyldigt referat fra mødet.
   • Rekrutteringsprojekt/vigtig med opfølgning efter WM. Det er vigtigt er vi er parate og klar med et ”modtagelseskoncept” når der forhåbentlig dukker nye medlemmer op efter WM. Det er også vigtigt at vi holder ”gryden i kog” for dem som kommer her i foråret og hen over sommeren. Med andre ord: Butikken skal være åben hele tiden.
   • Mountainbike o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – flere har meldt sig som hjælpere. Banelæggere skal orienteres om at det almindelige træningsløb (fodorientering) starter klokken 12.00 – og MTB løbet starter klokken 13.00
   • JFM – klassisk – Funktionsledere. Kaj vil ringe rundt til klubbens medlemmer her i løbet af marts.
   • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. Eller Ålum. Datoen bliver 12. eller 19. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.
   • Kassereren melder alt vel.
   • Fælles Påsketur? – Er der tilstrækkelig med tilmeldinger prøver Bent FJ at finde ud af noget logi.
   • WOC–Tour – skal vi invitere en politiker/kulturchef en af dagene så vi kan præsentere vores sport? – Det snakkede vi lidt frem og tilbage om – men vi fik vel ikke besluttet noget?.
   • Bliver mandag den 1. maj klokken 19.00 ved Ulla Knudsen.
   • Tema bliver Hjemmesiden.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

  5 Kommende arrangementer.

  6 Økonomi.

  7 Eventuelt.

  8 Næste møde.