Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Siden sidst.

  • ROK
  – Gave:
  Klubben modtog 1.000 kr. i gave fra Kommunen for vores oprykning fra 4. til 3. division.

  – Faste poster:
  Klubben har fået en henvendelse fra Fussingø Statsskovdistrikt vedr. faste poster. Planen er, at de formodentlig skal stå i området omkring Galgebakken og Kardamsvej. Kaj skal til møde med Jan Højland fra distriktet. Målet er, at de kan præsenteres ved Skovens Dag, som er søndag den 13. maj.

  Spørgsmålet er så om skoven vil levere materialet (formodentlig egestolper) eller de skal købes ved Kredsformanden, som producerer dem i sin virksomhed. Vil skovens folk evt. være behjælpelig med at sætte dem ud? – Der skal også laves et antal baneforslag.

  En af tankerne med dette tiltag er, at de bl.a. kan bruges af Naturskolens brugere.

  – Julestue:
  Kaj og Anne-Mette stod for årets julestue som blev afholdt den 29. november. 17 mødte op og havde en hyggelig aften med bankospil, gløgg og æbleskiver. Det var glædeligt, at der var en del børn tilstede. Måske vi skal overveje, at lave arrangementer der specielt henvender sig til børn – f.eks. børnetræningsløb.

  – Koordinering af træningsløb:
  Bent står for koordinering af træningsløb med Mariager Fjord OK, OK Djurs og Viborg OK. Planen er så småt ved at være på plads.

  • Kommunen.
  – Elitekommune:
  Randers er blevet udvalgt som elitekommune. Det betyder bl.a. at der er blevet åbnet en Idrætsklinik på sygehuset. Den har åben om fredagen. Man kan komme der med henvisning fra egen læge.

  – Klubhus:
  Vi kan frygte, at der ikke rigtig sker noget nu, hvor der er meget at gøre i forbindelse med kommunesammenlægning. Kaj tager kontakt til Anders Høgstrup for at høre nærmere.

  • DOF.
  – Medlemsregistrering:
  Nye er kommet til – beklageligvis har nogle af de ”gamle” også meldt sig ud/skiftet klub – så alt i alt er der status quo.

  • Nordkredsen.
  – Kredsens eftersnak i Mariager den 23. november:
  Anker og Henrik deltog i mødet.

3 Kommende arrangementer

  • Nordkredsen/Klubledermøde i Karup den 8. februar (?):
  Anker deltager

  • Midtjysk Forårscup lørdag den 26. maj i Hjermind:
  Finn Søndergaard er banelægger, Kaj er stævneleder og Anker står for beregningen.

  • Løb i Ålum søndag den 19. august:
  Nils er godt i gang med korttegningen. Det er endnu ikke afklaret om vi kan bruge den vestlige del.

  Niels Ole spørges om han vil være stævneleder.

4 Nytårsappel og Generalforsamling

  • Nytårsappel.
  Planen var oprindelig en tur i Læsten Bakker – men da det måske snare vil blive en tur rundt om Læsten Bakker – satses der i stedet på en tur ude i den vestlige (private) del af Ålum. Kaj spørger Niels Ole om vej/sti systemet kan bære en gåtur. Efter gåturen er der suppe på Rokkjærs Køreskole kl. ca. 14.10

  • Generalforsamling:
  Efter suppe og div. snak forventes det at generalforsamlingen kan starte kl. 15.00 – Ole Rokkjær foreslås som dirigent.

  Henrik og Ulla trækker sig fra bestyrelsen. Thorkild Jensen vil gerne med i den nye bestyrelse. Derudover skal der findes en mere.

5 Økonomi

  • Årets resultat:
  Året gav et driftsoverskud på ca. 28.000 kr. Formuen er heller ikke så værst – så alt i alt ser det meget fornuftigt ud.

6 Eventuelt

  • Klubbrikker
  Anker foreslog at der skulle købes et antal brikker (EMIT) – som så klubbens medlemmer kunne leje i forbindelse med løb hvor EKT var EMIT.

  • Træningsløb
  For at få flere af klubbens medlemmer op af lænestolen blev det foreslået at medlemmer kunne deltage gratis i vores egne træningsløb.

  • Klubdragt
  Skal vi ha’ ny klubdragt (løbedragt) igen? – Trimtex som er et Norsk produkt blev diskuteret.

  • Den nye bestyrelse

Næste møde: Den nye bestyrelse stikker hovederne sammen efter generalforsamlingen.