Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2006

1. Organisation.
Klubben har ved udgangen af 2006 i alt 46 aktive medlemmer og 14 passive. Hermed holder vi medlemstallet endog med en fremgang på 1, idet vi pr. 1/1.05 var 45 aktive medlemmer, og 8 passive. Denne udvikling dækker over fremgang i forhold til helt nye, flere nye familiemedlemmer men samtidig også over udmelding af nogle af klubbens markante medlemmer (Ronnie og Lisbeth).WM i Danmark gav meget omtale men uden lokal indsats høster vi ikke frugterne heraf – dog vil et stadig rekrutteringsindsats være nødvendig for fornyet fremgang.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøder i DOF og Nordkredsen og har deltaget i Nordkredsens klubledertræf. På grund af DOF’s ændrede struktur er Nordkredsen formelt nedlagt, men fortsætter som et kredsudvalg med formand der repræsenterer klubberne i Nordkredsen.

Vi har klubben repræsenteret i friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard (suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Fussingø skovdistrikt. Carl Malling er revisor i Nordkredsen og Nils Jansson er kortkonsulent for det midtøstlige område i Nordkredsen – NB: ikke for ROK.

Herudover deltog Henrik og Kaj i en kommunal idrætskonference om kommunens fremtidige idrætspolitik

2. Sportslige aktiviteter.
Resultatmæssigt var 2006 igen et magert år, idet det kun blev til en medalje ved de danske mesterskaber. Igen var det Nils Jansson der med sin bronzemedalje ved DM Mellem i Langeskov på Fyn sikrede os en placering på DOF’s medaljestatistik.

I divisionsturneringen leverede de deltagende en fin indsats. Vi dystede den 28/5 i Vestre Plantage og i Sjørup, ved Karup den 17/9. Og med ca. 20 deltagende pr. løb sejrede vi over de andre 4 divisionsklubber og rykker således op i 3 division i 2007. Kommunen belønnede oprykningen med 1000 kr.

Årets klubmesterskaber blev afviklet i Gl. Rye ,et spændende kuperet område, der blev brugt til WM fortræningen – specielt rettet mod den o-tekniske mellemdistance. Finn Søndergaard blev mester i seniorklassen, Villy Sørensen vandt Oldboys klassen og Laurits Møller blev juniormester.

Årets Elgtyr løb blev glemt i træningsplanlægningen – men næste år så!

Årets aktivitetspokal gives i år til Henrik Valentinsen for sin kæmpe indsats i forbindelse med JFM i Houlbjerg og anden klubaktivitet.

3. Arrangementer.
Årets første arrangement var et alternativt bil o-løb, “Find vejen”, som Bent Fenger arrangerede den 26/2 med stor succes. I alt 19 hold med 42 deltagere nød det gode vintervejr og fandt også vej fra Kristrup til OK Djurs klubhus i Grenå.

Den 13 maj var klubben og specielt Anker med til at arranger WM udtagelsesløb inden for MTB-O. Stævnet foregik i Fussingø/Ålum og samlede ca. 60 deltagere fra hele landet.
Den 20 /8 arrangerede vi Jysk/Fynsk mesterskaber i langdistance (tidligere klassisk distance)
Houlbjerg /Toholt som Frijsenborg ejer blev nytegnet ud fra fotogrammetrisk materiale af Henrik og Nils, og så var Carl og Henrik mestre for nogle gode baner. Den fugtige August periode betød at skoven var ualmindelig tung at løbe i, så samtlige deltagere kom på en både fysisk og o-teknisk stor udfordring. Ca. 470 mødte til start, hvilket var et rimeligt antal så tæt efter en hektisk WM uge og WOC Tour i det midtjydske. Alle hjælpere fra klubben gjorde en kæmpe arbejde og herudover vil jeg nævne vores banekontrollant/IOF kontrollant Leif Damborg, som ydede en stor indsats for at vi kunne levere et så flot stævne.

Onsdag den 20/9 arrangerede vi ( Henrik) løb for 12 Himmerlandske friskoler i Fussingø. I alt 460 elever fordelt på 3 baner deltog.

Træningsløb:
Igen i år var vores træningsløb velbesøgte, specielt til de løb hvor der blev gjort lidt ekstra ud af annonceringen både internt og eksternt til andre klubber. Koordineringen af træningsløbene med naboklubberne fortsætter med Bent Fenger som tovholder . Vi afholdt i alt 11 træningsløb (3 flere end i 2005) med i alt 220 deltagere (supertræningsløb med 72 deltagere)

Nordkredsens træningssamling i Sverige i efterårsferien som Ronnie og Carl har været tovholdere på blev på grund af Ronnies pludselige sygdom ikke til noget i år

Vintertræningen fortsætter i år fra kl. 18.00–20.00 om onsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts. Arrangementet kører på sin 10. sæsson, og i år er konceptet ændret lidt, idet vi starter med en halv times løbetur (evt. gåtur) træner musklerne i styrkerummet og spiller lidt boldspil (badminton/volleyball).

4. Klubhus.
Dialogen mellem klubben, Kommunen og Randers Freja Motion (RFM) fortsætter. Kommunen har efter et par dialog møder lavet en nyt udkast hvor det eksisterende klubhus incl. omklædning bruges til 2 store klubhuse og der til bad og omklædning bygges et helt nyt “hus”.

Denne løsningsmodel er med nogle justeringer absolut brugbar for os. Desværre har kommunestrukturændringerne bevirket tomgang de sidste 3-4 måneder, så vi ved ikke meget om hvordan sagen står her og nu. En fornyet henvendelse til kommunen har bevirket at sagen er kommet frem i de aktive sager igen hos fritids– og kulturafdelingen. Om de aktuelle planer er de rigtige for os kan altid diskuteres og i bestyrelsen vil vi derfor opfordre alle medlemmer til at vi holder øjnene åbne for andre løsninger – senest har formanden haft en snak med Fussingø skovdistrikt om muligheder der.

5. Klubliv.
Med de kun 53 aktive medlemmer har vi et rimeligt aktivt klubliv. Året startede vanen tro med nytårsappellen, der førte os til Allestupgaard plantage, der uheldigvis var kraftig påvirket af det store stormfald. I alt 12 deltog og nød skoven og Henriks særnummer af ROK nyt – med oplysninger om Hvidsten gruppen m.v. Vi etablerede fællesture til todages i Nordjylland. Påsken foregik i år på Rømø. Vores deltagelse i divisions- turneringen havde fint fremmøde og resulterede som tidligere omtalt i oprykning til 3 division. Vores klubaften i oktober havde besøg af René Rokkjær der via track-track systemet på storskærm fortalte om vejvalgsovervejelser ved WM – meget spændende og lærerigt for de fremmødte. Klubmesterskaber i Gl. Rye samlede kun 9 løbere og den efterfølgende fest havde 10 deltagere. Årets sidste arrangement var julestuen med 17 deltagere. Anne-Mette Rokkjær og Kaj stod for arrangementet.

6. ROK–NYT.
Vores klubblad er i gode hænder hos Henrik Valentinsen, da bladet bringer de væsentligste nyheder og annoncerer vores arrangementer. Væsentlige ændringer eller bare almindelige reklamefremstød for forskellige arrangementer sørger Villy for at sende rundt på mail, og endelig har vi klubbens nye hjemmeside, der redigeres af Benny Knudsen og Anker Møller der sørger for kommunikation både til klubmedlemmer og eksternt til nye medlemmer og andre klubbers løbere.

Med det nye lay out og med en direkte link til bestyrelsen (Anker) der også er meget aktiv selv har hjemmesiden fået større aktualitet. ROK –NYT fremtid vil med Henriks udtræden af bestyrelsen og kommunens varslede opsigelse af trykkeaftalen med Kulturelt samvirke blive påvirket.

7. Korttegning.
Igen i år har Nils lavet et kæmpe arbejde med nytegning og revision af vores skove. 1. prioritet havde nytegningen af Houlbjerg–Toholt, og resultatet blev rigtig flot. Herudover blev Hjermind også revideret til JFM stafet. I 2007 er der fokus på Ålum som trænger til en kraftig revision. Forhåbentlig kan vi også få tilladelse til at tegne den private vestlige del med, så området bliver endnu mere spændende. Herudover er projektet med Løvenholm i gang, også her skal der justeringer til.

Også tak til Bo Clausen for rentegningsarbejdet.

8. DOF.
Den nye forenklede struktur blev vedtaget i år og endelig er der også vedtaget et nyt reglement, der har ændret på de traditionelle løbskategorier: A-stævner: mesterskaber – JFM/DM.

B-stævner: en sammenlægning af de gamle B og C stævner, og endelig

C-stævner: alt muligt andet. Desværre blev forslaget om divisionsturneringen vedtaget i den foreslåede form – hvorved der bliver forskel på pointberegningen fra 1-3 og til 4 division meget imod vores ønsker, da det for stævnearrangører kræver ekstra edb programmer.

Ellers har året handlet meget om WM og hvordan vi ude i klubberne kan udnytte den større mediefokus til at skaffe nye medlemmer og større aktivitet.

9. Kommende aktiviteter.
Træningsløbene er igen i år planlagt og koordineret med vores naboklubber. Anker forsøger at lave et MBT-O træning i Fussingø den 19/5.

Som noget nyt er vi gået med til at arrangere et mini stævne i samarbejde med andre midtjyske klubber. Midtjysk Forårscup : vi har budt ind på et løb i Hjermind den 26/5 med Kaj og Anker som stævneledere og Finn Søndergaard som banelægger.

Den 19/8 skal vi arrangere C-løb/divisionsløb i Ålum. Stævneleder bliver ___ og Banelæggere bliver _______.

10. Materiel.
Økonomien har også i år set fornuftig ud og klubben har også investeret i 2 nye tjekkiske klubtelte samt en bred posesvejser – begge fornuftige og fremtidsrettede investeringer

11. Bestyrelsen.
Vi har afholdt i alt 6 møder med diskussioner om DOF’s udvikling, klubhus, informationsstrategi, almindelig planlægning af vores aktiviteter, samt ikke mindst rekruttering som vi har brugt meget energi på.

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt konstruktivt arbejde i det forgangne år. Både Henrik og Ulla ønsker desværre at forlade bestyrelsen, efter henholdsvis 9 og 2 år. Begge skal have tusind tak for den store indsats de har ydet for klubben i bestyrelsen og forhåbentlig har de stadig overskud til at give et nap med når det kræves til det fremtidige klubarbejde

Det nye år skal have fokus på fastholdelse ,rekruttering , klubhus og etablering af nye ansigter i bestyrelsen. ROK- NYT’s fremtid må vi også diskutere.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson.

AKTIVITETSLISTE: 2007. – her mangler nogle træningsløb m.v. i efteråret
L. 3/2. Nytårsappel – Ålum vest, Generalforsamling –Rokkjærs køreskole.
L. 24/3 . Træningsløb i Østrup
O. 11/4 . Træningsløb/rekruttering , Fladbro.
O. 18/4 . Træningsløb, Lindbjerg
S. 22/4 3 divisionsmatch, Karup Ådal
O. 2/5 Træningsløb, Fusingø
S. 13/5 Skovens dag – Fussingø /faste poster.
L.19/5 MBT-O træning , Fussingø
L. 26/5 Midtjysk forårscup – Hjermind.
O. 6/6 Træningsløb i Ålum-øst.
O. 20/6 Sct. Hans arrangement. Volk Mølle.
O. 15/8. Træningsløb,Løvenholm. (nyt kort !)Djurs.?
S. 19/8 B- løb /divisionsmatch. .Alle hjælper !.
O.22/8 Træningsløb Houlbjerg- Supertr.løb ?
S. 2/9 3 divisionsmatch Kollerup
O. 10/10 Klubaften . ?
S. 14/10 MBT-O cup Ålum.
O. 24/10. Vintergymnastikken starter.?
L. 27/10. Klubmesterskaber ? /+ klubfest.
O. 28/11 Julestue.

2008.
L. 2/2. Nytårsappel og Generalforsamling.