Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt. Det besluttet fremover at udsende referatforslag og godkende referat via mail, for derefter at lægge det godkendte referat på hjemmesiden.

2 Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling

  • Beslutningen om at det fremover er gratis for klubmedlemmer at deltage i egne træningsløb skal annonceres via hjemmeside og via nyhedsmail vedr. træningsløbene.
  • Anker har indkøbt 12 Emit-brikker til udlejning og forventer at købe 10 Sport-Ident-brikker.
  • Diskussion om fremtidens valg til bestyrelsen skal være direkte eller bestyrelsen får mulighed for at supplere sig selv. Enighed om at formanden bør være direkte valgt. Kaj undersøger om kommunens regler tillader selvsupplering.

3 Arbejdsfordelingen i bestyrelsen

  • Thorkild accepterede kassererposten, med overtagelse efter Påske.
  • Anker ny næstformand
  • Kim Topp ny sekretær
  • Snak om hvad de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer har arbejdet med, og drøftelser af om vi skal have en breddeansvarlig.
  • Tilmelding til O-service via Anne-Mette Rokkjær afklares af Anker.

4 Siden sidst.

  • ROK
  – Faste poster:
  Kaj har haft møde med Fussingø statsskovdistrikt vedrørende faste poster. Vi søger forbundet/friluftsrådet og satser på at være klar til skovens dag den 13. maj.
  Andre områder med faste poster bør tilmeldes DOF. Kort kan downloades via ROK’s hjemmeside.
  – Nytårsappel:
  Ålum vest – spændende område og flot vejr og fint fremmøde. Thorkild ønskede et mere aktivt indhold, men resten af bestyrelsen var ikke helt enig.

  • Kommunen.
  – Klubhus:
  Intet nyt om klubhusplanerne ved Vasen. Andre forslag blev luftet:
  Firmasportens hus i Hornbæk. Bent kontakter firmasporten.
  Spejderhus ved Ålum sportsplads. Ankjer undersøger.
  – SIKR – samvirkende idrætsklubber i Randers – ballade om medlemstælling på repræsentantskabsmøde.

  • Nordkredsen.
  – Nordkredsudvalg/klubledermøde:
  Anker refererede: mest snak om kommende DOF repræsentantskab og forslag fra Silkeborg om delvis egenbetaling for juniorelitens deltagelse i landskampe.

  • DOF.
  – Repræsentantskab på Vejlefjord 3. marts
  Kaj referede: Mest snak om Økonomien p.g.a. WOC der gav stort underskud. Med 500.000 kr. i underskudsgaranti fra forbundet og et kalkuleret driftsunderskud er der tæret godt på formuen – dog til et godt formål. Budgettet 2007/08 indeholder derfor besparelser for at få et lille overskud. Besparelser bl.a. ved delvis egenbetaling til Junior WM i Australien og beskæring af forbundsbladets redaktørløn.
  Forslaget fra Silkeborg blev nedstemt. Kontigentsatser til forbundet er uændrede.

5 Kommende arrangementer

  • Forårets rekruteringsplan – Kaj fremlagde udkast, der rettes til snarest. Snak om hvordan vi får det formidlet. Satser bredt som sidste gang.
  • Midtjysk forårscup – Hjermind 26. maj Kaj indkalder til møde.
  • B-løb i Ålum 19. august mangler banelægger sammen med Niels Ole, Kaj spørger Hans Carøe/Bo Clausen.
  • Løb 2008 – evt. samarbejde med OK Djurs, Max Hansen er kontaktet. Skov?
  • Løb 2010 – forespørgsel fra Mariager OK. om JFM lang og stafet med fælles stævneplads ved Trehøje og Fussingø til stafet og Ålum til langdistance. Vi er positive – Kaj melder tilbage.

6 Økonomi

  • Thorkild fik bestyrelsens opbakning til at undersøge muligheden for at få en højere rente på vores formue (uden bindingsperiode.)

7 Eventuelt

Næste møde 30. april hos Bent. Tema om informationsstrategi – Det undersøges hvad Henrik vil med ROK nyt?