Referat af bestyrelsesmødet d. 25-2-2008
 
 
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet d. 17-1-08
                                            -løbetræningen starter d. 1- 4-08
                                            -referatet blev godkendt.
 
Add.2            Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling..
Klubhus: Vi mangler at få vores ønsker fra kommunen på skrift. Kim sender pris på renovering af elvarmeanlæg og ”Solivent” anlæg. Prisen på ekstraisolering og nye vinduer har vi fået fra Ålum Idrætsforening.
Kaj sætter herefter ansøgningn sammen og sender den til kommunen.
Der skal laves et bilag til lejekontragten, der gør at vores investering i klubhuset kan sikres, hvis samarbejdet med Ålum Idrætsfoeening må ophøre.
Klubdragt-ny profil:  Anker har lavet en ”undersøgelse” af medlemmernes holdning til nyt design, logo og klubdragt. Der var lidt snak om design og om hvor meget vi vil investere i design. Der var enighed  om at vi først vil se hvordan et standard design vil se ud. Sponsorreklamer på klubdragten var også til debat, men den generelle holdning i bestyrelsen er at vi ikke vil løbe med reklamer. Anker og Franz arbejder videre med design af nye klubdragter.
SI-enheder. Der var en længere debat om hvad vi gør med indkøb af nye letvægts SI-enheder. Bent laver en ansøgning til Spis-fonden om hjælp til indkøb at 30 nye SI-enheder. Anker køber 30 lette holdere til klubben. Vi skal i første omgang se om dette kan løse vores problem, så vi kan få tidtagning på vore træningsløb. Hvis vi får støtte fra Spis-fonden vil der blive indkøbt 30 nye SI-enheder til klubben.
Plan for revision af klubbens vedtægter: Thorkild ser vedtægterne igennem og vender tilbage med forslag på næste bestyrelsesmøde.
Overnatning i Påsken: Anker har fundet overnatning til Påsleløbet.
Add.3            Siden sidst.
                                                          Nytårsappel/generalforsamling:  Der var lidt snak om formen på generalforsamlingen, men 
                                                          arrangementet forløb som planlagt. Andre
klubber og foreninger har heller ikke det store fremmøde til generalforsamlinger.
Ny hjemmeside: Anker har et bud på et nyt design til vores hjemmeside,
hvor der vil være mere brugervenlighed og muligheder. Anker arbejder
videre med emnet og der kommer nyt design. 
Kommunen. Finn Søndergård kan ikke indstilles til kommunens idrætspris for hans 2 danmarksmesterskaber, da der ikke mere gives hæderspriser til ”oldboys” klasser !!!!
DOF: DOF indkalder til repræsentantsskabsmøde.Kaj deltager.
 
 
 
Add.4            Kommende arrangementer.
                                                          Løbetræning: Løbetræningen starter d. 1-4-08 fra klubhuset og herefter hver tirsdag. 
Træningsløb: Bent har næsten fået styr på alle træningsløb i foråret. Tid,
sted og banelæggere lægges på hjemmesiden.
På næste bestyrelsesmøde skal det årlige ”Elgtyr-løb” planlægges.
Rekruteringsbeskrivelsen bliver lavet færdig og Anker sender den rundt til
godkendelse inden trykning.
                                                          Løb 2008:
Løb i Løvenholm d. 31-8-08 sammen med OK Djurs er OK.
                                                          Løb i Hjermind d. 5-10-08 , der arbejdes videre.
Løb 2009. Der arbejdes videre med at lave et løb fælles med OK Djurs, vi afventer
initiativ fra OK-Djurs
Løb 2010. Der er planer om at afholde Jysk/fynsk mesterskal i samarbejde med
Mariager Fjord OK. Kaj har kontakt.
 
Add.5            Økonomi.
                                                          Bestyrelsen underskriver diverse papirer til regnskab og foreningspapirer
                                                          til kommunen.
Thorkild har sendt rykkere til de medlemmer der har underskud på kontoen.
 
Add.7            Eventuelt.
Klubhusudvalget planlægger arbejdsopgaver til arbejdsdagen. Arbejdsopgaverne bliver
lagt på hjemmesiden sammen med opfordring til tilmelding samt oplysning om at klubben
giver en let frokost med drikkevarer. Kim tager kontakt til ÅI om inviterer til deltagelse med
et par frivillige.
Anker spurgte til de faste poster i Fussingø. Posterne er ved at blive sat op og kortet er ved at blive lavet, så nu er det meget tæt på……
 
 
                                            Næste møde bliver afholdt hos Anker d. 19-5-2008 kl. 19.00
 
Mødet sluttede kl. 22.15 i god ro og orden.
 
 
Ref. Kim Topp