Referat af bestyrelsesmødet d. 19-5-2008 hos Anker
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet hos Kaj d. 25-2-08
-referatet blev godkendt.
Add.2            Opfølgning fra sidste møde.
Klubhus: Vi har fået bevilget penge fra kommunen. Der var en snak om det videre
forløb. En ide var at lave en ”brugervejledning” en mappe hvor der står hvad der er i klubhuset, hvad er vores og hvad er ÅIF`s. Vi skal også huske at notere hvilke arrangementer og hvor mange timer vi bruger klubhuset. Thorkild anskaffer en ”kinabog” til disse notater. Det blev fastsat at lørdag d. 21-6-08 bliver klubarbejdsdag.
Klubdragt: Anker har sendt en prisforslag rundt. Der var en længere snak om den nye klubdragt, design og model. Anker finder en pris udfra at klubben giver et tilskud, der gør at medlemmerne kan købe en klubdragt til en favorabel pris.
Poststativer: Bent har ikke hørt noget fra de steder vi har søgt tilskud til tidtagningssystem. Det blev snakket en del om, hvor meget vi skal bruge tidtagningssystemet til træningsløb. Der skal jo bruges lidt mere tid ved tidtagning. Bestyrelsen opfordre til at der laver tidtagning med ”sport-ident” ved træningsløb.
Plan for revision af klubbens vedtægter: Der er ikke lavet noget endnu, der arbejdes videre på sagen.
Faste poster: De faste poster i Fussingø Skov er sat ud og de har fået skilte på. Der mangler nu kun at få lavet en folder med kort og beskrivelser. Dette arbejdes der videre på. Målet er disse foldere kommer til at ligge i Skov og naturstyrelsens holdere.
Add.3            Siden sidst.
Løbetræning: Tilslutningen til løbetræningen er faldende. Vi fortsætter og der vil blive
reklameret på hjemmesiden.
Rekrutering: Der er 6-8 nye interesserede medlemmer. Der vil blive lavet en
teoriaften d. 29-5-08. Kaj udsender en indbydelse.
Kommunen: Kaj ansøger om leje af sal til vintergymnastik på onsdage som hidtil.
DOF: Helge Søgård fra Mariager Fjord OK er valgt som ny formand. Kaj
berettede fra mødet i Nordregionen om forbundets breddepolitik.
Add.4            Kommende arrangementer.
Løvenholmløbet:
Løvenholmkortet er ved at blive revideret. Forberedelsen kører som
planlagt. Bent fordeler arbejdsopgaverne med det mandskab der er til
rådighed. Bent indkalder til koordineringsmøde med de implicerede.
Holdfinalen: Randers OK har fået til opgave at afholde DM-finalen for hold i
Hjermind skov d. 5-11-08. Kaj gennemgik de foreløbige planer om
stævneplads, mål og parkering. Kaj har et bud på banelægger og andre
centrale poster. Der arbejdes videre på stævnet.
Løb 2009: Der arbejdes videre med OK Djurs.
Løb 2010 Der arbejdes videre med Mariager Fjord OK om JFM i 2010
Træningsløb: Der vil i efteråret blive holdt træningsløb torsdage 7/8-21/8-11/9 og
lørdage 18/10-1/11
Klubmesterskab:
Der arbejdes på at finde en dato for klubmesterskaber, gerne i
samarbejde med andre klubber.
Add.5            Økonomi.
Økonomien kører som planlagt. Thorkild beretter at der stadig er få medlemmer, der er i restance.
Add.6            Evt.
Skolesprinten:
Anker har haft kontakt med flere personer fra skolerne i Randers
Kommune om afholdelse af ”Skolesprinten” i 2009. Der arbejdes videre
med området ved Dronningborg hallen.
Næste møde d. 18-8-08 kl. 19.00 hos Thorkild
Efter bedste evne, notater og hukommelse    Kim Topp