Referat af bestyrelsesmødet i Randers OK  d. 2-9-2009
Add.1           Godkendelse af referat fra mødet d. 13-5-09
Referatet blev godkendt.
Add.2           Opfølgning fra sidste møde.
Henvendelse til passive medlemmer:
Kajs udkast blev gennemgået. Der blev lavet lidt rettelser og herefter godkendt til udsendelse til de passive medlemmer.
Klubvimpel:
Kim arbejder videre med design af klubvimpel
Klubhuset:
De nye vinduer til klubhuset er blevet leveret og betalt. Åif står for montering af disse. Åif skal også lægge yderligere isolering på loftet
ifølge aftalen fra sidste år.
Add.3           Siden sidst.
4-6 klassesløb:
4-6 klassesløbet gik godt. Der var gode tilbagemeldinger. Der var lidt kritik af at kortet ikke var helt korrekt.
Stafetsamaarbejdet:
Stafetsamarbejdet med OK-Djurs kører fint. Deltagelse ved Jysk/Fynsk mesterskab og Midgårdsormen. Samarbejdet kører videre.
Møde med Mariager Fjord OK:
Der bliver 2 separate stævnepladsertil JFM 2010, evt. med fodboldbanen ved klubhuset som overnatningssted.
Der arbejdes videre med JFM 2010. Der er også så småt ved at være styr på revidering af kortene over Fussingø og Ålum.
Anker køber software til stafettidtagning. Der arbejdes videre.
Faste poster:
Kaj viste forslaget til folderen om der faste poster i Fussingø og fortalte om de forskellige måder vi kunne lave vores folder på. Vi besluttede at det skulle være en rå folder, kort med poster på den ene side, forklaring og signaturer på den anden side. Folderen skal lægges i kortkasserne, der er opsat ved flere indgange i skoven. Kaj arbejder videre med projektet.
De faste poster i Romalt og Fladbro bør checkes og repareres. Thorkild vil checke posterne på sine løbeturer.
DOF:
Kaj har bestilt laserkurvekort over Fussingø/Ålum. Det vil blive sendt videre til Steen Frandsen.
Nyt fra kommunen:
I nyhedsbrevet fra kommunen tilbydes der førstehjælpskurser for friluftsforeninger. Man kan frit tilmelde sig som medlem af klubben.
Add.4           Kommende arrangementer.
Korttegningskursus:
Det besluttedes at der afholdes et korttegnerkursus lørdag d. 31. Oktober 2009  med udgangspunkt i en del af kortet fra Langå.
Klubmesterskab:
Thorkild har undersøgt hvilke muligheder vi har for at tilslutte os et løb
som vores klubmesterskab. Der blev diskuteret flere forsalg og vi endte
med at vedtage at tilslutte os OK-Djurs løbet i Grenå Plantage d.24 oktober.
Thorkild bestiller mad. Kim og Solveig står for borddækning, pynt og varme. Det gode festhumør medbringer vi selv
Løb 2010. Samarbejdet om at afholde JFM , se under punkt 3.
Der opstod en længere snak om klubben skal give ”løbsrabat” til løbere der deltager  i divisionsløb for at tiltrække flere. Dette vil blive taget op som punkt til generalforsamlingen.
Add.5           Økonomi.
Der var intet specielt nyt fra kassereren, men vi diskuterede hvordan vi
igennem vores lejekontrakt kan sikre vores/kommunens investering i klubhuset. En ide kunne værre at vores leje minus de øgede driftsomkostninger vi giver Åif, skal bruges til renovering fremover.
Kaj tager kontakt med Ruben fra Åif. Anker og Thorkild deltager gerne i et sådan møde sammen med Kaj.
Add.6           Eventuelt.
Thorkild har sendt vores reviderede love og vedtægter til kommunen.
Næste møde afholdes mandag d.16-11-09 kl. 19.00 i Klubhuset i Ålum
Mødet sluttede vist ved 22`tiden.
Ref. Kim Topp