Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2009.

1. Organisation
klubben har ved udgangen af 2009 i alt 56 aktive medlemmer og 19 passive. Hermed har året vist et lille fald i aktive medlemmer, hvorimod antallet af passive har steget lidt.

På trods af medlemstallet er det lykkes at fastholde aktivitetsniveauet, dog bør en så stor by som Randers med dets store opland generere flere medlemmer.

En mere lokal rekruttering omkring klubhuset bør prøves.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøder i DOF og i Nordkredsen og har deltaget i klubledertræf.

Vores nuværende Kredsformand Lars Ole Kopp fortsætter to år endnu samtidig vil Birgitte Halle fra Århus 1900 være føl, og overtage posten 2012.

Vi har som forrige år klubben repræsenteret i friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard(suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Kronjyllands skovdistrikt.

Carl Malling er revisor i Nordkredsens venner.

2. Sportslige aktiviteter

Resultatmæssigt var 2009 et magert år, ingen medaljer ved de danske mesterskaber. Eneste trøst var sølv ved JFM i stafet for Randers/Djurs holdet ved Finn Søndergaard, Max Hansen og Carl Malling.

Stafetsamarbejdet med Ok Djurs har været en stor succes, da det sikrer både os og dem mulighed for at deltage ved både Midgårdsormen samt DM- og JFM stafet.

I divisionsturneringen lykkes det os ved årets udfordringer at bevare status som 3 divisionsklub. Vi dystede 17/5 i Rold Nørreskov og ved Rosenvold den 16/8, og skulle herefter i nedrykningsmatch i Blokhus d. 27/9. Her tabte vi til Nordvest men slog både St. Binderup (tæt kamp) og Vestjydsk Orienteringsklub fra Holstebro, og derfor skal vi også i 2010 dyste i 3. division.

Årets KUM havde for første gang i lang tid deltager af en fra Randers ok idet Laurits Møller kvalificerede sig til at deltage i klassen H–12. Flot klaret.

Årets klubmesterskaber blev afviklet i Grenaa plantage og på herresiden blev Nils Jansson en lidt overraskende vinder. Flere af de andre løbere bommede fælt på en bestemt post. Damebanen blev vundet af Anette Grønbech Jensen, Dame begynder af Mette Brøndum og begynderbanen af Malene Møller –Nielsen.

Årets Elgtyrløb blev vundet af Kristian Arnborg Nielsen og Hans Carøe vandt den lidt kortere bane.

Årets aktivitetspokal gives til Kristian Nielsen vort ældste medlem, for hans langvarige indsats for klubben, hans forvaltning af vores materiel og fortsatte aktivitet til løbene.

3. Arrangementer
For første gang i mange år har klubben ikke arrangeret et almindeligt åbent o-løb i år. Ålum skov blev udlånt til Nordkredsens venner der den 22/3 arrangerede 4. divisionsmatch i skoven.

Anker var stævneleder m.m. bag årets arrangement – idet han den 9/5 arrangerede Friluftsland MTB-O cup i Ålum/Fussingø med i alt 86 deltagere. Deltagerne var tilfredse men trætte efter de hårde baner.

Igen i 2009 var vores træningsløb velbesøgte. Vi arrangerede 11 træningsløb med i alt 297 deltagere, dvs. 27 deltagere i gennemsnit mod 25 sidste år.

Vintertræningen fortsætter igen i år fra kl. 18.00 – 20.00 om onsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts.

Anker, Kaj og Henrik arrangerede i maj måned et o-løb m.m. for Søndermarksskolens 4 – 6 klasser i Romalt bakker med ca. 150 deltagere.

4. Klubhus
Klubhuset fungerer som en god ramme specielt ved vores arrangementer i sommerhalvåret – træningsløb m.v. I løbet af året er der blevet ryddet op I vores depotrum, og der er blevet sat nye vinduer i (mangler stadig 1). Herudover mangel Åif at ordne den ekstra isolering på loftet.

Vi havde et konstruktivt møde med Åif om kontrakforlængelse hvor vi også snakkede om fremtidige investeringer. Åif bruger stort set ikke selve klublokalet – så her har vi næsten frie hænder m.h.t udsmykning og evt. reol til tidsskrifter og kort. Bestyrelsen finder det bedst at fortsætte vores lejemål, da det giver os mulighed for at få dækket en del af udgiften via kommunalt tilskud. Det er aftalt at vi ved større investeringer aftaler hvordan udgifterne skal fordeles.

Hvis garagedepoter ved stadion skal væk må kommunen hjælpe med at etablere ekstra depotrum ved klubhuset.

5. Klubliv
Med kun 56 aktive er det lykkes at fastholde et rimelig højt aktivitetsniveau, hvilket det meget flotte fremmøde til Sct. Hans arrangementet ved klubhuset viser. Her blev der løbet, grillet, hygget og spist lagkage (lavet til Ebbas 80 års dag af Solveig og Kim).

Året startede traditionel med årets Nytårsappel ved Busbjerg. Henrik Vallentinsen viste de 14 deltagere rundt i det kuperede område. Herefter tog vi fat på årets generalforsamling også med Henrik som dirigent.

Ved de arrangementer, hvor vi kan lave en klubtur ud af det, er det ikke lykkes at finde en fælles overnatning, så både nordjysk todages i Tversted/tornby og Påskeløb ved Holstebro blev klaret med Campinghytter og anden overnatning.

Deltagelsen ved divisionsmatcherne var også tilfredstillende og vi sikrede os endnu et år i 3 division.

I efteråret afholdt Nils og Kaj korttegnerkursus med brug af de nye laserkurvekort over Langå. I alt ni deltager heraf to fra OK Djurs.

Klubmesterskaberne ved Grenå havde 17 deltagere fra klubben, og festen om aftenen samlede igen i år 20 deltagere, der nød den gode mad.

Årets sidste arrangement er som sædvanlig julestuen. I år kun med 15 deltagere. Kaj og Henny stod for arrangementet.

Desværre blev en planlagt klubtur til Grenå i løbet af Marts måned ikke til noget, da der kom for få tilmeldinger. Måske prøver vi i år med et et-dages arrangement i løbet af sommeren med løb i plantagen og lidt hygge i OK Djurs’ klubhus.

Tirsdags løbetræningen fra klubhuset var ikke den store succes, så den blev lukket ned efter foråret. Hvad skal vi lokke med for at medlemmerne får lyst til at deltage?

6. ROK – nyt
Klubbens kommunikationsstrategi med ROK- nyt, hjemmeside og rundsendte mails fungerer rigtig godt og er desuden en billig måde at informere på. Hvis man har lyst er medlemmerne velkommen til at sende bidrag til vores hjemmeside, så Anker ikke skal skrive alle bidrag. Tak til Henrik, Anker og Villy for årets fine arbejde.

7. Korttegning
I løbet af 2009 og foråret 2010 skal vi have nytegnet både Ålum og Fussingø til august måneds JFM stafet og lang. Vi nytegner ud fra laserkurvekort med hjælp af Steen Frandsen fra Viborg, der sørger for at stierne indlægges v.h.a. GPS koordinater. Arne Pedersen fra Mariager fjord OK reviderer Ålum.

8. DOF
Årets arbejde i forbundet har været præget af plan 2015, hvor visionen er forenkling af løbsstrukturer, økonomi m.m., således at forbundet gør det enkelt at arrangere og ”gå” til orientering.

Sammen med Friluftsrådet vil DOF etablere mange nye områder med poster i skoven under det nye navn: “Find vej i …”. Her bør vi også være med.

9. Kommende aktiviteter
Træningsløbene vil igen i år blive planlagt og koordineret med vores naboklubber. Ellers er årets store stævne afholdelse af JFM i Fussingø den 21/8. Kaj er stævneleder og Carl og Henrik er banelæggere. År 2011 er det planlagt, at vi skal arrangere 2. divisionsmatch i Hjermind den 1/5. Banelæggere m.v. må gerne melde sig.

10. Materiel
Af nyt materiel er der i bestyrelsen aftalt, at vi indkøber to nye klubvimpler. Kim har modelprøver med. Ny postenhed og 21 ekstra træningsløbsstativer er købt ind, så det kan bruges til vores træningsløb.

Indkøb af vinduer og isolering står vi for, men Åif står for udgifterne med at få det etableret.
Herudover mangler vi udsmykning og tidsskriftsreol til klublokalet, så hvis der du ser noget brugbart så giv en melding til bestyrelsen.

11. Bestyrelsen
Vi har afholdt seks møder med diskussion og beslutninger om klubbens udvikling, rekruttering, almindelig planlægning af klubaktiviteter og klubhuset. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt arbejde i det forgangne år. Det nye år skal helst styrke klubhusrammerne, så vi her får skabt en god ramme om vores klubaktiviteter.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson

ÅRSPLAN 2010.

Onsdag. d. 6/1 -19/3: Vintergymnastik på UDC.
Lørdag d. 30/1:kl. 13.00 Nytårsappel- gåtur i Fussingø.
Lørdag d. 30/1: kl.15.00 Generalforsamling i klubhuset.
Lø/sø 13-14/3: Nordjysk 2 dages – nær Skagen – sommerhusovernatning.
Lørdag d. 20/3: Træningsløb i Rommalt Bakker.
To-lø.d.1-3/4: Påskeløb i Frederikshåb, fælles overnatning Vandel.
Torsdag d. 29/4: træningsløb i Ålum.
Torsdag d. 6/5: træningsløb i Hjermind.
Søndag d. 16/5: 3 divisionsmatch i Broddingbjerg.
Torsdag d. 3/6: træningsløb i Fussingø.
Torsdag d. 24/6: Sct. Hans arrangement?
Lø/sø. 26-27/6: Vestjysk 2 dages – Husby.
Sø-lø d 4-10/7: JWOC publikumsløb i Nordjylland.
To-lø d. 15-17/7: Læsø 3 dages.
Lørdag d. 21/8: JFM i stafet Fussingø – Alle forventes at hjælpe!
Torsdag d. 26/8: træningsløb i Løvenholm.
Lørdag d. 11/9: Træningsløb i Ålum.
Søndag d. 19/9: 3. divisionsmatch i Haunstrup.
Lørdag d. 2/10: Træningsløb i Hjermind.
Lørdag d. 9/10: Træningsløb i Fussingø.
Torsdag d. 14/10: klubaften om?
Onsdag d. 27/10: Vintergymnastikken starter.
Søndag d.31/10: Op/nedrykningsmatch Silkeborg Vesterskov.
Lørdag d. 6/11: Klubmesterskaber/klubfest?
Søndag d. 14/11: Efterårsstafet i Ålum/Rold?
Onsdag d. 24/11: Julestue i klubhuset.
Lørdag d. 5/2 2011: Nytårsappel/generalforsamling.
Søndag d. 1/5.2011: 2. divisionsmatch, Hjermind.