Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2010.

1. Organisation
klubben har ved udgangen af 2010 i alt 59 aktive medlemmer og 17 passive. Hermed har året vist en lille fremgang på tre aktive medlemmer, hvorimod antallet af passive er faldet med 2. Med det stabile medlemstal er det vigtigt at fastholde aktivitetsniveauet og det mener vi også er lykkes. Dog bør en så stor by som Randers med dets store opland gerne lokke flere medlemmer til. På trods af en stor rekrutterings indsats, med både teori og oplæg før træning var årets udbytte beskedent.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøde og klubledertræf i Nordkredsen Vores nuværende Kredsformand Lars Ole Kopp, Karup fortsætter 1 år endnu, hvorefter Birgitte Halle fra Århus 1900 vil overtage posten i 2012.

Vi har som forrige år klubben repræsenteret i Friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard (suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Kronjyllands skovdistrikt. Carl Malling er revisor i Nordkredsens venner.

2. Sportslige aktiviteter
Resultatmæssigt var 2010 et magert år, ingen medaljer ved de danske mesterskaber. Stafetsamarbejdet med Ok Djurs er stadig en succes, da det sikrer både os og dem mulighed for at deltage ved både Midgårdsormen samt DM- og JFM stafet.

I divisionsturneringen lykkes det os ved årets udfordringer at bevare status som 3 divisionsklub. Vi dystede 16/5 i Broddingbjerg ved Viborg og ved Haunstrup, Herning den 19/9 og skulle herefter i nedrykningsmatch i Silkeborg Vesterskov den 31/10. Her tabte vi knebent til Vendelboerne fra Hjørring men slog markant både St. Binderup og Vestjydsk Orienteringsklub fra Holstebro, og derfor skal vi også i 2011 dyste i 3 division.

Årets KUM havde igen deltagelse af Laurits Møller og på den klassiske distance i H 11–12 løb han en flot 2 plads ind. Flot klaret.

Årets klubmesterskaber blev afviklet i Egekrattet ved Bjerringbro og på herresiden blev Anker Møller en fortjent vinder.
Damebanen blev vundet af Solveig Topp, Old boys banen af Bo Clausen, og herre begynder af Per Kolstrup.

Elgtyrløbet blev ikke afholdt i år.

Et andet bemærkelsesværdigt resultat var Thorkild Jensens gennemførelse af vel nok klubbens første 50 km orienteringsløb, så han nu er æresmedlem af ”de hårdes klub”
Årets aktivitetspokal gives til Åge Lillethorup for hans store vinterlangdistanceaktivitet og hans evne til at få hele familien med til de afgørende klubmatcher.

3. Arrangementer
Årets store arrangement var Jysk Fynsk mesterskaber i stafet i Fussingø den 21. august. Alle kræfter blev sat ind. Der var tegnet nyt laserkurvebaseret kort, kredsens beregnervogn blev brugt og parkeringen var ved siden af stævnepladsen. Hertil kom at klubbens medlemmer hjalp til i stor stil. Vejret var også ”bestilt” og banegubberne Carl og Henrik havde kreeret nogle spændende men fair baner. Så alt i alt et meget vellykket stævne – hvor præmieuddelingen dog ikke fungerede helt perfekt da den trådløse mikrofon gav en del problemer. Tak til alle for den store indsats.

Træningsløb: igen i 2010 var vores træningsløb velbesøgte. Vi arrangerede 9 træningsløb med i alt 293 deltagere – dvs. 32 deltagere i gennemsnit mod 27 sidste år. Tendensen er klart af efterårets træningsløb samler flere specielt fra andre klubber.

Vores begyndertræning var i år ambitiøst med både en forårsdel og en efterårsdel. Begge med 5 løb og 2 teoriaftener. Forårsdelen forløb ok dog med få helt nye, hvorimod efterårsdelen ikke var nogen succes – hvilket nok skyldes at vi ikke reklamerede nok for efterårsdelen. Næste bør vi nok kun satse på rekruttering om foråret.
Vintertræningen fortsætter igen i år fra kl. 17.00 – 19.00 om tirsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts. Se i øvrigt tilbud om træning og spinding i Randers FC fitness.

4. Klubhus
Klubhuset fungerer som en god ramme specielt ved vores arrangementer i sommerhalvåret – træningsløb m.v. Isoleringen på loftet er forbedret men Åif mangler stadig at sætte det sidste vindue i. For at forbedre specielt varmeforholdene i klubhuset har der i bestyrelsen været overvejelser om etablering af trægulv. Indtil videre er dette dog opgivet da det både er en dyr og også lidt upraktisk løsning. Tidsskriftsholder og udsmykning/ billeder er noget vi arbejder videre med.

Garagedepoter ved stadion forventes med kommunens planer om svømmehal/bad at skulle rømmes inden for en overskuelig fremtid. Her går planerne på at udvide eksisterende skur på klubhusets østlige ende helst med økonomisk støtte fra kommunen.
I øvrigt har materiel udvalgs formanden Kristian Arnborg og formanden ryddet op i garagerne, så flytningen derfra kan ske rimelig hurtig.

5. Klubliv
Med kun 59 aktive er det lykkes at fastholde et rimelig højt aktivitetsniveau, hvilket også viste sig ved årets vigtigste løb – nemlig op/nedrykningsmatchen hvor hele 32 medlemmer mødte op. Klubbens nye klubvimpler er jo også flotte at samles om til stævner.

Året startede traditionel med årets Nytårsappel i Fussingø,  14 deltagere. Herefter tog vi fat på årets generalforsamling med Bent Fenger som dirigent.

Nordjysk 2 dages ved Skagen og Påskeløbene ved Frederikshåb gav med hyggelige overnatning gode rammer om klubliv.

Deltagelsen ved divisionsmatcherne var også tilfredsstillende og sikrede os endnu et år i 3 division.

I efteråret blev der afholdt klubaften om banelægning og GPS løbeure, 11 deltagere.

Klubmesterskaberne blev arrangeret i samarbejde med Jens Børsting fra Silkeborg og kun 12 deltager trodsede bakkerne i Hjermind Egekrat. Festen om aftenen samlede i år kun 12 deltagere der nød den gode mad, som Bent Fenger havde sørget for.

Årets sidste arrangement er som sædvanlig julestuen, i år med 13 deltagere. Kaj og Anker stod for arrangementet.

6. ROK – nyt
Klubbens kommunikationsstrategi med ROK- nyt, hjemmeside og rundsendte mails fungerer stadig godt og er desuden en billig måde at informere på. Hvis man har lyst er medlemmerne velkommen til at sende bidrag til vores hjemmeside, så redaktøren ikke skal skrive alle bidrag. Tak til Henrik, Anker og Villy for årets fine arbejde.

7. Korttegning
I løbet af året 2010 blev både Ålum og Fussingø nytegnet ud fra Cowi laserkurvekort, med hjælp af Steen Frandsen fra Viborg, der sørger for at stierne indlægges vha. GPS koordinater. Her i år 2011 går vi videre med Hjermind Skov, og senere Langå og et nyt skovområde Hvidding Krat, som vi halvfærdigt har fået overdraget af reserveofficererne.
Tak til Nils, Arne Pedersen, Steen Frandsen m.v. for det store og flotte arbejde.

8. DOF
Forbundet har de seneste år forsøgt at stabilisere økonomien, det er sket ved at satse på projekter som kan få støtte fra f.eks. friluftsrådet og andre. Det er lykkes og herved bliver der satset på flere projekter som vi har fået projektmidler til: find vej i, Naturløbet (orientering i skolen). Disse projekter skal styrke interessen for orientering og også gerne give flere medlemmer, og skal ses som en offensiv strategi. For at føre strategien ud i livet har man styrket sekretariatet, hvilket igen koster lidt ekstra. For at få budgettet for 2011 på plads skal der derfor hentes ca. 500.000 ude ved klubberne. Fra Nordkredsens side foreslås at pengene kommer ind ved 10 % løbsafgifts forhøjelse og
32,5 % på medlemskontingent til DOF. Vi afventer DOF’s repræsentantskab til marts.

9. Kommunen
Vi afventer besked på hvornår vi skal forlade garagerne og herudover har kommunen åbnet en ny hjemmeside til foreningerne www.foreninger.randers.dk der fremover skal lette kontakten til kommunen og som også kan bruges til at foreningerne gør opmærksom på deres arrangementer over for borgerne.

10. Kommende aktiviteter
Træningsløbene vil igen i år blive planlagt og koordineret med vores naboklubber(se aktivitetsplan bagerst ). I år 2011 skal vi arrangere 2. divisionsmatch i Hjermind den 1/5.  Anker er stævneleder og Kim Topp og Kaj er banelæggere. Projektet med faste poster i Fussingø bliver færdig snarest – men i ændret regi – nemlig ”find vej i”.

11. Materiel
De to nye klubvimpler har flittigt været i brug i 2010. Vi har i årets løb indkøbt natlampe sæt til udlån, så medlemmer der har mod på at prøve de specielle natløb får en chance. I det nye år bør vi købe nye lette postenheder, så vi kan få banelæggere til at bruge sportident systemet til træningsløb. Herudover mangler vi udsmykning og tidsskriftsreol til klublokalet.

12. Bestyrelsen
Vi har afholdt 6 møder med diskussion og beslutninger om klubbens udvikling fordeling af arbejdsopgaver, løbs planlægning, rekruttering, almindelig planlægning af klubaktiviteter og klubhuset. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt arbejde i det forgangne år.

Desværre har Anker meddelt at han slutter i bestyrelsen og melder sig ind i Silkeborg Ok, mest for at styrke Laurits i hans videre udvikling. Dette er forståeligt men meget beklageligt da Anker har løftet et stort arbejde for klubben specielt i forbindelse med hjemmesiden og det elektroniske tidstagnings system Sportident. Heldigvis har han meddelt at vi stadig kan regne med praktisk støtte f.eks. med hjemmesiden ligesom han fastholder at stå som stævneleder for årets løb i Hjermind.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson

ÅRSPLAN 2011.

Tirsdag d. 18/1 -8/3:kl. 17-19 Vintergymnastik på UDC
Lørdag d. 5/2:kl. 13.00 Nytårsappel- gåtur i Læsten Bakker.
Lørdag d. 5/2: kl.15.00 Generalforsamling i klubhuset
Lørda/søndag 12+13/3: Nordjysk 2 dages – Svinkløv.
Onsdag d. 6/4: træningsløb i Randers Nord
To-lø.21-23/4: Påskeløb ved Viborg – ingen overnatning.
Søndag d. 1/5: 2. div. match i Hjermind – Alle hjælper til!
Onsdag d 11/5: træningsløb i Ålum
Onsdag d. 18/5: træningsløb i Hjermind.
Onsdag d. 25/5 Rebild, Randers Pi træningsløb.
Søndag d. 5/6: 3. divisionsmatch Silkeborg Sønderskov
Onsdag d.  8/6 : træningsløb i Fussingø.
Onsdag d. 22/6. Sct. Hans arrangement. Hadsten Byskov
Onsdag d. 17/8: træningsløb i Egekrattet
Onsdag d. 24/8: træningsløb i Løvenholm.
Lørdag d. 17/9: Træningsløb i Hvidding Krat (nyt område)
Søndag d. 18/9: 3. divisionsmatch i Bulbjerg.
Søndag d. 2/10: Op /nedrykningsmatch Horsens.
Onsdag d. 5/10: Klubaften om?
Lørdag d. 8/10: Træningsløb i Hjermind.
Lørdag d.22/10: Træningsløb i Fussingø.
Lørdag d. 29/10: Klubmesterskaber i Langå. Klubfest i Ålum
Onsdag d. 26/10: Vintergymnastikken starter. (skal vi satse på onsdage?)
Lørdag d. 5/11: Efterårsstafet
Onsdag d. 23/11: Julestue i klubhuset.

Lørd. 4/2. 2012: Nytårsappel /generalforsamling.

Ændringer kan forekomme – se klubbens hjemmeside: www.randers-ok.dk