Bestyrelsens beretning for 2011.

1. Organisation
Klubben har ved udgangen af 2011 i alt 59 aktive medlemmer og 12 passive. Hermed har året vist et stabil antal aktive medlemmer, hvorimod antallet af passive er faldet med 5. Med det stabile medlemstal er det vigtigt at fastholde aktivitetsniveauet, og det mener vi også er lykkedes. Dog bør en så stor by som Randers med dets store opland gerne lokke flere medlemmer til. Målet er at blive lidt flere, så vores chancer for at true vores naboklubber i 2 division er lidt større. Derfor fastholdes vores rekrutteringsindsats selv om årets var beskedent.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøde og klubledertræf i Nordkredsen. Vores kredsformand gennem 10 år Lars Ole Kopp, Karup, har netop her i Januar 2012 overladt posten til Birgitte Halle fra Århus 1900.

Vi har som forrige år klubben repræsenteret i Friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard(suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Kronjyllands skovdistrikt. Carl Malling er revisor i Nordkredsens venner.

2. Sportslige aktiviteter
Resultatmæssigt var 2011 et lidt magert år – dog blev det til en enkelt medaljer ved de danske mesterskaber. Carl Malling løb DM stafet sammen med Max og Ann Dorrit Hansen fra OK Djurs og de opnåede en sølvmedalje i klassen H/D 185. Stafetsamarbejdet med Ok Djurs er stadig en succes, da det sikrer både os og dem mulighed for at deltage ved både DM- og JFM stafet, samt andre stafetter – og vi fortsætter i 2012.
I divisionsturneringen lykkes det os igen ved årets matcher at bevare status som 3. divisionsklub. Vi dystede 5/6 i Silkeborg Sønderskov og ved Bulbjerg den 18/9 og skulle herefter i nedrykningsmatch i Stagsrode ved Horsens. Her tabte vi (22 deltagere) knebent (51 -49) til Karup men slog markant både OK Djurs og Vestjydsk Orienteringsklub fra Holstebro, og derfor skal vi også i 2012 dyste i 3 division.
Årets klubmesterskaber blev afviklet i Langå på nytegnet kort med Cowi kurver. Anker havde lavet nogle udfordrende baner i bakkerne og på herresiden blev Carl Malling en kneben vinder. Dame senior blev vundet af Thea Lillethorup. Junior banen vandt Jeppe Lillethorup. Old Girls banen blev vundet af Signe Thomsen, Old Boys banen af Franz Thomsen og ældre Old Boys blev vundet af Nils Jansson.

Sidste år gav bestyrelsen aktivitetspokalen til Åge Lillethorup for hans store vinterlangdistanceaktivitet og hans evne til at få hele familien med til de afgørende klubmatcher. Desværre har Åge på grund af forglemmelse aldrig fået pokalen, så derfor skal han også have den i 2012. At han udover nævnte aktiviteter også har overtaget posten som klubbens kasserer i løbet af året kan kun fremme hans aktie i pokalen.

3. Arrangementer
Den 27/2 arrangerede Bent Fenger et bil orienteringsløb efter gamle kort m.m. Ca. 50 deltagere tog udfordringen op, og blev ledt af gamle tilsneede veje ud på Djursland.

Årets store arrangement var vores B løb – 2. divisionsmatch i Hjermind Skov med Anker Møller som stævneleder og Kim Topp og Kaj som banelæggere. Kortet blev nytegnet efter Cowi kurver af Nils, Kaj og Steen Frandsen Viborg. I alt 281 deltagere mødte op og tog skovens udfordringer op. Løberne gav udtryk for stor tilfredshed med stævnet.

Igen i 2011 var vores Træningsløb velbesøgte. Vi arrangerede 11 Træningsløb med i alt — deltagere – dvs. — deltagere i gennemsnit mod 32 sidste år. Tendensen er klart at efterårets Træningsløb samler flere specielt fra andre klubber.

Vores kort med Faste poster over Fussingø blev endelig færdig. Projektet hedder nu ”find vej i” og blev lanceret til skovens dag den 8/5, hvor der blev delt 75 foldere ud. Franz var tovholder på projektet.

Vores begyndertræning var i år mindre ambitiøst end sidste år. Vi satsede på et tæt program om foråret med afslutning ved vores Sct. Hans arrangement. Som så ofte kan vi rekruttere enkelte men vi har svært ved at fastholde dem – specielt til efter sommerferien.

Vintertræningen fortsætter igen i år fra kl. 18.00 – 20.00 om onsdagen fra uge 43 til midt i marts.

4. Klubhus
Klubhuset fungerer som en god ramme specielt ved vores arrangementer i sommerhalvåret til Træningsløb m.v. Herudover er store dele af vores depot også rykket herud. Garagedepoter ved stadion forventes med kommunens planer om svømmehal/bad at skulle rømmes allerede i år. Her går planerne på at udvide eksisterende skur på klubhusets østlige ende helst med økonomisk støtte fra kommunen.

5. Klubliv
Med kun 59 aktive er det lykkedes at fastholde et rimelig højt aktivitetsniveau, hvilket også viste sig ved årets vigtigste løb – nemlig op/nedrykningsmatchen hvor hele 22 medlemmer mødte op. Vores nye overtræksdragter fra Trimtex kan forhåbentlig også være med til at styrke klubsammenholdet.

Året startede traditionel med årets Nytårsappel i Læsten Bakker – 14 deltagere. Herefter tog vi fat på årets generalforsamling med Carl Malling som dirigent.

Nordjysk 2 dages ved Svinkløv og Påskeløbene omkring Viborg samlede en del fra klubben. Deltagelsen ved divisionsmatcherne var også tilfredsstillende og sikrede os endnu et år i 3. division.

I efteråret blev der afholdt klubaften om MTB-O og mulighed for at at vi kan bidrage til WM i MTB-O i 2015 – 11 deltagere.

Klubmesterskaberne blev arrangeret af Anker Møller i Langå med 16 deltagere fra klubben og løbere fra både Silkeborg og OK Djurs – fint arrangement.

Festen om aftenen samlede som sidste år kun 12 deltagere der nød den gode mad, som Åge sørgede for.

Årets sidste arrangement var som sædvanlig julestuen – i år med 15 deltagere. Kim Topp stod for arrangementet.

6. ROK – nyt
ROK- nyt, hjemmeside og rundsendte mails giver medlemmer besked om vores aktiviteter og er desuden en billig måde at informere på. Alle er naturligvis velkomne til at sende bidrag til vores hjemmeside, så redaktøren ikke skal skrive alle bidrag. Tak til Henrik, Anker og Villy for årets fine arbejde.

7. Korttegning
I år 2011 blev Hjermind Skov og senere Langå færdigtegnet ud fra Cowi kurver, og vores nye skovområde Hvidding Krat, som vi halvfærdigt har fået overdraget af reserveofficererne forventes færdig i løbet af 2012. Et andet projekt som der skal arbejdes med i det nye år er et bykort med centrum og dele af østbyen (incl. skovbakken og tøjhushaven)som skal bruges til et byløbs arrangement til Randers ugen 2012.

Tak til Nils, Bo Clausen, Steen Frandsen m.v. for det store og flotte arbejde.

8. DOF
Ved Årets repræsentantskabsmøde i marts blev det besluttet at hæve dels løbsafgifterne (fra 16 – 18 kr. for alm. åbent løb) og dels medlemsafgifterne (fra 247 – 331 pr. voksen medlem). Dette for at finansiere egenbetalingen for de projekter, der ellers betales af samarbejdspartnere uden for DOF og for at styrke forbundets sekretariat.

I nordkreds udvalget har vi nu fået ny formand idet Birgitte Halle fra Århus 1900 har afløst Lars Ole Kopp fra Karup.

9. Kommunen

Se www.foreninger.randers.dk. Der har i løbet af året ikke været den store kontakt til kommunen. I det nye år forventer vi at høre nærmere om status for vores garager.

Årets sportsgalla hvor kommunen overrækker gaver til årets mestre m.m. er udvidet med underholdning og mad, men også med betaling på 150 kr. pr deltager. Derfor har vi besluttet ikke at deltage.

10. Kommende aktiviteter
Træningsløbene vil igen i år blive planlagt og koordineret med vores naboklubber (se aktivitetsplan bagerst). I år 2012 skal vi ikke arrangere åbne løb, så vi satser på en lidt større aktivitet på Træningsløbs området. Og Klubben vil i samarbejde med DOF også lave ”find vej i” dagen den 28/4” i Fussingø.
Herudover vil Bent Fenger være tovholder på et byorienterngsløb i forbindelse med Randers ugen i August.

I år 2013 skal vi arrangere 2 divisionsmatch i Ålum den 5/5.Stævneleder og banelæggere må gerne melde sig.

11. Materiel
De nye lette postenheder, som vi besluttede at købe for et år siden, bør snart være indkøbt, så vi kan få banelæggere til at bruge sportident systemet til flere Træningsløb.
Herudover mangler vi tidsskriftsreol til klublokalet.

Hvis det går som kommunen ønsker skal vi til sommer ud af vores garager og have samlet alt vores materiel i klubhuset, hvilket nok kræver en udbygning af det bagerste skur.

12. Bestyrelsen
Vi har afholdt 6 møder med diskussion og beslutninger om klubbens udvikling fordeling af arbejdsopgaver, løbs planlægning, rekruttering, almindelig planlægning af klubaktiviteter og klubhuset. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt arbejde i det forgangne år.
Desværre valgte vores kasserer Thorkild Jensen at tække sig i utide på grund af travlhed både af familiære og arbejdsmæssige årsager. Bestyrelsen var opmærksomme på problemet ved sidste års generalforsamling, idet Åge Lillethorup blev valgt som 1 suppleant og i øvrigt var indforstået med at han nok skulle overtage kassererjobbet. Tak til Thorkild for fint arbejde med at styre vores finanser.

På bestyrelsens vegne

Kaj Jansson.

ÅRSPLAN 2012
Onsdag d. 18/1- 21/3. kl. 18:00-20:00 Vintergymnastik på UDC.
Lørdag d. 4/2. Nytårsappel, kl. 12:00-14:30 gåtur i Hvidding Krat.
Lørdag d. 4/2. Generalforsamling i Klubhuset, Ålum kl. 15-17.
Lø/sø. d.10/11/3 Nordjysk 2 dages, Tolne skov, Tversted plantage.
Søndag d. 18/3. Kolllerup – 3. divisionsmatch.
Lørdag d.31/3. Træningsløb(1), Fussingø, fra klubhuset kl. 13:00.
To-lø.5-7/4. Påskeløb på Rømø- klubtur.
Onsdag d.11/4. Træningsløb(2), Langå, kl. 18:00.
Onsdag d. 25/4. Træningsløb(3), Ålum vest, Gl.Viborgvej, kl. 18:00.
Lørdag d. 28/4. Find vej i Fussingø.
Onsdag d. 9/5. Træningsløb(4), Fussingø, klubhuset, kl. 18:00.
Onsdag d. 23/5. Træningsløb (5), Ålum, klubhuset, kl. 18:00.
Onsdag d. 30/5. Træningsløb (6), Hjermind, kl. 18:00.
Onsdag d. 6/6. Træningsløb(7), Fussingø, p-plads v. vandmøllen kl. 18:00.
Onsdag d.20/6. Sct. Hans løb(8) (Fussingø? –andre muligheder undersøges !).
Onsdag d. 8/8. Træningsløb(9), Hjermind Egekrat, kl. 18:00.
Søndag d. 12/8. 3. divisionsmatch, St.Binderup
Onsdag d. 15/8. Træningsløb(10), Hvidding Krat, kl. 18:00.
Randersugen: byorienteringsløb !
Onsdag d. 29/8. Træningsløb, Løvenholm (OK Djurs), kl. 18:00.
Søndag d.9/9. Op/nedrykning 2./3. division, Horsens
Søndag d. 23/9. Op/nedrykning 3./4. division, Ørnbjerg Mølle.
Lørdag d. 13/10 Træningsløb(11), Ålum, kl. 13:00.
Lørdag d.20/10. Træningsløb(12), Hjermind, kl. 13:00.
Onsdag d.24/10. Vintergymnastikken starter.
Lørdag d. 27/10. Efterårsstafetten. Mariager Fjord.
Lørdag d. 3/11. Klubmesterskaber/fest – evt. Silkeborg som arrangør af løb.
Onsdag d. 21/11. Julestue, klubhuset, kl. 19:00.
Lørdag d. 2/2. 2013. Nytårsappel/generalforsamling.
Søndag d. 5/5.2013. B-løb, 2. divisionsmatch, Ålum

Ændringer kan forekomme – se klubbens hjemmeside: www.randers-ok.dk