Referat af bestyrelsesmødet i Randers OK  d. 22-8-2011
Add.1           Opfølgning fra sidste møde
– indkøb af lette postenheder. (Franz)
Franz arbejder på sagen og skal forhøre Ankers kontaktperson.
– overtræksdragter evt. fra Trimtex .(Kaj – arbejder langsomt på det ! )
Kaj arbejder på sagen.
Add.2           Siden sidst.
– forårets rekruteringsprojekt.
Der er kommet 1 nyt medlem og et par andre er måske potentielle nye medlemmer.
– Skovens dag med åbning af projekt :Find vej i …
Der var mange som var rundt i skoven efter vores faste poster. I alt 75 foldere blev
uddelt. Efterfølgende har Franz fyldt ca. 100 foldere i holderne i skoven.
Der var lidt snak om at deltage i det nye ”find vej i skolen” og gennem dette projekt,
at få de faste poster i Fladbro skov opgraderet. Kaj tager kontakt til kommunen, om de er interesseret i at deltage i projektet med Hornbæk skole.
DOF: – WM sølv til Ida Bobach , Silkeborg OK.
.
Kommunen : gymnastiksal til vintergymnastik  er bestilt til Onsdage fra kl.18 -20 fra
uge 43. 2011 til og med 11, 2012
Add.3           Kommende arrangementer.
– mobilisering til divisionsmatcher.
Kim sender reminder ud via Villy til rundsending om divisionsmatchen d. 18.9.2011 i Bulbjerg
– klubaften.
Klubaften engang i oktober (måske torsdag d. 6. oktober)
Temaer er MTBO hvor der bliver snakket udstyr, kortnorm m.m
Kaj tager kontakt med Valter Rabæk der vil fortælle om VM-MTBO 2013 i Ålborg
– klubmesterskabet.( husk at vi hver især kommer med forslag !)
Det var flere forslag med handicap beregnet på forskellig vis. Den generelle vedtagelse
var at banelæggeren vælger metode. Banelæggeren kan henvende sig til bestyrelsen for at få ide-input.
-træningsløb
Der mangler stadig banelæggere til et par af efterårets træningsløb. Franz sender en mail
rundt med opfordring til at være banelægger
Add.4           Økonomi.
– Åges overtagelse af kasserer posten.
Åge overtager kassererjobbet. Bestyrelsen underskrev papirer til banken for overdragelsen.
Thorkild får adgang til klubbens konti resten af regnskabsåret, for løbende overdragelse.
Thorkild orienterede om hvordan overdragelsen har forløbet.
Add.5           Fremtidige arrangementer:
-Alm. b løb i år 2012,+ 2013
Kaj prøver at finde ud af om der om der er nogen ”rester” i 2012 vi kan byde ind på.
I 2013 kan vi byde ind på en divisionsmatch i foråret i Ålum.
MBT-O- VM 2014.
Vi er intereset i at være medarrangør til dette stævne.
-Klubfest.
Den 29-10-11
-Julestue.
Den 23-11-11
Add.6           Eventuelt:
Thorkild berettede om overdragelsen af klubbens fødselsdagsgave til Niels Janssons
80 års fødselsdag.
Næste møde d.26.9. 2011 kl. 19.00 i klubhuset.
Ref. Kim Topp