Randers orienteringsklub                                                                   Randers  januar 2015.

Bestyrelsens beretning for 2014.

1.organisation: klubben har ved overgangen til 2015  48 aktive medlemmer (59) og 13 passive (15). Den store reduktion i antal af aktive skyldes nok mest en ændring i betalingsterminen omkring årsskiftet, så dem der ikke er specielt aktive kan nå at melde sig ud inden årsskiftet. Det har givet nogle udmeldelser men har også reduceret klubbens betaling af medlemsafgift til DOF. Dog er udviklingen bekymrende, da vi helst vil øge antallet og herunder også få flere lidt yngre medlemmer. Derfor må vi gennemtænke rekrutteringen og også anstrenge os for at udbrede kendskabet til orientering i lokalområdet. Hvis alle aktive medlemmer prøver at tage et nyt medlem med til forårets træningsløb kan vi måske vende udviklingen. Lad os prøve!

Vi har været repræsenteret ved Nordkredsens repræsentantskabsmøde og klubledertræf .

Finn Søndergaard er medlem af brugerrådet i Kronjyllands skovdistrikt ,samt suppleant i friluftsrådet i region Østjylland. At have medlemmer her er vigtig ikke mindst set i lyset af statsskovvæsenets tiltag om zonering af vores statsskove.

Carl Malling er kasserer i Nordkredsen.

2.Sportslige resultater: 2014 var som sidste år et år uden medaljer til klubben , alligevel har klubben leveret rimelige resultater. I divisionsturneringen kæmpede vi bravt og bibeholdt vores ”naturlige” plads i 3 division. Vi dystede om foråret d.4/5 i Bjerre Skov (Horsens)16 deltagere og om efteråret i Fløjstrup den 7/9(14 deltagere) og skulle herefter i nedrykningsmatch den 21/9 i Rold Mosskov hvor 17 klubmedlemmer var med til at sikre os 3 divisions status. Vi tabte til Nordvest og vandt sikkert over ok. Djurs . Derfor bliver 2015 også i 3 division hvor vi skal dyste mod Karup/skive, Mariager Fjord Ok og Nordvest Ok. Reserver allerede nu datoerne 3/5 Barrit Sønderskov, Horsens, 6/9 Rold og Op/nedrykningsmatch den 19/9 i Nystrup. I erkendelse af vores beskedne fremmøde, selv om vi lokkede med lagkage og fødselsdagskage, vil vi i 2015 udvide vores stafetsamarbejde med ok Djurs, således at vi også stiller fælles hold til divisionsturneringerne. Det vil styrke vores indsats og måske gøre at vi kan komme i nærheden af oprykningsmatch til efteråret. Som konsekvens af ændringen har Nordkredsen valgt at nedlægge 4 division.

I ”de hårdes klub” lykkes det igen i år for Thorkild Jensen at blive suveræn mester. Herudover deltog Kenneth Møller også, dog kun i 3 af 6 konkurrencer – flot klaret af begge.

Stafetsamarbejdet med ok Djurs blev kun benyttet til DM stafet hvor H60 holdet med Rolf, Max og Carl desværre udgik. Lad os se måske vil divisionssamarbejdet også fremme holddannelsen til årets stafetter.

Årets Klubmesterskab blev arrangeret i Nørlund Nord skov. De kun 7 deltagere fik prøvet områdets letløbte lyngområder: Herning Ok var arrangør. Årets klubmestre blev: Herre senior: Henrik Valentinsen, old Boys: Villy Sørensen, Herre begynder: Flemming Brouer. I 2015 afholdes mesterskabet den 7/11 i Bjerring Egekrat på nytegnede kort- forhåbentlige med lidt flere deltagere!

 
3. arrangementer:

Igen i år arrangerede Bent F. ”på sporet”. Denne gang med start i Randers den 22/2 og via finurlige forklaringer og kort blev deltagerne ledt af den gamle Hadsund bane nordpå. I alt 20 biler og ca.40 personer fik set på oplandet med nye øjne.

Byløbet den 12/8 om tirsdagen i Randers ugen og med start og mål midt på Østervold blev igen en stor succes. I alt 89 deltagere både fra andre o-klubber og lokale Randers borgere. Igen var der stor ros for de kreative baner, som Bo og Kaj stod for. Kortet var udvidet mod vest, og Vestparken gav nye muligheder for at få flere vejvalgsstræk med. Byløbet ser ud til at blive en tradition vi skal holde fast i, ikke mindst i forhold til synlighed og pr.

60 års jubilæusløb m.m. I anledningen af klubbens blev der lørdag d.30/8 afholdt løb på historiske kort. Kaj og Henrik klippede i gamle Fussingøkort, så de ca. 30 deltagere kom på store udfordringer i den tætte skov. Kim sørgede for forplejningen med lækker grillmad, salat og drikkevarer, så det blev en hyggelig dag for de fremmødte. Klubben modtog flere gaver både fra egne medlemmer og fra Viborg samt DOF butikken. Nordea sørgede for med en check på 24.000. kr. for at vi nu har fået indkøbt de stativer m.v. som vi mistede da garagen blev nedlagt

Træningsløb: Vi arrangerede i år 10 træningsløb(eksklusiv klubmesterskabet) med i alt 257 deltagere. Aktivitetsniveauet er fint og suppleres af vores træningsløbssamarbejde med Mariager Fjord OK således at vi deltager gratis i deres træningsløb mod at de også deltager gratis i vores. Hermed øges træningstilbuddet til medlemmerne samtidig med at det sikrer os større deltagelse i vores egne tilbud. Opkvalificere løbene med elektronisk tidtagning til næsten alle løb har også fungeret. Se på planen for 2015 og meld dig hurtig som banelægger, så vil bestyrelsen prøve at støtte i det omfang der bliver brug for det. Som sædvanligt er vores træningsløb koordineret med omegnsklubberne, så der er rig mulighed for træning.

 

4.Klubhus. Klubhuset fungerer stadigvæk som en god ramme for vores arrangementer. Boldklubben har fået sat det sidste vindue i, men har ikke sørget for pudsearbejdet og lister omkring. Klubben har fra VUC fået foræret nye stole, så de gamle er stillet væk.

En klubhusdag, med oprydning og små reparationer, er endnu ikke sat på kalenderen, men mon ikke det kan blive først på sommeren når varmen kommer.

Det nyeste inventar vi har indkøbt er 2 nye pop up telte som man kan tage med til stævner, hvor vi ikke er så mange med. Det er nemt at slæbe med, sætte op og mon ikke lidt øvelse lærer os at tage det ned igen.

 
 
5. klubliv.

Den traditionelle nytårsappel gåtur blev i år afløst af ok Djurs minilang i frost og op til ½ m. sne i Ørbækgaard /Basland.12deltagere og efterfølgende generalforsamling samlede 11 i klubhuset i Ålum. Vintergymnastik på UDC til midt i marts.8 medlemmer deltog i årets påskeløb på Sydfyn med gode skove og hyggeligt samvær i sommerhus. Fin deltagelse i Divisionsturneringen der har sikret os endnu et år i 3 division. Jubilæumsløb med 30 deltagere. Klubmesterskaber med lang kørsel kun7 deltagere. Klubfesten blev som sædvanligt holdt i klubhuset med i alt 9 deltagere. Årets sidste arrangement var julestuen med julebingo – i alt 10 deltagere.

6. ROK nyt. Vores kommunikation med medlemmer og andre foregår primært via Hjemmeside, som Kim(med hjælp fra Anker) står for og herudover for rundsendte mails om aktuelle begivenheder som Villy bestyrer. Dette system fungerer tilfredsstillende, da medlemmerne får hurtig besked om aktuelle tiltag og ændringer. Enkelte har dog udtrykt ønske om hurtigere respons fra bestyrelsen vedrørende nye forslag, her vil vi forsøge at stramme lidt op.

 

7. Korttegning. Årets eneste kortprojekt var Bykortet der blev udvidet mod vest så Vestparken kom med. Herudover har klubben fået nyt materiale over Rommalt bakker som vi snart skal i gang med. Løvskal Skov som skal bruges til DM lang i 2015 bliver tegnet af Steen Frandsen, Viborg OK. Århus 1900 arrangerer selve løbet. Forhåbentlig bliver der mulighed for følgeløb i 2016.

 

8. DOF. Den nye formand Walther Rahbeck fra Ålborg OK står i spidsen for ny plan 2020 med ny struktur i forbundet samt slankere hovedbestyrelse og satsning på 5 kerneområder: Børn og unge, Elite, Motion og foreningsliv, skole og MBTO, herudover skal forbundet struktureres med 9 støttefunktioner til de 5 kerneområder. Støttefunktionerne er: Rekruttering, Kort, Skov, Stævne og reglement, Kommunikation, DOF Akademiet(uddannelse), Organisation, Finansiering, internationalt arbejde.

Plan 2020 med den nye struktur tænkes vedtaget den 7/3 i Middelfart til DOF’s repræsentantmøde- dog nok ikke uden diskussion og ændringsforslag.

 
 

9. kommende aktiviteter. Træningsløbene vil igen i år blive koordineret med vores naboklubber og vi fortsætter træningsløbssamarbejdet med Mariagerfjord OK- se aktivitetsplan bagerst.

Byløb i Randers festuge ti d. 11/8. Åge er stævneleder, men en frisk ny banelægger eller to vil være velkommen. Kortet revideres efter behov af Bo.

 

10. Materiel.  De 24.000 fra Nordea muliggjorde at vi nu har postenheder og stativer til åbne løb uden at vi skal låne. Herudover er der indkøbt 2 nye pop up telte som er smarte at tage med når vi er få løbere ude til stævner.

 

11. Bestyrelsen. vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, med diskussion og beslutninger om klubbens udvikling, løbs planlægning, rekrutteringsplan samt almindelig planlægning af klubaktiviteter. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Desværre har Henrik valgt at blive medlem I Silkeborg OK. Henriks store arbejdskraft med specielt træningsløbsplanlægning og afvikling og hjælp i forbindelse med stævner vil blive savnet. Det er åbenbart ”farligt” at blive klubmester i ROK. Anker rykkede også til SOK efter han blev klubmester.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson

 
Aktivitetsliste -Randers OK.
Dato
Hvad
Hvor
Hvem
Lø.31/1 kl.12.00
Nytårsappel
Fussingø/Læsten
ROK
Lø.31/1 kl. 15.00
Generalforsamling
Klubhuset
ROK
Lø. 7/2 kl.13.00
træningsløb
Hårup Sande
Silkeborg
Lø. 14/2.kl.13.00
træningsløb
Fløjstrup-Silistria
OK Pan
Lø.21/2. kl.13.00
træningsløb
Silkeborg Sønderskov
Silkeborg
Lø. 28/2. kl.13.00
træningsløb
Marselisborg Nord
Århus 1900
Lø. 7/3. kl.13.00
Træningsløb
Alstrup Krat
Mariager Fjord OK
Lø-Sø.!4-15/3
Nordjysk 2 dages
Hammer Bakker
Ålborg
Lø. 21/3. kl. 13.00
træningsløb
Hjermind
ROK(1)
Lø. 28/3. kl. 13.00
træningsløb
Hou skov
Mariager Fjord OK
To-Lø. 2-4/4
Påskeløb
Mols Bjerge/Ørnbjerg
OK Pan
To. 9/4.kl. 18.00
Træningsløb
Siim Skov
Silkeborg
On. 15/4. kl. 18.00
Træningsløb
Ålum, klubhuset
ROK (2)
On. 22/4. kl. 18.00
Træningsløb
Fussingø, klubhuset
ROK (3)
Lø. 25/4. kl. 13.00
Træningsløb – find vej
Mariager Byskov
Mariager Fjord OK
Sø. 26/4.
1 division /C løb
Vindum
Viborg Ok
On. 29/4. kl. 18.00
træningsløb
Ålum, klubhuset
ROK (4)
Sø. 3/5
3 divisionsmatch
Barrit Sønderskov
Horsens
To. 7/5. kl. 18.00
træningsløb
Sletten/Sønderskov
Silkeborg
On. 13/5 kl. 18.00
træningsløb
Fussingø, klubhuset
ROK (5)

Sø.  17/5

C-løb. Gudenådyst
 
Silkeborg
On.20/5 kl. 18.00
Træningsløb
Lindale- Hadsund
Mariager Fjord Ok
On. 3/6 kl. 18.00
træningsløb
Hjermind
ROK (6)
Fr. 5/6
JFM sprint
Vejlsø
Silkeborg
To. 11/6.kl. 18.00
træningsløb
Sletten /sønderskov
Silkeborg
To. 18/6. kl. 18.00
træningsløb
Silk. Vesterskov
Silkeborg
On. 24/6. kl. 18.00
Sct. Hans løb
Fussingø
ROK (7)
To. 2/7 . kl. 18.00
træningsløb
Silkeborg Østerskov
Silkeborg
To. 9/7. kl. 18.00
træningsløb
Silkeborg Vesterskov
Silkeborg
To. 16/7. kl.18.00
træningsløb
Kobskov
Silkeborg
To. 23/7. kl. 18.00
træningsløb
Silkeborg Nordskov
Silkeborg
To.30/7. kl.18.00
træningsløb
Linå Vesterskov
Silkeborg
To. 6/8. kl. 18.00
træningsløb
Hjortsballe
Silkeborg
Ti. 11/8. kl. 17.00
Byløb
Randers Centrum
ROK
On. 12/8. kl. 18.00
træningsløb
Låenhus
Mariager Fjord OK
On. 19/8. kl. 18.00
træningsløb
Hanehøj
Mariager Fjord Ok
To. 20/8. kl. 18.00
træningsløb
Silkeborg Vesterskov
Silkeborg
On. 26/8 kl. 18.00
træningsløb
Løvenholm
ROK (8)
To. 27/8. kl. 18.00
træningsløb
Silkeborg Nordskov
Silkeborg
Lø. 5/9.
3 divisionsmatch
Rold Skov
Rold OK
Lø.12/9
DM Stafet
St. Hjøllund
Horsens
Sø.13/9
DM Lang
Løvskal
Århus 1900
Lø. 19/9
3 div oprykningsmatch
?
?
Lø. 26/9 kl. 13.00
træningsløb
Ålum Vest
ROK (9)
Lø. 3/10. kl. 13.00
træningsløb
Fussingø Nord
ROK (10)
Lø. 10/10 kl. 13.00
Træningsløb
Hobro Østerskov
Mariager Fjord OK
Lø. 7/11. kl. 13.00
Klubmesterskab
Bjerring Egekrat
Silkeborg
Lø. 7/11. kl. 19.00
Klubfest
Klubhuset
ROK
On. 25/11 kl. 19.00
Julestue
Klubhuset
ROK
 
 
 
 
?
Klubhusarbejdsdag
 
 
?
KLubaften