Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet var blevet godkendt per mail. På sigt bør referent selv lægge referat på hjemmeside efter godkendelse.

2 Klubhusdrøftelse

  • Vi var i felten for at besøge tre muligheder omkring Ålum og Fussingø. Længebygning på Fussingø Gods, Klubhus med Ålum Idrætsforening og et lille skovløberhus i Ålum skov. Der er fordele og ulemper ved alle tre modeller, men intet er sikkert endnu. Der er aftalt møde med skovridderen på Fussingø Gods mandag d. 3/7-07. Hvis det er muligt vil Anker lave aftale med Ålum Idrætsforening samme dag, for at mindske kørslen. Der afventes hvad disse møder giver.

3 Opfølgning fra sidste møde

  • CVR/SE nummer er blevet opdateret af Kaj.
  • Hjemmesiden er blevet bedre med flere billeder og mere information om træningsløb. Der skal stadig opfordres til at medlemmerne sender billeder og beretninger fra løb og aktiviteter til Anker. Anker pointerer at indholdet af hjemmeside er alle klubmedlermernes ansvar – ikke bare den hjemmesideansvarliges.

4 Siden sidst

  • Faste poster: Projektet med faste poster ved Fussingø Gods er ved at nærme sig sin afslutning. I løbet af efteråret vil de faste poster blive opsat af skovpersonalet.
  • Arrangementer: Der har været et fint fremmøde til vore træningsløb og vores del af Midtjydsk Forårscup.
  • Kommunen: Intet nyt
  • Nordkreds klubledertræf: Kaj har været til klubledertræf, hvor han refererede fra. Medlemstallet er stigende, på landsplan 250-300. I vores klub er vi blevet 4-5 flere. Kaj refererede om at løbsgebyret til forbundet skal omlægges. Juniorløbere skal stadig have lavere gebyrer.
  Der arbejdes på at få DOF-bladet til at udkomme igen resten at året.
  Der er mulighed for at få besøg af DOF`s breddekonsulent til at fortælle om forskellige klubtiltag.

5 Kommende arrangementer

  • B-løbet i Ålum er ved at tage form. Indbydelsen er udsendt: Stævneleder og banelægger er på plads. Kaj er i gang med at fordele arbejdsopgaver.
  • Teminsplanen 2008/9 blev gennemgået og samarbejdet med OK-Djurs om et par løb i efteråret fortsætter. Der var lidt snak om vores deltagelse i Forårscup 2008 og belastningen i øvrigt for klubben ved større arrangementer.
  • Klubmesterskab 2007 afholdes i samarbejde med Silkeborg OK i Hjermind Egekrat.
  • Klub aften d. 10/10 , temaet er endnu ikke fastsat.
  • MTB-O sidste afdeling i Cup WRE i Ålum 14/10

6 Økonomi

  • Intet at berette.

7 Evt.

  • Mentorordningen er så småt iværksat. Kaj, Bent og Thorkild er mentorer og de nye medlemmer er blevet eller vil blive kontaktet.
  • Det undersøges om der er basis for en fælles tur til Påskeløbene på Fanø i 2008, planen er at leje et sommerhus eller lignende som base.
  • Der undersøges også om der er basis for en tur til Nordjysk 2-dages i marts 2008 med tilsvarende overnatning.
  • Næste møde bliver holdt hos Thorkild d. 3. september 2007 kl. 19.00.