Referat af bestyrelsesmødet d. 3-9-2007

1)Godkendelse af referat fra mødet d. 25/6-07 hos Anker
Referatet blev godkendt.

2)Klubhusdrøftelse.
Der afholdes møde med Ålum Idrætsforening og Randers kommune
tirsdag d. 6-9-07 kl. 18.30 Kaj og Kim deltager.
Under dette punkt blev der også diskuteret om hvordan vi giver information til resten af klubbens medlemmer om samarbejdet omkring klubhus. Det blev besluttet at der skal nedsættes et ”klubhusudvalg” meget gerne med medlemmer der ikke sidder i bestyrelsen. Der var også enighed om at der skal laves en skriftlig aftale med Ålum Idrætsforening om lejemålet.
På medlemsmødet den 10-10-07 vil klubhusemnet være på dagsordenen.

3)Opfølgning fra sidste møde.
-fællestur til Nordjysk 2-dages: Kaj og Bent undersøger
mulighederne, med leje af sommerhus til næste år, i området.
-fællestur til Påskeløb 2008 på Fanø: Anker har undersøgt
lejemulighederne på Fanø, det ser lidt sort ud , meget erudlejet. Klubben opfordre til at man selv lejer sig ind i div. sommerhuse evt. i samme område. På medlemsmødet d. 10-10-07 vil dette emne også blive behandlet.

Siden sidst.
B-løb i Ålum: Kaj berettede om responsen fra Divi-løbet i Ålum. Der var lidt interne problemer med strøm til div. computere og printer grundet den lange ”kabelvej”. Der var 250 løbere der generelt synes det var et godt løb i et lidt hårdt og svært terræn. Der var lidt snak om at få opgaverne bedre fordelt og få flere medlemmer involveret som hjælp.
Der var enighed om at vi skal være tidligere ude med planlægningen af officielle løb. Thorkild har beregnet at der var et pænt overskud ved løbet.
Kommunen:Indberetning af medlemsoplysninger til kommunernes revision er sendt afsted.
Condes: Vi har købt ”Condes 8” , men skal først til at sætte os ind i det. Der vil blive lavet et kursus i ”Condes 8”
Dof: MTB WM kommer til Danmark i 2009, formentlig i Københavns-området. Junior WM i 2010.

5)Kommende arrangementer.
MTB-O stævne den 14. oktober 2007 i Ålum. Anker er stevneleder.
Klubmesterskab 2007 afholdes i samarbejde med Silkeborg OK i Hjermind Egekrat. Der opstod en længere snak om klubmesterskabet, regler-handicap. Det vil være godt hvis vi kan tiltrække de nye og gamle medlemmer til at deltage i sesomens festlige afslutning. Bent laver et oplæg.
Klub aften d. 10/10 , Kaj og Bent arrangerer og udsender en tema.
2008: Vi summer stadig på samarbejdet om løb med OK-Djurs evt.
d. 30-31/8 i Løvenholm og 2/11 i Hjermin (B-løb) Bent kontakter OK-Djurs.
2009: Løvenholm-Helgenæs-Mols bjerge evt. i samarbejde med OK-Djurs

6)Økonomi.
Der var en snak om vi skal investerer i bærbar PC, printer og evt. et generatoranlæg (jvf. problemer i Ålum). Der var enighed om at en printer ville være en god ide. Generatoranlæg kan vi leje os til de enkelte gange der er behov. Der fremkom også en ide om at lave en ”sport-ident brik-buffer” i samarbejde med OK-Pan og Horsens, så vi ikke skal leje os frem ved større arrangementer.
Thorkild fremlagde lidt regnskabstekniske ting om udgifter/indtægter fra årets aktiviteter, der var bl.a. en snak om kørselstakster. De blev ændret således at klubaktiviteter i forbindelse med funktionsjob blev sat til 1,00 kr/km og kort-rekornosering til 1,50 kr/km

7) Evt.

Kaj har fået mail fra ansat ved Energi Randers ang. interesse for orienteringssporten. Vi opfordre til at møde op til vore
træningsarrangementer. Der er også kommet en henvendelse fra Rotary, der er ved at etablere et ”sportsarkiv” for Randers.
Faste poster ved Fussing Ø er stadig på listen over uafsluttede sager, men der er sked i sagen efter lidt stilstand i DOF.
Klubfesten bliver afholdt efter klubmesterskabet d. 27/10-07 formentlig i det ”nye” klubhus. Thorkild er ”tovholder”.
Julestue afholdes som sædvanlig i nov.-dec. Kaj finder en ”tovholder”

Næste møde bliver holdt hos Kim d. 19. november 2007 kl. 19.00