Referat af mødet mellem Randers O-klub, Randers Kommune og Ålum Idrætsforening d. 4-9-2007

Aftenen startede med en generel information til repræsentanten fra Randers Kommune, Anders Høgstrup, om de to klubbers samarbejde om fælles klubhus. Vi gik en tur i huset og så på flere ting der burde fornyes/renoveres. Anders Høgstrup fra kommunen mente nok der kunne findes penge til renoveringen og vi blev enige om at komme med en ønskeseddel.
Vi gik også en tur omkring huset og viste hvor vi evt. kan stille en eller containere til vore udstyr fra garagerne.

Anders Høgstrup mente ikke der kunne være nogle problemer i at vi (ROK) lejer os ind hos Ålum IF , da Ålum IF ikke har nogle medlemmer under 25 år, der gør at klubben mister medlems eller lokaletilskud.

Herefter forlod Anders Høgstrup os så vi kunne arbejde videre med en samarbejdsaftale. Vi blev enige om at følgende ting indtil videre skal udskiftes/renoveres:

Vinduer i klublokale (ÅIF)
Elradiatorer (ROK)
Ekstra isolering på loft (ÅIF)
Indretning af ROK klubrum (ROK)

Teksten i parentes er en indikation af hvem der undersøger hvad.

Herudover blev det besluttet at ROK laver et udkast til en skriftlig aftale / lejekontrakt, hvori der står hvad den månedlige leje er , foreløbig 1000,-/md. og at dette kan genforhandles hvis det viser sig at vi bruger for meget strøm og vand.

Der blev også talt om hvilke faste mødeaftener de to klubber havde. Åif træner søndag formiddag i vinterhalvåret og har kampe i sommerhalvåret mandag aften.ÅIF. Vi fortalte at vi typisk ville have klubarrangementer onsdag eller måske torsdag aftener. Randers Politi bruger engang i mellem huset og området til hundetræning, men kun i dagtimerne.

Vi blev enige om at arbejde videre med ovenstående punkter.
Generelt var ÅIF meget samarbejdsvillige. Randers kommune synes ideen er rigtig godt og vil godt bruge lidt penge på klubhuset.