Referat af bestyrelsesmødet d. 19-11-2007

Add.1 Godkendelse af referat fra mødet d. 3-9-07
-referatet blev godkendt.

Add.2 Klubhuset. Opfølgning og status efter
klubaften d. 10-10-07 i Ålum.
Klubhusudvalgets prioteringsliste blev gennemgået.
-renovering af varmeanlæg. Kim kontakter en
energikonsulent for at få vurderet hvilken løsning
der er bedst. Varmepumpe-elradiatorer-m.m. Vi skal
snarest komme med et budget til kommunen. Isolering
og nye vinduer/døre har ÅI givet bud på.
Kim tager kontakt til ÅI om hvor langt vi er
med ”indretning”
-Alsikevej. Der er ønske fra Anne Mette Rokkjær om at
få vore ting fra Alsikevej fjernet. Kaj tager kontakt
med Anne Mette.
Klubtræningsløb. Der opstod en snak uden for dette
punkt, der omhandlede flytning af klubtræningsløb til
torsdage i de uger hvor der ikke var noget
tiltrækkende tilbud fra vore naboklubber. Udover
dette vil der blive et forsøg med løbetræning i Ålum
på tirsdage. Bent og Kaj arbejder videre med
årsplanen.
Nytårsapellen kom også i spil under dette punkt og
det blev besluttet at den bliver gennemført ligesom
sidst dog i en afkortet udgave.

Add.3 Siden sidst.
ROK. Vi har afholdt et MTB o-løb i
Ålum d. 14-10 med 80 tilmeldte ryttere.
Løbet var en succes, på trods af en enkelt utilfreds
lodsejer. Løbet gav overskud.
Klubmesterskab. Mesterskabet forløb også godt
og ideen med at slå os sammen med andre klubber vil
vi forsøge at arbejde videre med. Klubfesten i det
nye klubhus var også en succes med et pænt fremmøde.
Divisionsmach. Det blev beslutter at vi ikke
kører vores klagesag videre, og derfor acceptere at
vi igen må ned i 4.division i en kort periode.
Kommunen. Finn Søndergård indstilles til
kommunens idrætspris for hans 2 danmarksmesterskaber,.
Nordkredsmøde. Kaj og Anker deltager ved
Nordkredsmødet i Skive. Her vil DOF`s budgetudkast
bl.a. blive drøftet. Kaj gennemgik nogle af
hovedpunkterne i budgetudkastet. Udover dette skal
løbskalenderen for 2008 planlægges.

Add.4 Kommende arrangementer.
Julestue d. 28-11. Kaj står for arrangementet.
Løb 2008. Vi afholder løb i Løvenholm d. 31-8-08
sammen med OK Djurs.
Vi afholder løb i Hjermind d. 2-11-08.
Løb 2009. Der arbejdes videre med at lave et løb
fælles med OK Djurs evt. på Mols.
Løb 2010. Der er planer om at afholde Jysk/fynsk
mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK.

Add.6 Økonomi.
Thorkild har fået et tilbud om at placere en del af
vores formue til en højere rente end den vi får nu,
mod at pengene bindes i en periode. Det blev
besluttet at binde en del af vores formue til den
højere rente.

Thorkild gennemgik ”skyldnerlisten” på O-service.
Der vil blive sendt en mail til de der har underskud.
Det opfordres til medlemmerne at man ikke har
underskud på O-service kontoen.

Add.7 Eventuelt.
Generalforsamlingen er fastsat til d. 2.feb. 2008

Nu er det meget tæt på, at de faste poster ved
Fussingø og Ålum, bliver sat ud i terrænet.

Der var en snak om hvem der skal have klubbens
aktivitetspokal.

Anker har et forslag om at købe nogle nye og lettere
postenheder, således at vi kan lave træningsløb med
tidtagning. Postenhederne behøver ikke stativ men kan
bare hænge i skærmen. Dette forslag vil blive taget
op på næste møde, således det kan komme med som punkt
til generalforsamlingen.

Der opstod under dette punkt en snak om nye
klubdragter. Nogle medlemmer synes vore nuværende
klubdragter er forældede. Dette kommer også med som
punkt på næste møde.

Næste møde bliver afholdt hos Bent
d. 14-1-2008 kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 23.25 i god ro og orden.

Ref. Kim Topp