Add.1           Opfølgning fra sidste møde.
Folderen vedr. faste poster: Franz har været i gang med vores ”poster i skoven” / ”Find vej i” projekt. Der mangler nogle billeder fra Fussingø og checke at koderne på posterne passer. Franz laver de sidste ting her i vinter, så det hele kan være færdig til foråret.
Koordinering af træningsløb: Kaj og Franz laver forårsplan for rekrutering. Kaj er i gang med at lave plan for træningsløb for foråret og efteråret. Vi ændre vores træningsløbaften til onsdag. Kaj har haft kontakt med Mariager OK om et dobbeltarrangement i efteråret.
Add.2           Siden sidst.
Klubmesterskab-fest og julestue. Alle tre dele gik godt.
DOF: Kaj har været til klubledermøde i Skørping. Kaj refererede fra mødet. Der vil være færre indtægter grundet færre store arrangementer og øgede udgifter. De øgede udgifter og faldene indtægter skal dækkes ind med øgede medlemskontingenter og højere løbsafgifter. Den øgede økonomi skal vedtages på DOF repr. møde i Vingsted d. 5-3-11.
Kaj fortalte om løbsplan for 2012. Alle de store løb er besat. Vi skal ikke stå for nogle arrangementer i 2012. Vi kan påtænke et alternativt arrangement i 2012.
Kaj har fået en del informationer fra DOF, det bliver videresendt til bestyrelsen.
Kommunen: Kommunen har fået en ny foreningshjemmeside, hvor man kan bl.a. booke lokaler m,m. Kaj og Thorkild opretter os på hjemmesiden og ser hvad vi kan bruge siden til. www.foreninger.randers.dk
Add.3           Kommende arrangementer.
Nytårsappel: lørdag d.5-2-2011 før generalforsamlingen bliver der Nytårsappel i Læsten Bakker. Henrik orienterer sig om området.
Generalforsamling jan.2011: Anker ønsker ikke genvalg til den kommende generalforsamling. Thorkild og Franz var ikke uvildige til genvalg.
Kaj bestiller pølsebord. Henrik køber kage. Henrik vil gerne træde ind i bestyrelsen.
Find vejen: Bent Fenger arrangerer et alternativt o-løb i bil d. 27-2-11
Løb 2011: -2.div. matchd. 1-5-2011, Anker er stævneleder,
Niels mangler stadig at rekonosere kortet grundet sne i skoven. Kaj er banelægger med hjælp fra Kim. Anker har fundet banekontrollant
Anker er i gang med at besætte de øvrige poster.
Add.4           Arbejdsfordeling i bestyrelsen:
Kim overtager O-service, Franz overtager tidtagningssystemet.
Klublejebrikker overtages af Franz.
Klubdragter bliver lagt på lager i klubhuset.
Anker fortsætter som web redaktør.
Add.5           Økonomi.
Thorkild gennemgik listen for ind og udmeldelser i forbindelse med de udsendte løbsregnskaber til alle medlemmer.
Thorkild har ikke lavet det endelige regnskab, men uddelte det foreløbige regnskab. Der blev snakket lidt om budgettet 2011 ud fra det foreløbige
regnskab. Det besluttedes ikke at lade kontingentet stige på trods af at DOF-kontingentet sikkert vil stige. Der blev diskuteret om bestyrelsen skal foreslå generalforsamlingen at klubben investere i 30-35 lette tidtagningsenheder. Prisen er ca. 900 kr./stk. i alt en investering på
35.000 kr.
Add.6           Eventuelt: Kaj har fået tilbud fra Randers FC Fitness om 100 kr./md. i træningscentret,
hvis vi er min. 10 pers. Tilbuddet bliver lagt på hjemmesiden.
Næste møde d. 9-3-2011 kl. 19.00 i klubhuset.
Ref. Kim Topp