Add.1           Opfølgning fra sidste møde/generalforsamling.
Indkøb af lette postenheder:
Der blev snakket om hvor mange nye lette postenheder vi skal købe og der var enighed om at købe 30 stk. lette sportident postenheder og evt. også konverterings blokke til vore gamle stativer. Franz kontakter Anker
for at hvor igennem vi plejer at købe sportidentudstyr.
Overtræksdragter evt. fra Trimtex:
Der blev også snakket om overtræksjakke i klubbens farver fra Trimtex.
Kaj arbejder videre og forhøre om priser og om vi evt. kan få et par
vareprøver.
Status på arbejdsdeling:
Arbejdsopgaverne er næsten fordelt. Thorkild vil gerne træde ud af bestyrelsen, hvorefter Åge Lillethorup vil overtage posten som kasserer.
Thorkild har kontakt med Åge.
Under dette punkt blev der også diskuteret om hvordan vi kunne
gøre klubmesterskabet mere retfærdigt/sjovt. En ide kunne være at lave et jagtstart-løb med seedning regnet ud fra udvalgte løb. Der var også en ide om at lave det som pointløb. Der kom flere ideer , men konklusionen
blev at vi hver især kommer med en ide til afvikling af klubmesterskab.
Kaj og Kim finder en dato for en arbejdsdag i klubhuset.
Add.2           Siden sidst.
Nytårsappel:
Flot tur i Læsten bakker, hvor vi kom både over og under hegn.
Find vejen:
Bent lavede igen et fint og velbesøgt arrangement med
gamle gamle kort og finurlige tekster.
DOF:
Kaj kunne desværre ikke deltage i DOF`s repræsentanskabsmøde grundet sygdom. Der blev som forventet vedtaget en kontingent og løbsafgift stigning. Kaj referede også om ….Vi valgte at bruge energien på vores egen rekruttering.
Kommunen: Vi har tilmeldt os www.foreninger.randers.dk , hvor andre kan se hvem
vi er og hvordan man kontakter os. Udover dette bruges siden også til at
kommunikere med kommunen om bl.a. tilskud til lokaler m.m.
Kaj opretter resten af bestyrelsen i dette medie.
Add.3           Kommende arrangementer.
Rekrutteringsplan:
Kaj omdelte programmet for begyndertræningen og vi snakkede om
hvilke forbedringer vi kan lave i forhold til sidste år.
Kaj arbejder videre med  brochuren så vi har den  til programmets start.
Franz tilretter brochure og plakater fra sidste år. Materialet sendes til Niels Ole Mortensen og udsendes til Gudenåens Ungdoms skole og Brugsen i Ålum bl.a. Vi sender pressemeddelelse til lokale medier.
Vi prøver at gøre mere ud af stille mentorer tilrådighed og laver en rundsending til medlemmerne om at melde sig som mentor.
Løb 2011:
2.div.match 1.maj er i gang med den store planlægning. Kortet er næsten færdig rettet. Kaj og Kim arbejder på banelægningen. Anker Møller skulle have styr på alle funktioner.
Find vej i Fussingø:
Projektlederen har fået tekst og kort og vil få lavet et udkast som sendes til Franz, Konceptet og kortet kunne sættes i værk på ”Skovens dag” d. 8. Maj.
Henrik undersøger om vi kan deltage ved skovens dag,
Add.4           Økonomi. Kaj har igen haft problemer med cvr. registrering. Thorkild forsøger at løse
problemet.
Thorkild fortalte om ind og ud meldinger af medlemmer i klubben siden
sidste møde.
Add.5           Eventuelt:
Næste møde d. 3.maj. 2011 kl. 19.00 i klubhuset.
Ref. Kim Topp