Referat af bestyrelsesmødet i Randers OK  d. 3-5-2011
Add.1           Opfølgning fra sidste møde
Indkøb af lette postenheder: Anker har forsøgt få fat i kontaktmanden til indkøb
posteneder. Det er ikke lykkedes så vi forsøger selv at importere postenheder fra
Sportident.
Overtræksdragter evt. fra Trimtex:
Kaj har ikke fået tid til at få priser fra Trimtex, men han gør nu noget ved det.
Tilmelding til Foreninger.randers.dk:
Kaj har forsøgt at skrive resten af navnene på bestyrelsen i på vores side i
www.foreninger.randers.dk, men det er ikke lykkedes. Thorkild vil hjælpe.
Add.2           Siden sidst.
Jespers tilmelding til Påskeløb:
Vi gjorde det rigtigte, ikke at tilmelde passive medlemmer. Thorkild har set o-service
efter for andre passive medlemmer, så disse ikke kan tilmelde sig til løb.
B-løb i Hjermind:
Alt gik som planlagt. Der var ros til baner og stævnet som helhed. Der var lidt stress
ved tidtagningen, da eventvognen først skulle ”indtages”. Starten fungerede fint,
bemandingen var fint tilpasset. Kaj fortalte at vi skal vurdere om vi i fremtiden skal
trykke kort på vandfast og rivfast papir. Det er lidt dyrere, men vi slipper for at lægge
dem  i plastposer og svejse.
DOF:
Intet nyt, ud over det vi har fået tilsendt via mail.
Kommunen:
Kaj har fået invitation til ”Sportsgalla 2011” i Randers prisen er 150 kr./deltager.
Vi deltager ikke. Kaj uddelte bruchure for ”Gudenå Explorer”.
Add.3           Kommende arrangementer.
Find vejen:
Franz viste den nye folder for de faste poster i Fussingø skov
Vi uddeler den nye folder til ”Skovens Dag” d. 8.maj. Franz og Kim deltager med telt og
udstyr.
Når dette projekt kører kan vi bruge samme koncept med Fladbro skov.
Rekrutteringsplan:
Franz uddelte den nye folder til rekruttering for foråret.
Vi mangler stadig et par arrangører til træningsløb i foråret.
Add.4           Økonomi.
Thorkild har fået lavet vores CVR registrering .
Kaj foreslog at klubben indkøber en teleskopstige. Dette vedtoges.
Åge overtager løbende jobbet som kasserer efter Thorkild. Thorkild instruerer Åge
i klubbens drift.
Thorkild orienterede om klubbens øvrige økonomi.
Add.5           Eventuelt:
Vi diskuterede om hvordan klubmesterskabet kunne gøres mere spændende og
lige/retfærdigt. Det blev foreslået at vi beregner et handicap ud fra vore divisionsmatcher.
Arbejdsdagen blev ikke fastsat. Kim kontakter Kristian og finder en dag i foråret evt.
til efteråret
Tema til næste møde : stævneplanlægnings strategi i fremtiden.
Næste møde d.22.8. 2011 kl. 19.00 i klubhuset.
Ref. Kim Topp